Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien verslaggeving beursgenoteerde bedrijven

Datum nieuwsfeit: 12-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Ministerie van Financiën

Consultatie toezicht op verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen

Achtergrond en doel van de consultatie

In de brief aan de Tweede Kamer inzake verslaggeving van 22 augustus 2000 (Kamerstukken II, 1999-2000, 25 732, nr. 15) is aangegeven dat de Ministers van Justitie, Economische Zaken en Financiën de behoefte aan versterking van het toezicht op de naleving van verslaggevingsstandaarden zullen onderzoeken, alsmede zullen bezien op welke wijze een mogelijk toezichtsorgaan met dit toezicht kan worden belast en welke middelen dit orgaan ten dienste zouden moeten staan. Doel van de consultatie is om in kaart te brengen hoe in Nederland de effectiviteit van verslaggeving kan worden verbeterd en beter kan worden aangesloten bij de internationaal gangbare praktijk. Dit vergt onder meer de toepassing van internationale verslaggevingsstandaarden en een mechanisme dat in aanvulling op de bestaande rol van de accountants de (internationale) markt vertrouwen geeft dat die standaarden ook worden nageleefd. Met het oog hierop is namens bovengenoemde ministers een consultatiedocument opgesteld. Buiten de reikwijdte van de consultatie valt de lopende discussie omtrent het functioneren en de onafhankelijkheid van accountants.

Voor wat betreft de invulling en reikwijdte van het toezicht, alsmede de wijze waarop een toezichthouder zou moeten opereren, staan voor de Nederlandse praktijk nog belangrijke vragen open. U wordt uitgenodigd om te reageren op de vragen die zijn opgenomen aan het eind van elk van de paragrafen van het consultatiedocument (PDF-document, 37 Kb). Inhoudelijke reacties (mits elektronisch verzonden) zullen worden gepubliceerd op onze internetpagina, tenzij de afzender kenbaar heeft gemaakt dat de reactie daarvoor niet bestemd is. Reacties zullen zonodig geselecteerd worden gepubliceerd.

Tijdpad

Reacties kunnen tot 12 april 2001 worden ingestuurd. Met de direct belanghebbenden zal vervolgens nog een aanvullende mondelinge consultatieronde plaatsvinden. In ieder geval zullen gesprekken worden gevoerd met VNO-NCW, het NIVRA, de Raad voor de Jaarverslaggeving, de ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam, de Vereniging voor Effectenbezitters, de Nederlandsche Bank, de Pensioen- & Verzekeringskamer en de Stichting Toezicht Effectenverkeer. De reacties zullen vervolgens worden meegenomen bij het formuleren van een kabinetsstandpunt, dat medio 2001 mag worden verwacht.

Adressering

Gelieve uw reactie, onder verwijzing naar nummer 2001/01, te richten aan het Ministerie van Economische Zaken, Justitie en Financiën, p/a Directie Financiële Markten / Ministerie van Financiën / Postbus 20201 / 2500 EE / Den Haag, doch bij voorkeur via e-mail naar: (consultaties@minfin.nl).

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Ministerie van Financiën, t.a.v. de heer mr. drs. G.J. Everts RA ((g.j.everts@minfin.nl)), telefoonnummer 070-342 8980 of het Ministerie van Justitie, t.a.v. mevrouw mr. E.D.G. Kiersch (ekiersch@best-dep.minjus.nl), telefoonnummer 070-370 7076.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie