Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Marijnissen (SP) wil rapport Van Rijn en debat

Datum nieuwsfeit: 11-02-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Den Haag, 11 februari 2001

Fractievoorzitter Marijnissen wil van het kabinet zo snel mogelijk inzage in het Rapport-Van Rijn en vervolgens daar een debat over met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Het Rapport-Van Rijn gaat over de achterstand op het punt van de arbeidsvoorwaarden van mensen werkzaam in de publieke sector ten opzichte van hen die werken in de marktsector. In die achterstand ligt volgens Marijnissen voor een belangrijk deel de verklaring voor de relatieve impopulariteit van sectoren als de zorg, het onderwijs en de overheid zelf bij werkenden.

Meer en meer is het personeelsgebrek in de ambtenarij en de hele publieke sector een zelfstandig probleem geworden. De SP is van mening dat de uitgelekte conclusies van het rapport van de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigen wat de partij al jaren zegt: Omdat door het paarse kabinet de publieke sector al jaren stiefmoederlijk wordt behandeld, worden er nu te lage lonen betaald om echt te kunnen concurreren met de private sector. Volgens Van Rijn komt in sommige gevallen de achterstand in de buurt van 20% ten nadele van de banen bij de overheid. Hij schat het noodzakelijke bedrag om de achterstanden op korte termijn weg te kunnen werken op 15 à 20 miljard gulden.

Bij de Algemene Beschouwingen 2000 heeft de Kamer aangedrongen op dit onderzoek. Omdat het nu reeds op de ministeries besproken wordt en er binnenkort door het kabinet in het kader van de Voorjaarsnota over deze zaak knopen moeten worden doorgehakt, wil Marijnissen dat het rapport snel naar de Kamer komt en dat het vervolgens wordt geagendeerd voor een debat, liefst door de fractievoorzitters. Onlangs ontstond er commotie binnen en buiten de paarse fracties over de zalmnorm. Dijkstal (VVD) dreigde zelfs met een kabinetscrisis wanneer er zou worden ingebroken op deze 'norm'. Echter, de 15 à 20 miljard kunnen onmogelijk geput worden alleen uit de uitgavenmeevallers. Discussie over de zalmnorm is dus onontkoombaar.

Marijnissen vreest dat, wanneer er niet snel over deze zaak in de Kamer gesproken wordt, de kwestie dan in het Torentje van Kok afgeregeld zal worden en dat de oppositie in het debat over de Voorjaarsnota weer slechts de rol van muurbloempje kan en mag spelen.

Informatie: Jan Marijnissen 06-51212339

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie