Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 13-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 13 februari 2001

nr.6/2001

1. GS hebben besloten een subsidie van 20.000,- beschikbaar te stellen aan de stichting "Onderneming van het jaar in de provincie Groningen" voor de kosten van de verkiezingsavond en voor een speciaal lustrumboekje over de genomineerde bedrijven van de afgelopen jaren.

2. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer bieden GS de voortgangsrapportage per 1 januari 2001 aan over de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden aan hoofdwegen, waterwegen en t.g.v. bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen.

3. In een voordracht aan Provinciale Staten vragen GS hen in te stemmen met de gewijzigde financieringsopzet voor de A31. De provinciale bijdrage in de A31 bedraagt maximaal 1,51 miljoen, hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden.

4. GS hebben besloten een subsidie van 20.000,- te verlenen aan Stichting Super Librum voor de muziektheaterproductie "Ommekere". Super Librum heeft het plan opgevat in mei en juni 2001 op diverse locaties in Groningen, Friesland en Drenthe een middeleeuws muziektheaterproject te organiseren. Het project is onderdeel van de manifestatie "Verborgen schatten uit het Noorden", die in samenwerking met het Groninger Museum en de Stichting Oude Groninger Kerken wordt georganiseerd.

5. GS hebben besloten een subsidie van 1.000,- te verlenen aan Groninger Studenten Vereniging Donar 1881 voor een Internationaal Schermtoernooi voor alle schermers vanaf 15 jaar te Groningen.
6. GS hebben besloten een aanvraag voor een projectsubsidie van Stichting Lichtzone voor de tentoonstelling "Horizon, heden, verleden en toekomst" af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.

7. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Weg Rixona te Warffum" van de gemeente de Marne goed te keuren. Het plan voorziet in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg voor met name vrachtverkeer van - en naar het bedrijf, Rixona om de bebouwde kom van Warffum te ontlasten.

8. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Chr. Showband en Wielrijdersmuziekcorps Crescendo voor de aanschaf van nieuwe uniformen af te wijzen omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidievoorwaarden.

9. GS hebben een notitie vastgesteld over de bevolkingsontwikkeling van de provincie Groningen in 2000. Op 31 december 2000 telde de provincie Groningen 566.505 inwoners, dit is een toename van 3859 personen.

10. GS hebben besloten een aantal werken uit de provinciale Ploegcollectie uit te lenen aan Streekmuseum De Oude Wolden uit Bellingwolde voor de periode vanaf 21 mei tot 23 oktober 2001.
11. GS hebben besloten een subsidie van 7.500,- te verlenen aan de ANBO Oost-Groninger Rijwieldriedaagse voor de promotie en PR van dit jaarlijks terugkerende evenement.

12. GS hebben besloten een aanvullende bijdrage van 400.000,- te verlenen aan de 2e fase van het dorpsvernieuwingsplan Ommekeer Zandeweer. Het bedrag komt uit de knelpuntenpot van het stads- en dorpsvernieuwingsfonds. De 2e fase van het project behelst de ontwikkeling van het gebied rondom de N.H. kerk (o.a. het opnieuw aanbrengen van een looppad, aanpassing van de groenvoorzieningen, vervangen van de openbare verlichting en de realisering van een aantal parkeerplaatsen.), de herinrichting van het terrein van kwekerij Broekhuizen, de accentuering van het voormalige dorpsterrein door het aanbrengen van beplanting, sloop- en nieuwbouw van woningen aan de Albert van der Zielstraat en de verplaatsing van een bedrijf. GS hebben in een eerder stadium reeds een subsidie van 450.000,- toegekend voor de eerste fase van dit plan.

13. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Van Hemert Producties voor het maken een videoproductie over seksespecifieke hulpverlening af te wijzen, omdat het verzoek niet past binnen de subsidiecriteria.

14. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Prismant voor de organisatie van een symposium over een nieuwe methodiek ban omgaan met dementerende ouderen af te wijzen, omdat het verzoek niet past binnen de subsidiecriteria, omdat de kosten vallen onder het reguliere takenpakket van verpleeghuizen.

15. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Groninger Studenten Alpen Club voor het Nederlands Studenten kampioenschap sportklimmen 2001 af te wijzen, omdat het verzoek niet past binnen de subsidiecriteria.

16. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Humanitas en de Ds. Th. Dellemanstichting voor een onderzoek naar dakloze asielzoekers af te wijzen, omdat het verzoek niet past binnen de subsidiecriteria.
17. GS hebben besloten een subsidie van 30.802,- toe te kennen voor het project Atelierroute Gorecht en een bedrag van 17.368,- voor het project "Expositie". Beide projecten worden uitgevoerd in het kader van het regionaal cultuurplan Gorecht. Voor meer informatie, zie persbericht nr.23, d.d. 13-02-01.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie