Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Volksunie blijft natuurherstelplan Ijzermonding volgen

Datum nieuwsfeit: 12-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

De IJzermonding: kroniek van een natuurherstelplan (12/02/01)

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones blijft het verloop van het natuurherstelplan IJzermonding op de voet volgen.

In dit kader past zijn recent parlementair initiatief, waarbij hij mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu, ondervroeg naar de stand van zaken in dit prestigieuze dossier.
Het natuurgebied van de IJzermonding, bij de havengeul in Nieuwpoort - zonder twijfel behorend tot de meest waardevolle aan de ganse Vlaamse kust - werd destijds, met inbegrip van het militair domein, als waardevol landschap beschermd door Vlaams minister Johan Sauwens (B.S. 17/9/93).
Na de planologische beveiliging ervan in het gewestplan, gaven de opeenvolgende ministers van milieu hun goedkeuring voor een grootscheeps natuurherstelplan.
Onderdeel van dit plan waren onder meer de afgraving van een stuk opgespoten terrein (35 ha) tot het oorspronkelijk slikke- en schorregebied, de aankoop, en de afbraak van de oude marinebasis, waardoor duingrasland zou gecreëerd worden.

Toen het natuurherstelplan destijds in het slop dreigdlan destijds in het slop dreigde te geraken - doordat de overdracht van de oude marinebasis van federaal naar Vlaams niveau maar bleef aanslepen - trok Jan Loones (in die tijd VU-senator) mede het dossier opnieuw op gang.
Daartoe interpelleerde hij in het federaal parlement de minister van Landsverdediging (30/4/98), terwijl hij tegelijkertijd - via zijn partijgenoot, toenmalig Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Sauwens - de Vlaamse milieuminister ondervroeg.
Uiteindelijk werden - in een eerste fase - de oude gebouwen van de marinebasis afgebroken en - in een tweede fase (september 2000) - de dokken en kaaien ontmanteld.

Dat volksvertegenwoordiger Jan Loones het dossier niet loslaat blijkt, zoals reeds vermeld, uit zijn bevraging van de huidige Vlaamse milieuminister (parlementaire vraag dd. vraag 5/1/2001). In haar antwoord maakt de minister gewag van een derde fase van het natuurherstelproject IJzermonding, waarbij het voornaamste uit te voeren werk bestaat uit de afgraving van de opgehoogde terreinen tussen de reeds verwijderde slipway van de oude Marinebasis en de kreek van Lombardsijde.

Op de vraag naar datum en bedragen van de uitvoering der werken antwoordde de minister dat ze deze informatie pas kan meedelen nadat haar administratie die de aanbesteding van de werken nog aan het voorbereiden is haar de resultaten van deze aanbesteding heeft overgemaakt.

Volksvertegenwoordiger Jan Loones ondervwoordiger Jan Loones ondervroeg de minister ook naar de stand van zaken i.v.m. het natuurbeheersplan voor de IJzermonding. De minister antwoordde dat, ingevolge de aanduiding van de IJzermonding als Vlaams natuurreservaat (ministerieel besluit 3/3/97) er inderdaad een beheersplan moet worden opgemaakt en goedgekeurd voor dit natuurreservaat.

Daartoe voorziet het fysisch programma van het T.W.O.L. (Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek voor het Leefmilieu) een project van wetenschappelijke monitoring van de evolutie van het gebied, na de ontmanteling van de oude Marinebasis. Deze studie zal drie jaar in beslag nemen.
Uit de conclusies en aanbevelingen van dat onderzoeksproject zal dan een beheersplan kunnen afgeleid worden.
Op de vraag van Jan Loones naar de toegankelijkheid voor het publiek van het natuurreservaat De IJzermonding antwoordde de minister dat de werfzone van de oude Marinebasis voor de duur van de werkzaamheden uit veiligheidsredenen ontoegankelijk is voor het publiek. De minister beloofde wel een permanent toegankelijk wandelpad na de beëindiging van de grootschalige natuurherstelwerken. Daarbij zouden op enkele plaatsen vogelkijkh plaatsen vogelkijkhutten opgericht worden, van waaruit de op slik en schor pleisterende vogels zullen kunnen gadegeslagen worden.
Voor wat betreft de meer kwetsbare terreingedeelten: die zullen enkel via geleide wandelingen toegankelijk zijn.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones kijkt uit naar de verdere ontwikkeling in dit dossier

Auteur:
VU&ID-fractie Vlaams parlement
Jan Loones, Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Jan Loones
Telefoon: 058/51.37.38
Fax: 058/51.99.54
E-post: (jan.loones@vlaamsparlement.be)
Url: www.vu.be

w.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie