Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 14 februari 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Chopinstraat 53, woonhuis vergroten.
Poortmolen 121, psychiatrisch ziekenhuis uitbreiden. Jan van Kanrede 16 t/m 22, doorlopende dakkapel en afzonderlijke dakkapel aanbrengen.
Jan van Kanrede 61, woonhuis uitbreiden.
Bizetstraat 33, dakkapellen aanbrengen.
Bachstraat 139, dakkapel aanbrengen.
Bachstraat 69, dakkapel aanbrengen.
Kálmánstraat 5, dakkapel aanbrengen.
s-Gravendreef 12, verdieping uitbreiden.
Aleoeten 37, vier noodlokalen plaatsen.

PROCEDURES: AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING


01. Jan van Kanrede 16 t/m 22, doorlopende dakkapel en afzonderlijke dakkapel aanbrengen.

02. s-Gravendreef 12, woning uitbreiden.

03. Bachstraat 69, dakkapel aanbrengen.

04. Bizetstraat 33, dakkapellen aanbrengen.
05. Kálmánstraat 5, dakkapel aanbrengen.

06. Jan van Kanrede 61, woonhuis uitbreiden.
07. Aleoeten 37, vier noodlokalen plaatsen.
Aan de bij 01 tot en met 06 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 07 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt door, voor een beperkte tijdsduur, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met deze vrijstellingsprocedure liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 15 februari 2001 gedurende vier weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN, SLOOPVERGUNNINGEN

Verzenddatum 2 februari 2001:
Slotlaan 24 tot en met 130, antenne voor mobiele telefonie plaatsen.

Verzenddatum 5 februari 2001:
Merellaan 131, dakkapel aanbrengen.
Bermweg 101a, woonhuis bouwen.

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel aangevraagd voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 5 februari 2001:

- Houtsnede t.h. van nr. 19/25. 3 schijnacacias
- Sportpark Schenkel t.h. van de parkeerplaats en het honkbalveld. 6 populieren

- Schoolplein van school (De Balans) en het gymlokaal aan de Fazantstraat. 1 plataan

- Molenbaan. 2 platanen

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

KOOPZONDAGEN

Het college maakt bekend dat het heeft besloten om, met toepassing van artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 5 van de Verordening winkeltijden, de volgende zondagen aan te wijzen als koopzondagen waarop de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden niet gelden voor bedrijven gelegen in de wijk Middelwatering:

zondag 1 april 2001
zondag 7 oktober 2001
zondag 25 november 2001
zondag 16 december 2001
zondag 23 december 2001

Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van artikel 10 van de Winkeltijdenwet beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ in Den Haag. Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na deze bekendmaking.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en de kapvergunningen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie