Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geen ontwikkelingsgeld voor verzending boeken naar Suriname

Datum nieuwsfeit: 12-02-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=409272Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Westelijk Halfrond Afdeling Midden-Amerika en Caraïbisch gebied Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 12 februari 2001 Auteur M.C. van Koldam

Kenmerk DWH/MC-62/00 Telefoon 070 - 3486062

Blad /2 Fax 070 - 3485472

Bijlage(n) E-mail mc-(van.koldam@minbuza.nl)

Betreft Brief van de heer Eland over zijn initiatief om boeken te schenken aan de bibliotheek van de universiteit van Suriname.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van Uw Commissie d.d. 25 januari jl. no. 2000/708, kan ik U als volgt informeren.

Het verzoek van de heer Eland om een bijdrage te leveren aan de transportkosten van een zending antiquarische boeken voor de universiteitsbibliotheek in Paramaribo en om er voor te zorgen dat organisaties kunnen beschikken over "adequate opslagruimte en jaarlijks een aantal containers voor vervoer" van andere goederen kan ik niet honoreren. De geringe ontwikkelingsrelevantie van het zenden van goederen naar Suriname ligt aan dit besluit ten grondslag.

In mijn antwoord op het Commissieverzoek Buza 2000/26 van 2 mei 2000 en in mijn antwoorden op vragen van de leden Van Ardenne-van der Hoeven en Verhagen van 21 juli 2000 heb ik reeds aangegeven dat naar mijn mening het aanvullen van materiële tekorten in Suriname met (ingezamelde) goederen geen duurzame oplossing biedt voor structurele problemen in bepaalde sectoren in Suriname.

In mijn brief aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2000 naar aanleiding van mijn bezoek aan Suriname gaf ik aan dat de ontwikkelingssamenwerking met Suriname op een moderne leest zal worden geschoeid, waarvoor beide landen gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. Het zenden van goederen past naar mijn mening niet in een dergelijke moderne relatie.

Nederland kan Suriname terzijde staan door de samenwerking te richten op het ondersteunen van die sectoren waaraan de Surinaamse regering de komende periode prioriteit zal moeten verlenen. Indien de Surinaamse regering daarbij prioriteit verleent aan de onderwijssector (waaronder het universitair onderwijs) kan door Suriname en Nederland gezamenlijk een programma worden ontwikkeld voor een duurzame versterking van deze sector.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie