Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Raad voor Landelijk Gebied op Architectuurbeleid

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor het Landelijk Gebied
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor het Landelijk Gebied

Raads-reactie op nota Architectuurbeleid 2001-2004 Op 1 februari heeft de raad zijn visie op de nota Architectuurbeleid in de vorm van een brief aan de Rijksbouwmeester, Prof. Ir. J.M.J. Coenen, doen toekomen en in afschrift verzonden aan de bewindslieden, mevrouw G.H. Faber (LNV), de heer J.W. Remkes (VROM) en de heer F. van der Ploeg (OCW). Hierin wordt - mede op basis van eerdere adviezen - gereageerd op de nieuwe nota. In diverse adviezen heeft de Raad voor het Landelijk Gebied een kwaliteitsbenadering bepleit bij de (verdere) ontwikkeling van het landelijk gebied. De raad constateert met instemming dat deze benadering doorwerkt in de Architectuurnota 2001-2004 en heeft waardering voor het brede ambitieniveau. De raad vraagt aandacht voor enkele punten aangaande het instrumentarium.

Nieuwe raad in overleg met bewindslieden LNV
Op 15 februari vergadert de raad in zijn vernieuwde samenstelling voor de tweede keer. Op de agenda staan naast algemene zaken ook de onderwerpen 'Vestigingsvoorwaarden agroconcerns' (vaststelling advies) en 'Toekomst dierhouderij in Nederland'. Aansluitend aan de reguliere raadsvergadering vindt er informeel overleg plaats over plattelandsontwikkeling met de bewindslieden van LNV, de heer L.J. Brinkhorst en mevrouw G.H. Faber.

EEAC Conferentie over duurzaamheid
Op 22 en 23 februari vindt er in Stockholm een conferentie plaats georganiseerd door de Zweedse Milieuraad voor het samenwerkingsverband van Europese Natuur- en Milieuraden, de EEAC. Op het programma staat een voorstel van de EEAC voor een vergroening van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling. Aan deze conferentie zullen namens RLG Prof. Dr. Th.A.M. Beckers (raadslid) en mw. Drs. E.A. Andersson deelnemen.

Bijdrage LEI-workshop 'regionale innovatie'
De secretaris van de RLG zorgde voor een inhoudelijke bijdrage aan een door het LEI georganiseerde bijeenkomst over regionale innovatie. Op verzoek ging hij daarbij in op trends in het landelijk gebied. Dit onder meer naar aankondiging van het eerder door de raad gepubliceerde advies 'Het belang van samenhang.' Onder meer werd gewezen op een toenemende complexiteit, bestuurlijke onoverzichtelijkheid en onvoorspelbaarheid. In deze dynamische situatie is het belangrijk om bekende ontwikkelingen goed te volgen en om nieuwe breed en open te verkennen. Een trend die doorzet kan dan snel zichtbaar en hanteerbaar gemaakt worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie