Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare raadsvergadering gemeente Bergschenhoek

Datum nieuwsfeit: 12-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bergschenhoek

Openbare raadsvergadering 12 februari 2001 20:00 uur

De burgemeester van Bergschenhoek roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op 12 februari 2001 om 20.00 uur.
De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis, Bergweg-noord 39.

Bergschenhoek, 2 februari 2001.
De burgemeester voornoemd,

AGENDA


1. Opening.2. Spreekrechtbijeenkomst.3. Aanwijzing eerststemmend lid.


4. Notulen van de vergadering van 8 januari 2001.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.


6. Krediet huisvesting gemeente. (no. 484)


7. Voorbereidingsbesluit Hoeksekade 97 - III en omgeving. (no.485)

8. Voorbereidingsbesluit gronden Oosteindsche Acker. (no. 486)

9. Voorbereidingsbesluit Weidemolen 2. (no. 487)

10. Krediet opstellen beeldkwaliteitsplan bedrijfsterrein Leeuwenhoekweg. (no. 488)


11. Krediet realisering markante elementen in de Oosteindsche Acker.(no. 489)


12. Krediet archeologisch onderzoek. (no. 490)

13. Krediet actualiseren distributie-planologisch onderzoek.(no. 491)

14. Krediet invoering "Voorrang fietsers van rechts". (no. 492)

15. Jaarrekening 1999 en 2000 3B-Reinigingsdienst. (no. 493)

16. Evaluatie speelruimtebeleidsplan 1997-2000. (no. 494)

17. Realiseren kunstwerk eilandheuvel Oosteindsche Acker. (no. 495)

18. Krediet overschrijding inrichtingskredieten basisscholen Oosteindsche Acker. (no.
496)


19. Wijzigen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bergschenhoek 2000. (no. 497)


20. Benoeming leden bestuurscommissie openbaar onderwijs Bergschenhoek. (no. 498)


21. Vaststellen verordening Cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid. (no. 499)


22. Begrotingswijziging. (no. 500)


23. Sluiting.

De stukken liggen ter inzage:

a. uitsluitend voor de raadsleden in de voor hen bestemde leeskamer vanaf maandag 5 februari a.s.

b. voor een ieder, in de hal van het gemeentehuis, op donderdag 8 februari a.s., gedurende de kantooruren. Als u stukken wilt inzien, dient u zich te melden bij de receptie en daar aan te geven welk(e) stuk(ken) het betreft. Bij de receptie zal dan worden zorggedragen voor het (de) betreffende stuk(ken).

Spreekrecht bezoekers raadsvergaderingen.

Niet-leden van de raad kunnen vanaf de publieke tribune het woord voeren over onderwerpen die al dan niet op de raadsagenda voorkomen.

Wie daarvan gebruik wil maken, dient daarvan tenminste 24 uur vóór de vergadering mededeling te doen aan de gemeentesecretaris, onder opgave van het onderwerp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie