Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Recordgroei binnenlands reizigersvervoer Belgie in 2000

Datum nieuwsfeit: 12-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NMBS

12/02/01

Recordgroei van het binnenlands reizigersvervoer in 2000

Het binnenlands reizigersvervoer per trein zit in de lift, dat is duidelijk te merken in de cijfers die de NMBS kan voorleggen over het afgelopen jaar 2000.
Reeds in 1999 werd een belangrijke groei vastgesteld: toen bedroeg de stijging 3,5%. Die evolutie is nog sterker het voorbije jaar: het aantal reizigers-kilometer dat de NMBS in 2000 vervoerde, steeg tegenover 1999 met ongeveer 5%. Een record voor de jongste 50 jaar in het binnenverkeer.
Daarmee anticipeert de NMBS op het nieuwe beleid van de regering, die haar een grotere rol toebedeelt om de mobiliteitsproblemen op te lossen.

Algemene evolutie

Een vergelijking met de vorige jaren toont aan dat de groei van reizigers en reizigers-kilometer (het aantal reizigers vermenigvuldigd met de afgelegde afstand in binnenverkeer), zowel wat betreft biljetten en passen als treinkaarten, onmiskenbaar is. 1997 1998 1999 2000 (2)
Reizigers (1) 133,2 133,9 134,8 140,1 (+3,9%)
RKM (1)
waarvan:
biljetten en passen
Treinkaarten 5.834

2.698
3.136 5.830

2.679
3.151 6.033

2.857
3.176 6.342 (+5,1%)

3.046 (+6,6%)
3.296 (+3,8%)

(1) in miljoen reizigers en reizigers-kilometer (RKM) (2) Tussen haakjes de evolutie tegenover 1999

Procentueel stelt men een stijging vast van 3,9% reizigers tegenover 1999, wat betreft reizigers-kilometer (meer reizigers die grotere afstanden afleggen) wordt de stijging geraamd op 5,1%. In het eerste semester 2000 bedroeg de stijging van het aantal reizigers-kilometer al 4,4%.

De cijfers van het tweede semester werden ook beïnvloed door de invoering van de tarifaire maatregelen die door de regering besloten werden: het biljet 65+ voor senioren en het gratis vervoer van begeleide kinderen jonger dan 12 jaar, vanaf 1 juli 2000; een hogere tussenkomst van de staat voor de treinkaart van de federale ambtenaren en een tariefverlaging van de schooltreinkaarten voor kinderen jonger dan 18 jaar, vanaf 1 september 2000.

Bediening van Brussel Nationale Luchthaven

De stijging van het reizigersverkeer is vooral merkbaar naar Brussel Nationale Luchthaven. Het aantal verkochte biljetten met Brussel Nationale Luchthaven als oorsprong of bestemming steeg met 20% in 2000. Ook het gebruik van treinkaarten voor werknemers op de luchthaven deed het zeer goed: een stijging met bijna 24%. In amper 5 jaar tijd is het spoorverkeer van en naar de luchthaven met ongeveer 75% gestegen.

Treindienst en kwaliteit

De positieve resultaten tonen ook aan dat het nieuwe vervoersplan dat in mei 1998 in voege trad, niettegenstaande zijn kinderziektes, een antwoord biedt op de stijgende vraag van het publiek. In 1997 bedroeg het totaal afgelegde reizigers-kilometer in binnenverkeer 5.834 miljoen; in 2000 werd dat 6.342 miljoen of een stijging met bijna 9% in amper 3 jaar tijd. Voor de biljetten en Passen bedroeg de groei 13%, voor de treinkaarten 5%.

Uit deze gegevens valt af te leiden dat het nieuwe aanbod ook veel bijkomende reizigers in de daluren en in de weekends aantrok.

De waardering van de reiziger voor de dienstverlening van de NMBS bereikte in 2000 terug het niveau van 1997, zoals blijkt uit kwaliteitsenquêtes die de NMBS vier keer per jaar in de treinen uitvoert. De scores van algemene tevredenheid duiden op een hernieuwd vertrouwen van de reiziger in de NMBS. De reiziger waardeerde vooral de inspanningen die de NMBS leverde ter verbetering van het comfort en de informatie. Het personeel op de treinen en in de stations krijgt traditioneel het grootste waarderingscijfer in de kwaliteitsbarometer.

De NMBS is zich ervan bewust dat de dienstverlening, en in het bijzonder de stiptheid van de treinen, nog moet verbeteren. Daarvoor levert zij belangrijke inspanningen. Dit is echter geen gemakkelijke opdracht, vooral omdat op talrijke lijnen belangrijke moderniserings- en uitbreidingswerkzaamheden bezig zijn. Maar die werkzaamheden zijn broodnodig om op termijn een kwalitatief hoogstaande dienst te verlenen en om meer reizigers te kunnen vervoeren.

Om de kwaliteit te verbeteren worden ook de adviezen en suggesties van klanten en van externe organisaties die het spoorbeleid van nabij volgen, ter harte genomen. De Klantendienst van de NMBS ontwikkelde het jongste jaar regelmatige en positieve contacten met de Ombudsman. Het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS wordt geregeld uitgenodigd voor overleg en werkvergaderingen.

Investeringen

De NMBS wil duidelijk haar stem laten horen in het mobiliteitsvraagstuk. Wil zij echter haar leidinggevende rol in het vervoersdebat blijven spelen, dan moet zij de nodige moderniseringen doorvoeren.

Het aantal reizigers kan in de komende jaren alleen blijven groeien als er belangrijke investeringen gebeuren in zowel infrastructuur als in rollend materieel. De ingrijpende infrastructuurwerkzaamheden op de lijn Brussel - Leuven - Luik en in Antwerpen, de constructie van nieuw materieel zoals de dieselmotorrijtuigen MS 41 en de nieuwe dubbeldeksrijtuigen M6 zijn er voorbeelden van en bewijzen dat de NMBS toekomstgericht denkt.

Vergelijking binnenlands reizigersverkeer (raming voor 2000)

reizigers_raming.jpg (27080 bytes)

reizigerskm_raming.jpg (32622 bytes)

Vergelijking binnenlands reizigersverkeer (eerste 11 maanden van 2000)

reizigers_11.jpg (30039 bytes)

reizigerskm_11.jpg (30166 bytes)

opbrengst.jpg (21778 bytes)

© 2001 NMBS

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie