Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwaliteit statistieken CBS achteruit bouw- en woningzaken

Datum nieuwsfeit: 13-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars

NIEUWS Persbericht NVB: toetsing overheidsbeleid moeizaam zonder onpartijdige informatiebron
Kwaliteit statistieken CBS holt achteruit
Datum: Voorburg, 13 februari 2001

De kwaliteit van de statistische registratie van het CBS is de afgelopen jaren op de onderdelen bouw- en woningzaken sterk achteruit gegaan. Dit terwijl de bouw- en vastgoedsector grote behoefte heeft aan een zorgvuldig en objectief meetinstrument om het huidige overheidsbeleid te toetsen. Dit schrijft ing. H.J. van Harssel, voorzitter van NVB Vereniging voor projectontwikkelaars, in een brief van 13 februari 2001 aan minister A. Jorritsma van Economische Zaken. NVB vreest dat het ontbreken van een objectieve statistische registratie in de nabije toekomst leidt tot onnodige misverstanden en irritaties tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen tijdens de onderhandelingen bij de voorbereiding van lokale bouwplannen. NVB dringt er bij de minister op aan de statistieken van het CBS meer op de eisen van deze tijd toe te spitsten en de nu aanwezige leemtes weg te nemen.

Bijzondere zorgen maakt NVB zich over de bouwkostenindex, die structureel wordt onderschat doordat geen directe waarneming van de prijsstijgingen plaatsvindt. Gevolg is dat de geregistreerde bouwkostenstijging van het CBS is bevroren op een niveau van twee à drie procent per jaar, terwijl signalen uit de praktijk wijzen op kostenstijgingen van tien procent of meer door arbeidskrapte en tekort aan materialen. Het verloop van de bouwkosten vormt een cruciaal onderdeel bij de dagelijkse onderhandelingen tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen over nieuwe bouwplannen. NVB denkt dat een structurele onderschatting van de bouwkosten dan ook direct leidt tot kwaliteitsverschraling van nieuwe woningen.

Statistische leegte
Door de grootschalige bezuiniging bij het CBS in 1999 zijn een groot aantal statistieken weggevallen, waardoor volgens NVB op dit moment geen goed en objectief meetinstrument bestaat dat de ontwikkelingen in de Nederlandse bouw- en vastgoedsector registreert. Het CBS heeft te weinig statistieken om een goed algemeen beeld van de vastgoedsector te krijgen. De wel aanwezige statistieken zijn qua systematiek vaak verouderd en geven een vertekend en soms onjuist beeld van de werkelijkheid. Doordat de beschikbare statistieken bovendien niet of nauwelijks aansluiten op het ambitieniveau van de regering, ontbreekt het aan een transparante methodiek om het regeringsbeleid op zijn praktische waarde te toetsen. NVB vreest dat bij het uitblijven van verbetering de ambities van de regering daar waar het gaat om het bereiken van kwaliteit in de gebouwde omgeving, snel zullen verzanden in statistische leegte. "We praten wel, maar we meten en weten erg weinig," aldus Van Harssel.

Transparantie
Ook uit NVB kritiek op de dynamiek van het CBS, die de grip op waar de maatschappij om vraagt steeds meer lijkt te verliezen. Van Harssel: "Tien tot twintig jaar geleden bood het CBS nog een perfect antwoord op de vraag naar informatie. Nu lijkt het CBS in zichzelf gekeerd en heeft onvoldoende oog voor bewegingen in het veld. Kenmerkend zijn de grote vertragingen waarmee relevante cijfers beschikbaar komen." NVB brengt zelf, net als andere marktpartijen als het Kadaster en de NVM, jaarlijks diverse marktonderzoeken uit. "Uiteraard zijn ook de marktpartijen verantwoordelijk voor meer transparantie op de bouw- en vastgoedmarkt," zegt Van Harssel, "maar hoe waardevol de initiatieven uit de markt ook zijn, er is altijd grote behoefte aan een voor alle partijen te accepteren onpartijdige informatiebron als het CBS." Volgens NVB kan de door de regering beoogde samenwerking tussen de lokale overheden en marktpartijen alleen met succes worden ingezet als alle partijen over de dezelfde betrouwbare statistische informatie beschikken.
Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
NVB Vereniging voor projectontwikkelaars, drs. N. Rietdijk, telefoon 070-386 02 04


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie