Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W besluitenlijst week 6 2001 gemeente Soest

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Soest
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Soest

B&W besluiten week 6

Onderwerp
Voorstel wethouder ROVW naar aanleiding van bezwaarschrift Van Dam Sports, Van Weedestraat naar aanleiding van de aanschrijving dichtzetten parkeerplaatsen met rolluiken

Beslissing
Bezwaarschrift ongegrond verklaren.

Onderwerp
Bezwaarschrift van de Huurders-commissie Soest Midden tegen uw besluiten tot het verlenen van een tweetal bouwvergunningen voor het realiseren van een garage op de percelen Klaarwaterweg 35 (bouwaanvraagnr. 508) en 37 (bouwaanvraagnr. 572)

Beslissing

1. Het bezwaarschrift van De Huurderscommissie Soest Midden ontvankelijk te verklaren.

2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.3. De bestreden besluiten, waarbij vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en onder nrs. 508 en 572, bouwvergunning is verleend voor respectievelijk het realiseren van een garage/berging op het perceel Klaarwaterweg 35 en het realiseren van een garage/berging op het perceel Klaarwaterweg 37, in stand te laten.

Onderwerp
Verzoek subsidie muziekvereniging PVO ten behoeve van nieuwjaars-concert Petrus & Pauluskerk

Beslissing
Alsnog muziekvereniging PVO een subsidie toekennen van 400,-- ( 181,51) voor het gehouden nieuwjaarsconcert, zulks ten laste van het budget "stimulering culturele activiteiten".

Onderwerp
Voorstel wethouder ROVW inzake bezwaarschrift familie Blom, A.P. Hilhorstweg, inzake aanschrijving caravanstalling

Beslissing
Bezwaarschrift deels gegrond te verklaren: op grond van het overgangsrecht mogen 14 caravans binnen gestald worden. Voor het overige: ongegrond te verklaren.

Onderwerp
Voorstel wethouder ROVW inzake bezwaarschrift R. Hilhorst, Hooiweg 2, inzake aanschrijving caravanstalling

Beslissing
Bezwaarschrift deels gegrond te verklaren: in plaats van 50% van de oppervlakte oudbouw C, 50% van het jaar maken. Voor het overige de aanschrijving in stand te houden.

Onderwerp
Brief COC: Toepassing openstelling huwelijk

Beslissing
Het bestuur van COC berichten dat het gemeentebestuur noch de bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand problemen ervaren bij het uitvoeren van de wet openstelling huwelijk.

Onderwerp
Atletiekaccommodatie Wieksloterweg O.Z. Uitbreiding kleed/clubgebouw

Beslissing
Het bestuur van AV Pijnenburg te antwoorden volgens bijgaande concept-brief waarin o.a. wordt meegedeeld dat AV Pijnenburg mag optreden als bouwheer bij de realisatie van de uitbreiding van het kleed/clubgebouw op de atletiekaccommodatie en dat een bedrag van ¦ 26.200,00 (_ 11.889,04) exclusief BTW zal worden overgemaakt ter financiering van de kosten voorbereidende werkzaamheden zoals hierboven genoemd.

Onderwerp
Project Dorpsplein Soesterberg in het kader van het ISV

Beslissing
Akkoord met het formuleren van planologische randvoorwaarden voor het complex Dorpsplein 1 tot en met 14 en Plesmanstraat 1 tot en met 9 in het geval van sloop en nieuwbouw. Daarbij ook de inrichting van het openbare gebied meenemen; met name voor wat betreft het parkeren. Voor de procedure het hiervoor aangegeven tijdpad volgen.

Laatst bijgewerkt: 14.02.01 10:45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie