Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opheffing studie Nieuwgrieks op Rijksuniversiteit Groningen

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksuniversiteit Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

14 feb 2001

Nummer 16 13 februari 2001

besluit Rijksuniversiteit Groningen:

Opheffing Nieuwgrieks per 1 september 2002

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft besloten de voorziening en opleiding Nieuwgrieks op te heffen; dit op voorstel van het Faculteitsbestuur Letteren en met instemming van de Faculteitsraad Letteren. In aansluiting hierop is besloten de instroom van studenten in de opleiding Nieuwgrieks per 1 september 2002 en de mogelijkheid tot het behalen van het doctoraalexamen Nieuwgrieks vanaf 1 september 2004 te beëindigen. Er is overeengekomen dat de betrokken docenten Nieuwgrieks van de Rijksuniversiteit Groningen overgaan naar de Universiteit van Amsterdam, waar zij per 1 september 2002 een aanstelling krijgen. Opheffing Nieuwgrieks per 1 september 2002 Eén locatie
Docenten en studenten
Formele afwikkeling
Noot voor de pers

In 1999 sloten de Colleges van Bestuur van zes Nederlandse universiteiten en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Convenant Letteren 2000+, dat voorziet in een landelijke afstemming van letterenopleidingen. Het convenant behelst een aantal afspraken die erop neerkomen dat een kern van opleidingen verzorgd dient te worden door alle letterenfaculteiten. Voor de overige (volledige) (kleine) opleidingen geldt dat er tenminste één voorziening in Nederland gegarandeerd dient te worden en dat over een eventuele opheffing van opleidingen de instemming wordt verkregen van de andere betrokken instellingen.

Eén locatie

Onder andere voor de opleiding Nieuwgrieks rechtvaardigt de landelijke instroom niet meer de handhaving van twee locaties. In dit kader zijn de Letterenfaculteit van de RUG en de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA begin 2000 met elkaar in overleg getreden om tot een afstemming van voorzieningen te komen. Zij identificeerden de opleiding Nieuwgriekse taal- en cultuur, maar ook Friese taal- en letterkunde als voorzieningen waarover nadere afspraken wenselijk zouden zijn. Waar de opleiding en voorziening Nieuwgrieks aan de UvA geconcentreerd gaat worden, zal omgekeerd de UvA Friese taal- en letterkunde willen afstoten, zodat voor deze richting de RUG de enige locatie wordt.

Docenten en studenten

De betrokken docenten Nieuwgrieks gaven onlangs de beide instellingen te kennen bereid te zijn overplaatsing te aanvaarden van de RUG naar de UvA per 1 september 2002. Op dit moment staan er dertien hoofdvakstudenten Nieuwgrieks ingeschreven bij de RUG. Voor tien van deze studenten geldt dat zij bij een regulier studietempo de studie voor 31 augustus 2002 kunnen voltooien. Met twee huidige eerstejaars studenten en een tweedejaars student worden afspraken gemaakt over voortzetting van de opleiding aan de UvA, dan wel het voltooien van de opleiding in Groningen op basis van studieonderdelen die zonodig aan de UvA worden gevolgd. Er komt een financiële vergoeding voor kosten verbonden aan voortzetting van de opleiding aan de UvA. Nieuwe studenten zal met ingang van heden worden geadviseerd niet meer met een opleiding Nieuwgrieks aan de RUG te beginnen.

Formele afwikkeling

De opheffing van de opleiding Nieuwgriekse taal- en cultuur geschiedt door een melding aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vóór 28 februari 2001. De voorziening Nieuwgrieks, die in Groningen deel uitmaakt van de afdeling Griekse en Latijnse Talen en Culturen en Mediëvistiek, wordt opgeheven door middel van een reorganisatie conform de Reorganisatiecode. Met de afmelding van de opleiding Nieuwgrieks wordt de instroom van nieuwe studenten formeel beëindigd met ingang van het collegejaar 2002-2003. Vanaf dat studiejaar zullen er door de RUG geen studieonderdelen meer worden verzorgd op het gebied van het Nieuwgrieks. Het behalen van een doctoraalexamen Nieuwgrieks aan de RUG blijft tot en met 31 augustus 2004 mogelijk.

Noot voor de pers

Nadere informatie: drs W.A.J. Janssen, woordvoerder RUG, tel. (050)363 54 45.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie