Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp herinrichting gemeenteraadszaal Gent klaar

Datum nieuwsfeit: 09-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

O n t w e r p h e r i n r i c h t i n g
g e m e e n t e r a a d s z a a l k l a a r

Als alles naar wens verloopt, zullen de Gentse gemeenteraadsleden eind dit jaar in een volkomen heringerichte raadszaal in het stadhuis beraadslagen. Het oncomfortabele oude meubilair, traditioneel in een rechthoek opgesteld, ruilen ze dan in voor een modieus halfrond, met sobere maar functionele desks en draaiende zetels, brede gangen, handige computer- en telefoonaansluitingen en degelijk projectiemateriaal. Het college van burgemeester en schepenen heeft alvast zijn goedkeuring gehecht aan het herinrichtingsplan voor de gemeenteraadszaal. In mei moeten de raadsleden nog het bestek van de herinrichting van deze zaal goedkeuren. Tijdens de werken, dit najaar, zal de gemeenteraad wellicht vergaderen in de raadszaal in het Dienstencentrum Gentbrugge, terwijl de commissiezittingen ondermeer in het Administratief Centrum aan de Zuid zullen worden gehouden.

Hoe het begon

Het college is niet over één nacht ijs gegaan, toen het in juli 1998 besloot werk te maken van de herinrichting van de gemeenteraadszaal, met comfortabeler meubilair en een stemmachine om de raadszittingen vlotter te laten verlopen. Een informele werkgroep waarin 8 diensten waren vertegenwoordigd, boog zich over de opdracht en bracht eerst de noden in kaart.

Omdat het stadhuis als monument beschermd is, doken tijdens de verdere voorbereidingen soms extra randvoorwaarden op: zo werd een van de ontwerpen, waarbij de desks in een gesloten cirkel opgesteld waren, terug naar af gestuurd, omdat de houten vloer niet mocht worden uitgebroken en zonder niveauverandering de zichtbaarheid onvoldoende zou zijn geweest. Ook de lambrisering en banken moesten behouden blijven en de borstwering mag evenmin worden verwijderd.

De werkgroep ging ook op verschillende plaatsen recente herinrichtingen van raadszalen bekijken: in Brussel werd het Vlaams Parlement en de hemisfeer van de Brusselse hoofdstedelijke Raad bekeken, en in Antwerpen en Leuven trok men naar het stadhuis.

Niet minder dan tien voorontwerpen volgden elkaar de afgelopen jaren op. Telkens werden ze verder verfijnd en bijgestuurd voor de gebruikers van de zaal: de gemeenteraadsleden, college en kabinetsmedewerkers, fractiesecretariaten, personeel van de Secretarie, bodes, pers en publiek.

Functioneel en eigentijds

Dat resulteerde dan in het voorliggende ontwerp, waarin hedendaagse vormgeving en moderne apparatuur geïntegreerd zijn en waarin alvast de fractievoorzitters en het college zich kunnen vinden: een halfrond waarbij de 40 raadsleden op draaibare stoelen aan een functionele desk zitten, met een ingebouwde console waarin stemknoppen, micro, luidspreker en een knop om het woord te vragen ingewerkt zijn. In de bovenkant van de desk zullen ook aansluitingen voor laptops voorzien worden, zodat de raadsleden tijdens de zitting de voorgelegde raadsbesluiten op hun computer zullen kunnen oproepen, wat kopieerwerk en papier bespaart. In de desks zullen ook telefoonaansluitingen worden voorzien. Dankzij de opstelling van de zitjes in een halfrond zullen de raadsleden elkaar nu beter kunnen zien.

Tussen de rijen desks zal voldoende ruimte worden gelaten om er vlot te kunnen lopen, of er zich met een rolstoel te kunnen verplaatsen. De zaal zal trouwens in zijn geheel vlotter toegankelijk worden gemaakt voor personen met een handicap.

Het college van burgemeester en schepenen zal rechtover de raadsleden zetelen aan een lange tafel, op een trede, met achter zich schrijfbladen waaraan hun kabinetsmedewerkers kunnen plaats nemen op de bestaande houten zitbank. Rechts van de collegeplaatsen zijn de plaatsen voor de ambtenaren voorzien. Rechtover de ambtenaren en achter de fractiemedewerkers in het halfrond worden de plaatsen voor de pers voorbehouden.

Ook de bodes krijgen een comfortabel zitje in het democratisch halfrond, aan de rechterkant van de zaal, achter de raadsleden, naast een tweede rij zitjes voor de fractiemedewerkers.

Het publiek zal nog steeds van achter de borstwering de besprekingen kunnen volgen, maar zal dat na de herinrichting ook vanuit nieuwe zitjes doen, op een tree.

Audiovisuele apparatuur

Projecteren zal voortaan mogelijk zijn in 2 richtingen: aan het plafond voor de schouw komt een oprolbaar groot scherm van 3 bij 4 meter te hangen, en daar rechtover, aan de kant van de inkomdeur, zal een tweede projectiescherm aan het plafond worden opgehangen.

Voorts worden links en rechts van de schouw dossierkasten voorzien.

Rechts van de schouw zal ook een ruimte worden voorbehouden voor de bediening van het audiovisueel materiaal: ook de verouderde, slecht werkende geluidsinstallatie zal immers worden vervangen, en, om in de toekomst op een behoorlijke en goed zichtbare manier presentaties te houden, was minstens een documentenlezer, een videoprojector en een overheadprojector nodig.

De opnameapparatuur om de raadszittingen op te nemen wordt behouden.

Er worden ook voorzieningen aangebracht om de raadszittingen via een gesloten televisiecircuit te volgen van op andere plaatsen in het stadhuis of vanuit de grote vergaderzaal in het Administratief Centrum.

Stemmachine

Van bij de aanvang stond ook vast dat er een stemmachine moest komen. Die zou het tellen van de stemmen bij publieke stemopneming sneller laten verlopen. Om de anonimiteit van geheime stemmingen te kunnen garanderen, koos het college daarvoor te blijven werken met stembriefjes in plaats van het dure touch screen systeem dat in Antwerpen wordt gebruikt.

Met een computer zal men voortaan de stemmen snel kunnen tellen en het resultaat projecteren (evenals de andere projecties regelen): op het scherm zal af te lezen zijn hoeveel leden er voor, hoeveel er tegen stemden en hoeveel er de knop onthouding drukten.

Rationeel Energie Gebruik

Ten slotte zullen er parallel daarmee al werken worden uitgevoerd ter voorbereiding van de latere ombouw van de huidige stookinstallatie. De verouderde stoominstallatie, die nu energie verslindt en waarvan de temperatuur nauwelijks kan worden geregeld, wordt in het kader van Rationeel Energie Gebruik (REG) waar de stad naar streeft, in de zomer 2002 vervangen door een installatie op warm water. Dat moet resulteren in een lagere energiefactuur, een hoger comfort en een passende luchtbehandeling voor de gemeenteraadszaal.

De zaalverlichting wordt eveneens aangepast: de prestigieuze luchters blijven weliswaar hangen, maar er zal worden gezorgd voor meer licht dat kan worden gedimd als men wil projecteren. Er komen energiebesparende lampen en de zaalverlichting zal algemeen worden aangepast.

Niet alleen voor de gemeenteraad

Eens de raadszaal heringericht, zal deze uiteraard verder kunnen worden gebruikt voor andere vergaderingen, persconferenties, opening van aanbestedingen, raden en hoorzittingen, waarbij men zich niet langer zal moeten beredderen met tijdelijke apparatuur.

En in de tussentijd?

In mei zullen de gemeenteraadsleden worden uitgenodigd om het bestek goed te keuren van de nieuwe zaalinrichting met de nodige technische aanpassingen, het nieuwe meubilair en de uitrusting en apparatuur. Ze zullen dat mogen doen met kennis van zaken, want in de commissiezitingen van de maand maart wordt hun een model van de desk voorgesteld waarin de apparatuur voorlopig is ingebouwd. Als de procedures vlot verlopen, kunnen de aannemers dan na het bouwverlof of begin augustus aan de slag. Voor de gemeenteraadszitting van november zouden de raadsleden hun tijdelijke stek - wellicht in de raadszaal van het Gentbrugse dienstencentrum - weer mogen inruilen voor hun definitieve werkplek in het Gentse stadhuis. De werken zullen zo worden georganiseerd dat ze niet interfereren met de informele top van de Europese regeringsleiders die op 17 oktober in de Arteveldestad te gast zijn, en ook niet met andere ontvangsten in het Stadhuis.

Voor de herinrichting en voor de uitrusting van de gemeenteraadzaal trekt de Stad respectievelijk 15 en 8 miljoen frank uit.

Illustratie: isometrisch plan.

Informatie

Dienst Facility Management-Gebouwen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 78 00, fax (09)266 78 49, e-mail (tdg@gent.be)

Bevoegd

de heer Frank Wijnakker, schepen van Financiën, Stadseigendommen en Sport.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie