Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 HITT N.V.

Datum nieuwsfeit: 13-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: HITT
Zoek soortgelijke berichten
HITT

PERSBERICHT

Apeldoorn, 13 februari 2001

Nettowinst HITT stijgt fors

De nettowinst van HITT N.V. inclusief de consolidatie van Quality Positioning Services (QPS) per 1 oktober 2000 is uitgekomen op EUR 1,7 miljoen (1999: EUR 0,3 miljoen). De winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening kwam daarmee uit op EUR 0,21. Inclusief het deelnemingsresultaat op de verkoop van AI Systems N.V. bedroeg de winst per aandeel EUR 0,36 (inclusief verwatering) vergeleken met EUR 0,06 in 1999. De omzet is met 21% toegenomen tot EUR 17,9 miljoen (1999: EUR 14,7 miljoen). Het bedrijfsresultaat over 2000 kwam uit op EUR 1,3 miljoen (1999: EUR 0,2 miljoen). Er wordt een dividend van EUR 0,11 (1999: EUR 0,08) per aandeel voorgesteld.

Toelichting op het resultaat
De verkoopopbrengst van de Belgische dochteronderneming AI Systems N.V. (AIS) van EUR 0,7 miljoen is na afronding van de verkoop in het derde kwartaal 2000 als deelnemingsresultaat geboekt. In verband met de verkoop op 17 februari 2000 met terugwerkende kracht naar 1 januari 1999, werd deze dochteronderneming al niet meer geconsolideerd in de cijfers over 1999. De autonome omzetgroei van HITT, exclusief QPS, bedroeg 14% naar EUR 16,8 miljoen. De omzet van HITT, inclusief 3 maanden QPS, steeg met 21% naar EUR 17,9 miljoen (1999: EUR 14,7 miljoen). De bedrijfslasten stegen met 14% naar EUR 16,6 miljoen (1999: EUR 14,5 miljoen). Hierdoor kwam het bedrijfsresultaat uit op EUR 1,3 miljoen (1999: EUR 0,2 miljoen). De rentebaten liepen terug tot EUR 0,1 miljoen (1999: EUR 0,2 miljoen) voornamelijk vanwege het grotere liquiditeitsbeslag door projecten. Het resultaat voor belastingen kwam uit op EUR 1,4 miljoen (1999: EUR 0,4 miljoen). Na belastingen en de verwerking van het deelnemingsresultaat van de verkoop van AIS en de 20% minderheidsparticipatie in HSP van de directie van HITT Special Products, resteerde een nettowinst van EUR 1,7 miljoen (1999: EUR 0,3 miljoen), ofwel een winst per aandeel EUR 0,36 (na verwatering) vergeleken met EUR 0,06 in 1999.

In december 2000 is de definitieve koopovereenkomst voor de overname van QPS getekend. De resultaten van QPS kwamen vanaf 1 januari 2000 voor rekening en risico van HITT. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de resultaten van QPS over 2000 in de pro forma cijfers voor het gehele boekjaar 2000 meegeconsolideerd. De omzet van QPS over 2000 bedroeg EUR 3,4 miljoen waarop een operationeel resultaat van EUR 0,5 miljoen werd behaald. De nettowinst van QPS bedroeg EUR 0,3 miljoen.

Gang van zaken 2000
HITT opereert op nichemarkten. In 2000 heeft HITT haar strategie nader gedefinieerd en invulling gegeven. Op het gebied van de belangrijkste kernactiviteiten, het leveren van systemen voor Air Traffic Control op luchthavens en Vessel Traffic Management voor havens en binnenwateren, is met succes gewerkt aan het versterken van de leiderschapspositie. De herschikking van activiteiten bij HITT Special Products, dat zich nu met name op geluidssystemen richt, alsmede de acquisitie van QPS en de verkoop van AIS, zijn directe gevolgen van de strategie.

Het totaal aan orderontvangsten in 2000 is uitgekomen op een recordbedrag van EUR 50 miljoen, waarbij de opdracht tot levering van een verkeersbegeleidingssysteem voor de scheepvaart rond Hongkong ter waarde van EUR 18 miljoen, de grootste was. Voorts werden belangrijke opdrachten verworven in Maleisië, Macau, Polen, Roemenië en voor de uitbreidingen van de systemen bij Nijmegen en Schelde Radar Keten. De omzet in het segment 'Vessel Traffic Management' systemen steeg met 32% naar EUR 8,2 miljoen ten opzichte van EUR 6,2 miljoen in 1999. De projecten voor Hongkong, Maleisië, Roemenië en de vernieuwing van het systeem voor de Schelde zorgden hier voor de grootste bijdragen.

Ook in het segment 'Air Traffic Control' werden wereldwijd systemen van HITT besteld: Zweden en China kozen beide voor de tweede keer voor HITT. De omzet in het segment 'Air Traffic Control' (ATC) daalde in 2000 tot EUR 4,4 miljoen (1999: EUR 5,1 miljoen) en kenmerkt daarmee de jaarlijkse fluctuaties die normaal zijn in deze markt van langlopende projecten. Aan deze omzet droegen vooral de projecten bij voor de luchthavens van Deutsche Flug Sicherung (DFS) in Duitsland, Arlanda bij Stockholm (Zweden) en in beperkte mate Beijing Capital Airport (Volksrepubliek China). De omzet van overige activiteiten -voornamelijk consultancy en after sales- bleef gelijk op EUR 2,8 miljoen.

De omzet van HSP daalde van EUR 1,1 miljoen naar EUR 0,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van de herschikking van activiteiten waardoor HSP zich nu vrijwel uitsluitend richt op de markt voor geluidsmeetsystemen op luchthavens.

Dividend
Aan aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend ten opzichte van 1999 te verhogen van EUR 0,4 miljoen naar EUR 0,5 miljoen, hetgeen neerkomt op EUR 0,11 per aandeel.

Vooruitzichten
De markt voor verkeersbegeleidingsystemen is in 2000 aangetrokken na de stagnatie in 1999. Op middellange tot lange termijn wordt verdere sterke groei in deze markt verwacht. Op korte termijn valt echter niet uit te sluiten dat de zich aftekenende onzekerheden in de economische ontwikkeling ook de markt voor verkeersbegeleidingsystemen zal beïnvloeden. Het huidige orderboek van HITT is echter goed gevuld, waardoor de afhankelijkheid van de markt in 2001 beperkt is. QPS zal een nieuwe productlijn voor navigatie en aanlanding van schepen lanceren, waarvoor op dit moment de marketingplannen worden gemaakt.

Het is de verwachting dat 2001 zal worden gekenmerkt door groei op basis van projecten in portefeuille, verbeteringen in productiviteit en het bereiken van synergie met QPS.
De directie verwacht in 2001 een verdere autonome groei in omzet en nettowinst. Strategische samenwerkingsvormen en acquisities zullen een verdere bijdrage kunnen leveren aan omzet en winst van HITT.

Profiel HITT
HITT is een leidende speler in de wereldwijde nichemarkt voor verkeersbegeleiding- en aanverwante navigatiesystemen. HITT beweegt zich daarmee op het grensvlak van oude en nieuwe economie: de toepassing van de door HITT ontwikkelde technologie leidt tot grote besparingen in infrastructuur, veiligheid en logistiek.

De kernactiviteit van HITT is het ontwikkelen van software gedomineerde systemen die worden toegepast voor de beheersing en begeleiding van de lucht- en scheepvaart en offshore activiteiten. Op dit gebied heeft de onderneming een technologie ontwikkeld waarmee vliegtuigen en schepen individueel, en met een hoge mate van betrouwbaarheid, kunnen worden geïdentificeerd en begeleid. Ook is technologie ontwikkeld die zeer nauwkeurig en real time cartografische informatie verzamelt en verwerkt zodat navigatie veilig, efficiënt en betrouwbaar kan plaatsvinden, en waarmee de uitvoering van offshore werk gestuurd en begeleid kan worden. De kernmarkten waarop HITT zich concentreert zijn: 'Air Traffic Control' gericht op de beheersing van het luchtverkeer op de landingsbanen, taxibanen en platforms van de luchthavens; 'Vessel Traffic Management' waarmee de onderneming zich toelegt op verkeer en informatiesystemen in havens en kustwateren, en op rivieren, kanalen en binnenwateren; 'Navigatiesystemen' met focus op beloodsing en aanlanding, maar ook op real-time (bodem) cartografie in havens, rivieren en offshore en 'Milieubeheersing', dat zich voornamelijk bezighoudt met geluidsmeetsystemen op en rond luchthavens.

HITT werkt veelal op projectbasis. Als projectverantwoordelijke levert HITT de benodigde systeemelementen zoals sensoren, communicatieapparatuur en computers. Na de installatie voorziet HITT in het onderhoud van de systemen.

HITT behaalde in 2000 een omzet van EUR 20,2 miljoen (1999: EUR 14,7 miljoen) en een nettowinst van EUR 1,9 miljoen (1999: EUR 0,3 miljoen). Het aantal werknemers ultimo 2000 bedroeg 108. Sinds 4 juni 1998 is HITT genoteerd aan de Euro.NM van Euronext Amsterdam NV.

/ / / / /
Voor nadere informatie:
De heer ir J.H.M. van Asperen, financieel directeur t: +31 (55) 543 25 24
f: +31 (55) 543 25 95
e: (investor.relations@hitt.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie