Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantal bijstandsgerechtigden in Delft afgelopen jaar gedaald

Datum nieuwsfeit: 08-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delft


Aantal bijstandsgerechtigden gedaald

Het aantal bijstandsgerechtigden in Delft blijkt voor het eerst minder te zijn dan 3000. Hiermee heeft het college nu al voldaan aan haar doelstelling zoals geformuleerd in het collegeprogramma. In het collegeprogramma 1998 - 2002 was als doelstelling opgenomen het cliëntenaantal te laten dalen met 500 personen. Deze doelstelling is nu reeds bereikt. De gemeente heeft daarom haar eigen doelstelling verder aangescherpt: per 1 januari 2002 moet het cliëntenaantal zelfs met 600 cliënten zijn afgenomen.

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid wanneer het gaat om het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat binnen enkele jaren de rentegratietaak voor bijstandsgerechtigden (en ook voor niet-uitkeringsgerechtigden) volledig bij de gemeenten komt te liggen. Nu ligt hier nog een gedeelde verantwoordelijkheid met Arbeidsvoorziening. De uitbreiding van verantwoordelijkheden betekent ook dat gemeenten een grotere (financiële) beleidsruimte krijgen. Het Fonds voor Werk en Inkomen (FWI) is daarvoor per januari 2001 in het leven geroepen.

In voorgaande jaren konden gemeenten hun bijstandskosten voor 90% bij het rijk declareren. Dit bood gemeentes weinig stimulans om te bevorderen dat mensen uit de uitkeringssituatie kwamen. Met ingang van
1 januari 2001 kunnen gemeenten nog maar 75% van de uitkeringslasten declareren. De overige 25% moet gefinancierd worden uit een vast budget, dat het ministerie jaarlijks vaststelt.

Het ontstaan van het FWI houdt tevens in dat gemeenten besparingen die zij realiseren door de vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden, kunnen inzetten voor de financiering van rentegratietrajecten.
Actief activeringsbeleid wordt hierdoor beloond: door meer uitstroom (minder mensen in de bijstand) te realiseren ontstaat er een overschot op het budget bestemd voor de uitkeringen. Dat mag vervolgens ingezet worden om meer cliënten activerings- en rentegratietrajecten aan te bieden.

Complicerende factor hierbij is het hoge aantal statushouders dat zich in Delft heeft gevestigd vanwege een actief inburgeringbeleid Omdat het hier veelal gaat om mensen met een bijstandsuitkering, kan dit een negatief effect hebben op het Fonds voor Werk en Inkomen. Meer mensen in de bijstand, betekent meer uitgaven aan uitkeringen, waardoor er minder geld overblijft ten behoeve van rentegratietrajecten.

Met de vaststelling in november van de activeringsnota Samen aan de Slag is de gemeente ook vooruitgelopen op de komst van het Fonds voor Werk en Inkomen. Samen aan de Slag beschrijft een nieuwe aanpak om groepen die moeilijker naar werk te bemiddelen zijn toch te activeren. De verwachting is dat een aanzienlijk aantal bijstandgerechtigden daardoor toch aan vrijwillig of betaald werk geholpen kan worden, waarmee tegelijkertijd het financiële risico in het Fonds voor Werk en Inkomen wordt verkleind.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie