Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden kamervragen over BTW huisdierententoonstellingen

Datum nieuwsfeit: 12-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Financiën


www.minfin.nl

MIN FIN: Antw. btw-heffing bij org. v. huisdierententoonstel.

PERSBERICHTNR. 01-046 Den Haag 13 februari 2001

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MARIJNISSEN OVER BTW-HEFFING

BIJ ORGANISATOREN VAN HUISDIERTENTOONSTELLINGEN

VRAGEN

1.
Is het u bekend dat twee organisaties, de stichting Europashow en de vereniging Noodshow, met een aanslag voor de omzetbelasting bedreigd worden vanwege het organiseren van een tentoonstelling van huisdieren?


2.
Kunt u meedelen of dit nieuw beleid is?


3.
Vindt u dat dergelijke jaarlijkse tentoonstellingen die geen commercieel doel dienen, waarbij niet samengewerkt wordt met commerciële organisatoren, die slechts voor niet-professionele fokkers worden gehouden, en waarbij geen concurrentie plaatsvindt met commerciële evenementen, moeten worden aangeslagen voor de omzetbelasting?


4.
Is het u bekend dat het heffen van omzetbelasting zal leiden tot een zware administratieve plicht voor verenigingen die op vrijwillegersbasis werken?


5.
Zal het heffen van omzetbelasting leiden tot een onnodige verhoging van entreegelden ten koste van hobbyisten?


6.
Zijn dit op grond waarvan uw voorganger een vrijstelling verleende voor de vennootschapsbelasting?


7.
Zo ja, bent u bereid op grond van artikel 11, lid f, van de Wet op de Omzetbelasting 1968 verenigingen van de Federeatie Kleindierenteelt die jaarlijks een tentoonstelling van huisdieren organiseren zonder een commerciel doel, waarbij niet samengewerkt wordt met commerciële organisatoren, die slechts voor niet-professionele fokkers plaatvinden, en waarbij geen concurrentie plaatsvindt met commerciële evenementen, ook vrij te stellen van omzetbelasting? Zo neen, waar niet?

ANTWOORDEN:

1. t/m 3.
Het is mij bekend dat de in vraag 1 bedoelde organisaties in de heffing van omzetbelasting worden betrokken voor het organiseren van kleindierenshows die voor het grote publiek toegankelijk zijn. Deze heffing vloeit rechtstreeks voort uit de bestaande wet- en regelgeving; er is dus geen sprake van nieuw beleid. Beide organisaties verrichten tegen vergoeding prestaties in het economische verkeer. Het gaat hierbij onder andere om het verlenen van toegang, het inschrijven en toelaten als deelnemer, de verhuur van stands, de verkoop van catalogi, het maken van reclame en dergelijke. Ingevolge de zesde BTW-richtlijn en de Wet op de omzetbelasting 1968 is in dergelijke situaties sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting. Daarbij is niet relevant of al dan niet sprake is van een commerciële opzet en of daarbij vrijwilligers worden ingezet. De aard van de verrichte activiteiten en het eventuele winstoogmerk zijn wel van belang voor de vraag of de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968 van toepassing kan zijn. Ik kom hierop terug in mijn antwoord op vraag 7.

4.
Het optreden als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 brengt een aantal administratieve verplichtingen mee. Zo zal periodiek de verschuldigde omzetbelasting op aangifte moeten worden voldaan. Verder zal een boekhouding moeten worden gevoerd aan de hand waarvan de juistheid van de aangegeven bedragen kan worden vastgesteld. Aannemelijk is echter, dat bij de opzet van een kleindierenshow ook om andere dan fiscale redenen een deugdelijke administratie wordt gevoerd, zeker als het gaat om grootschalige tentoonstellingen zoals de onderhavige, waar aanzienlijke geldbedragen omgaan. De administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting zullen dan ofwel al vervuld zijn door de bestaande wijze van administreren, ofwel daarbij kunnen aansluiten.

5.
Wanneer de organisator van een kleindiertentoonstelling in het verleden geen omzetbelasting heeft afgedragen over de omzet kan, bij overigens ongewijzigde omstandigheden, een juiste toepassing van de wet leiden tot een aanpassing van de toegangs- en deelnemingsgelden. Hierbij zij echter
opgemerkt dat tegenover de verplichting omzetbelasting af te dragen over de eigen omzet het recht bestaat op aftrek van aan andere ondernemers betaalde voorbelasting.

6.
De ongewenste maatschappelijke effecten waarop mijn voorganger in 1999 doelde, betroffen de heffing van vennootschapsbelasting over bescheiden neveninkomsten uit bijvoorbeeld het ophalen van oud papier door bepaalde, overigens niet op het behalen van winst gerichte verenigingen en stichtingen. Voor dergelijke situaties is een tegemoetkomende regeling getroffen. In de BTW-sfeer bestaat echter al geruime tijd een vrijstelling voor beperkte fondswervende activiteiten van verenigingen en instellingen, waarvan de primaire activiteiten zijn vrijgesteld of niet als ondernemersactiviteiten worden aangemerkt. Sinds 1999 geldt in alle situaties waarin aanspraak bestaat op deze faciliteit een grens van f 50.000 voor diensten (verhoogd tot
f 70.000 voor sportverenigingen) en f 150.000 voor leveringen. Bij hogere opbrengsten kan de regeling niet worden toegepast, omdat daarmee voorbij zou worden geschoten aan het doel van de faciliteit: voorkomen dat vaak kleine verenigingen en instellingen uitsluitend BTW-plichtig ondernemer worden door het opzetten van bescheiden fondswervende activiteiten, zoals het organiseren van een kleindierenshow van beperkte omvang. De in vraag 1 bedoelde organisaties komen niet in aanmerking voor deze regeling omdat geen sprake is van beperkte fondswervende nevenactiviteiten naast onbelaste of vrijgestelde primaire activiteiten. De primaire activiteiten betreffen immers het organiseren van shows waarvoor zij, zoals hiervoor aangegeven, als BTW-ondernemer worden aangemerkt. Voor deze activiteiten geldt geen vrijstelling; ik verwijs in dit verband ook naar vraag 7. Zou het wel om nevenactiviteiten gaan, dan zou de regeling overigens ook niet kunnen worden toegepast, omdat de grens van f 50.000 voor diensten bij beide shows zeer ruim wordt overschreden.

7.
Eind vorig jaar is mij - en ook de vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal - een notitie voorgelegd die in opdracht van de Nederlandse Federatie voor Kleindierenteelt is opgesteld en die gaat over de BTW-positie van de grotere organisatoren
-minder dan tien - van kleindierententoonstellingen. Uit die notitie komt naar voren dat er ook organisatoren zijn die winst beogen. Deze organisatoren kunnen alleen al om die reden geen beroep doen op de vrijstelling voor sociaal/culturele prestaties van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968. Verder worden ook organisatoren van vergelijkbare shows en beurzen op andere terreinen dan kleindieren in de BTW-heffing betrokken. Indien nu de niet-winstbeogende organisatoren van kleindierenshows zouden worden vrijgesteld, zou op hetzelfde soort prestaties in het ene geval wel BTW drukken en in het andere geval niet. Een dergelijk verschil in behandeling leidt tot verstoring van de concurrentieverhoudingen. Dit staat op zichzelf al in de weg aan de introductie van een vrijstelling voor niet-winstbeogende kleindierenshows. Ik laat hierbij nog in het midden of het organiseren van dit soort shows wel een sociaal/culturele prestatie is.

Woordvoerder: Mr. H.J. Lutke Schipholt
telnr. 070 - 342 8231

12 feb 01 17:18

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...