Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zorg- en dienstverleners voor IJburg bekend

Datum nieuwsfeit: 09-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Stadsdeel Zeeburg
Zoek soortgelijke berichten
Stadsdeel Zeeburg

Zorg- en dienstverleners voor IJburg bekend

De instellingen en organisaties die op IJburg zorg en maatschappelijke diensten gaan verlenen, zijn woensdag 31 januari jl. officieel bekendgemaakt. Zij zijn geselecteerd in een aanbestedings-procedure die zorgverzekeraar ZAO en stadsdeel Zeeburg, mede namens gemeente Amsterdam, hadden uitgeschreven. De partijen hebben de gunning gekregen omdat hun plannen het beste aansluiten bij de vernieuwende uitgangspunten voor zorg en welzijn op IJburg.

Samenleven
IJburg wordt een wijk zonder scheidslijnen. Een wijk waar jong en oud, gezond en zorgbehoevend geïntegreerd samenleven. Daarom komen er geen grootschalige instituten zoals verzorgingshuizen, maar worden zorg en diensten aan huis of dicht bij huis aangeboden. Dit sluit aan bij de wens van ouderen en mensen met een handicap om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarnaast willen steeds meer mensen gebruikmaken van 'diensten aan huis' . Ook zij kunnen bijvoorbeeld een boodschappendienst of klusservice inschakelen. Alle voorzieningen zullen ondersteund worden door een ICT-netwerk, zodat bewoners eenvoudig informatie en advies kunnen krijgen over de mogelijkheden.

Dicht bij bewoners
Reeds op de tekentafel is uitgegaan van 'een wijk zonder scheidslijnen'. De opzet van de wijk en het woningaanbod sluiten dan ook aan op de wensen van verschillende doelgroepen. Zo is een groot deel van de woningen met minimale aanpassingen geschikt te maken voor bijvoorbeeld rolstoelgebruik. Ook komen er clusters van woningen voor specifieke doelgroepen. Op indicatie zal 5 procent van de sociale woningbouw aan deze groepen worden toegewezen. De zorg- en dienstverlening wordt aangeboden vanuit wijkzorgcentra en buurtsteunpunten. Deze zijn dusdanig gesitueerd dat bewoners nooit meer dan 700 meter van een zorgcentrum of steunpunt af wonen. Op die manier kunnen zorg en diensten zonder veel reistijd dicht bij of aan huis geboden worden.

Samenwerken
In het zorgcentrum of steunpunt werken verschillende disciplines zorg- en dienstverleners intensief samen. Naast bijvoorbeeld de huisarts en fysiotherapeut wordt ook psychosociale zorg of woonondersteuning vanuit het centrum of steunpunt geboden. Zorg en dienstverlening worden niet-categoriaal ingedeeld. Dit betekent dat een huisarts ook de zorg biedt die normaal gesproken door een verpleeghuisarts wordt geboden. Een verpleegkundige zal naast bijvoorbeeld diabeteszorg ook zorg verlenen aan mensen met een handicap. Bewoners kunnen dus altijd bij één loket terecht voor diverse soorten zorg en diensten.

Aanbesteding
De zorg en dienstverlening voor IJburg vragen een geheel andere organisatie dan gebruikelijk is in Nederland. Daarom besloten Stadsdeel Zeeburg, de Gemeente Amsterdam en ZAO Zorgverzekeringen om een aanbesteding uit te schrijven. De gemeente en het stadsdeel vanuit hun verantwoordelijkheid voor welzijn en lokaal beleid. ZAO als verantwoordelijke partij voor de zorg voor haar verzekerden en de uitvoering van de AWBZ voor alle inwoners van IJburg. In totaal werden tien groepen van zorg en diensten aanbesteed, verdeeld over de categorieën

* Zorg om de gezondheid

* Ondersteuning bij het dagelijks leven

* Informatie, advies en bemiddeling.

Het ging onder andere om huisartsenzorg, farmacie, paramedische zorg, diensten aan huis, woonondersteuning en 24-uurs opvang.

Tien partijen
Bij deze aanbesteding is ook het Ministerie van VWS nauw betrokken geweest. De gehele procedure is begeleid door KPMG en een notaris. Het betreft de grootste aanbesteding in Nederland op het gebied van zorg en welzijn. De aanbesteding startte vorig jaar mei. Uiteindelijk zijn tien partijen geselecteerd waarvan één uit het buitenland. Veelal gaat het om speciale samenwerkingsverbanden van bestaande zorg- en dienstverlenende organisaties. De geselecteerde partijen gaan nu aan de slag om hun plannen verder uit te werken in nauwe samenwerking met klantenorganisaties en financiers. De aanbesteding geldt in eerste instantie voor Haveneiland, Steigereiland en de Rieteilanden. Een gebied binnen IJburg met een geplande populatie van ongeveer 22.000 inwoners.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie