Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op kamervragen over klachten over de politie

Datum nieuwsfeit: 08-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over klachten over de politie
Een parlementair stuk bij het onderwerp Politie 12 januari 2001
Het Tweede-Kamerlid Van Heemst (PvdA) heeft op 29 november vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over klachten over de politie. Deze zijn op 12 januari beantwoord.

1. Vraag
Heeft u kennisgenomen van het bericht "Politie mikpunt klachten"?
1)
Antwoord
Ja.

2. Vraag
Hoe is te verklaren dat het korps Haaglanden slechter "scoort" dan andere korpsen? En hoe is te verklaren dat bij dat korps al sinds 1995 een stijgende lijn in klachten is waar te nemen? Antwoord
Het aantal klachten dat ten aanzien van het politieoptreden in een korps wordt ingediend is op zich geen indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening. Het aantal klachten kan namelijk ook sterk afhangen van andere factoren. Het politiekorps Haaglanden geeft in haar "Jaarverslag klachten 1999" zelf aan dat een verbeterde registratie binnen het korps en een toename van het aantal contacten tussen politie en publiek kunnen hebben bijgedragen aan een groter aantal klachten over 1999 ten opzichte van de daaraan voorafgaande jaren.
Met betrekking tot het oordeel van burgers over het politieoptreden is onder meer de Politiemonitor Bevolking (een tweejaarlijks, landelijk bevolkingsonderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, preventiegedrag van burgers en de kwaliteit van het optreden van de politie) van belang. Uit de Politiemonitor Bevolking 1999 blijkt dat in de politieregio Haaglanden sprake is van een iets positievere beoordeling van het functioneren van de politie dan in 1997. De bevolking van die regio oordeelt over het functioneren van de politie minder kritisch dan het landelijk gemiddelde zoals uit dat onderzoek blijkt.
Een en ander geeft mij geen aanleiding te veronderstellen dat Haaglanden slechter "scoort" dan andere korpsen.
3. Vraag
Hebben alle politiekorpsen een voorziening waar burgers terecht kunnen met klachten over (vermeend) wangedrag door politiemensen?
4. Vraag
Zijn deze voorzieningen op een min of meer gelijke manier opgezet (bijvoorbeeld voor wat betreft de reikwijdte van de regeling, de afdoeningtermijn en de onafhankelijkheid bij de beoordeling van klachten) of zitten er opmerkelijke verschillen tussen?
5. Vraag
Wat is uw oordeel over de eventueel aanwezige verschillen en is er aanleiding om tot een uniformering te komen?
Antwoord vraag 3, 4, 5
In de Politiewet 1993 is in hoofdstuk X een wettelijke regeling voor de behandeling, het onderzoek en de afhandeling van klachten over de politie opgenomen. Deze regeling is een kaderregeling en de uitwerking ervan is opgedragen aan de korpsbeheerders van de verschillende politieregios. Alle regios hebben dientengevolge een regionale klachtenregeling vastgesteld. Ook is in elke regio een onafhankelijke klachtencommissie ingesteld, die de korpsbeheerder adviseert over de afdoening van de klachten. De regionale klachtenregeling maakt duidelijk waar een klacht kan worden ingediend en hoe de klachten zullen worden afgedaan. Uit onderzoek is gebleken dat de regionale regelingen voor een groot deel gelijk zijn van opzet, maar op een aantal punten ook verschillen bevatten. Deze verschillen tussen de regios zijn op een aantal punten groter dan ik wenselijk acht. Ik ben dan ook voornemens om de wettelijke klachtregeling voor de politie te herzien teneinde tot nadere uniformering van de
klachtenbehandeling te komen. Dit is tevens nodig vanwege de totstandkoming van een algemene wettelijke regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb, Stb. 1999, 214). Om de met dit Awb-hoofdstuk beoogde uniformering in de behandeling van klachten te realiseren is het van belang dat de Awb-klachtregeling ook voor de politie gaat gelden. Enkele aanvullingen op de klachtregeling van de Awb zijn vanwege de specifieke bevoegdheidsverdeling binnen het politiebestel en het hierboven reeds aangehaalde behoud van de mogelijkheid voor regionaal maatwerk noodzakelijk. Deze aanvullingen maken deel uit van een wetsvoorstel dat thans in voorbereiding is en dat naar verwachting komend voorjaar aan uw Kamer zal worden aangeboden. Daarin zal ook een uniforme afdoeningstermijn worden voorgesteld.

6. Vraag
Maken alle korpsen een jaarlijkse rapportage van de binnengekomen klachten, inclusief de wijze van afdoening en voorzien van eventuele aanbevelingen voor de bedrijfsvoering?
7. Vraag
Hebben alle korpsen over 1999 een dergelijke rapportage uitgebracht en zo neen, van welke korpsen is die nog niet beschikbaar?

8. Vraag
Maakt u (bijvoorbeeld jaarlijks) een beoordeling van de rapportages of jaarverslagen? Zo neen, wilt u daartoe overgaan?
9. Vraag
Welke zaken zouden moeten worden geregeld om u in staat te stellen zon beoordeling te gaan maken, zoals bijvoorbeeld het hanteren van een zelfde wijze van registratie?

10. Vraag
Kunt u de Kamer bijvoorbeeld bij de begroting voor 2002 voor de eerste maal uw beoordeling van de klachten over de Nederlandse politie toe sturen?
Antwoord vraag 6, 7, 8, 9 en 10
De klachtafdoening is een primaire verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder. Op grond van artikel 61 van de Politiewet 1993 is de korpsbeheerder gehouden de bij het regiokorps ingediende klachten te registreren en periodiek te publiceren over de afdoening van deze klachten en de middelen om eventuele structurele tekortkomingen in het functioneren van de politie op te heffen.
In het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel is een nadere uitwerking van deze registratieplicht opgenomen. Onder meer wordt aangegeven welke gegevens moeten worden opgenomen, zodat verschillen in registratie tussen de regiokorpsen worden voorkomen.
Vanwege het feit dat de afhandeling van klachten een primaire verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder is, is niet voorgeschreven dat de op te stellen rapportages aan mij worden aangeboden. Het is mij dan ook niet bekend of alle regiokorpsen reeds over een rapportage over 1999 beschikken.
Veelal wordt in de algemene jaarverslagen van de regiokorpsen, welke wel aan mij dienen te worden verstrekt, aandacht aan de klachtafdoening besteed. Ik ben van mening dat door de regionale politiekorpsen voldoende aandacht wordt besteed aan een goede klachtbehandeling en constateer daarbij dat de korpsen bezig zijn om hun procedures te verbeteren. De voorgenomen wetswijziging en de aandacht die daaraan zal worden besteed bij de totstandkoming ervan zijn gericht op een verdere verbetering van de klachtbehandeling en het klachtmanagement binnen de regionale politiekorpsen. Vooralsnog zie ik dan ook geen aanleiding om tot een afzonderlijke periodieke beoordeling van de klachten over de Nederlandse politie over te gaan. Uw Kamer zal over de politieklachten worden geïnformeerd op de wijze waarop dat ook nu reeds gebeurt. In dit verband wil ik u wijzen op het jaarverslag van de Nationale ombudsman, waarin ook aan de klachtenbehandeling bij de politie aandacht wordt besteed. Over dit jaarverslag vindt jaarlijks overleg met uw Kamer plaats.

1) Zie Haagse Courant van 28 november 2000.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...