Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mkb verwacht minder investeringen en arbeidsplaatsen

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

14-02-2001
Mkb verwacht minder investeringen en uitbreiding arbeidsplaatsen
MKB-Nederland constateert dat midden- en kleinbedrijven onzekerder zijn geworden. Het gevolg is dat gas wordt teruggenomen op eerdere ambitieuze plannen om te investeren en arbeidsplaatsen uit te breiden. Zolang dat maar niet omslaat in een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal is dat geen ramp vindt MKB-Nederland. Een lagere groei betekent, dat een gezonder en waarschijnlijk langduriger vol te houden groeitempo kan worden ingezet. Met name minder spanning op de arbeidsmarkt zou door veel mkb-bedrijven worden begroet. Alleen de verwachte terugval in investeringen baart zorgen.

Elk kwartaal laat MKB-Nederland door het NIPO onderzoek doen naar de economische situatie bij haar achterban: het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Ondernemers worden gevraagd naar zowel hun realisaties van de afgelopen periode als hun verwachtingen over de komende periode. Het mkb is een belangrijk onderdeel van het particulier bedrijfsleven: nagenoeg alle bedrijven behoren ertoe, het realiseert 50% van alle afzet en 60% van alle arbeidsplaatsen in het particuliere bedrijfsleven.

MKB-Nederland constateert dat de verwachtingen voor omzet, orderpositie en winst - na een duidelijke piek in 2000 - momenteel weer terug zijn op het niveau van precies een jaar geleden, maar dat desalniettemin de voorgenomen investeringen in m.n. machines en uitrusting (outillage) sterker zijn teruggevallen en ook de uitbreiding van het aantal nieuwe arbeidsplaatsen in een duidelijk lager tempo zit. De eerste verklaring is dat ondernemers merken dat de vraag naar hun producten over het hoogtepunt heen is: de verwachtingen voor omzet en orderpositie lagen enkele maanden geleden nog op recordniveau, maar zijn nu in vergelijking met het vorige kwartaal gedaald. Ondernemers staan voor de vraag of sprake is van slechts een lichte afkoeling of van een echte kentering uitmondend in een periode van laagconjunctuur. Die onzekerheid blijkt eveneens uit het afgenomen vertrouwen in de economie in vergelijking met een jaar geleden. Het aantal ondernemers dat denkt dat het Nederland economisch goed zal gaan en het aantal ondernemers dat denkt dat de werkloosheid in Nederland zal afnemen is verhoudingsgewijs sterk teruggevallen en bevindt zich op het niveau van begin 1998. Overigens is het investeringsklimaat in de ogen van het mkb het afgelopen jaar nog niet verslechterd: in vergelijking met een jaar geleden is er geen terugval in het aantal ondernemers dat het een goede tijd vindt een bedrijf te starten. Het aantal ondernemers dat het een goede tijd vindt te investeren is eveneens stabiel. Hoewel ook hier in vergelijking met het vorige kwartaal wel een lichte terugval is te constateren.

Investeringen
MKB-Nederland constateert dat ondernemers in hun investeringsbeslissingen momenteel op veilig spelen door de eigen investeringsplannen op een lager pitje te zetten. Het aantal ondernemers dat verwacht te investeren loopt terug, vooral de conjunctuurgevoelige diepte-investeringen in machines en uitrusting (outillage), en bereikt het niveau van 1998. Mkb-ondernemers zullen hier en daar waarschijnlijk de (vervangings)investeringen even uitstellen om zo de forse investeringen uit voorafgaande jaren optimaal te benutten en de druk op de winstgevendheid te verminderen. Ook de investeringen in gebouwen vertragen en dat duidt op minder belangstelling voor uitbreidingsinvesteringen.
MKB-Nederland wijst op het gevaar dat na het passeren van een piek altijd een "overshooting" naar beneden dreigt indien door negatieve sentimenten en onzekerheid ondernemers voorgenomen investeringen stopzetten. Verwacht mag worden dat de onzekerheid over de loonontwikkeling, de effecten van het nieuwe belastingplan en tenslotte de waarde-ontwikkeling van de euro in de loop van het jaar wegebt. De recente stijging van de euro is waarschijnlijk eveneens een verklaring voor het teruglopen van het aantal exporteurs.

De terugval bij ICT-investeringen is gelukkig minder sterk: de niveaus liggen hier nagenoeg op die van een jaar geleden, maar zijn wel lager dan het vorige kwartaal. De meeste mkb-ondernemers realiseren zich dat juist investeringen in ICT de innovatiekracht en efficiency verbeteren. Ruim één op de drie mkb-ondernemingen zegt dankzij ICT-toepassingen vernieuwingen te hebben doorgevoerd in hun producten. Eén op de drie meldt vernieuwingen in hun productieproces. Bijna eenvijfde heeft met ICT-toepassingen nieuwe klantengroepen aangeboord. Een te sterke terugval van ICT-investeringen kan de innovativiteit van mkb-bedrijven derhalve schaden.

Werkgelegenheid
MKB-Nederland merkt bij de groei van de werkgelegenheid een sterke terughoudendheid. Een jaar geleden verwachtten midden- en kleinbedrijven nog 110.000 nieuwe banen, het werden er overigens 100.000. Op dit moment zijn de verwachtingen duidelijk lager met 85.000 nieuwe arbeidsplaatsen en ligt daarmee op het niveau van 1997. De terugval in het verwachte aantal nieuwe banen in 2001 hangt niet alleen af van de bijgestelde conjunctuurvisie in het mkb, maar natuurlijk ook van de krapte op de arbeidsmarkt. Veel ondernemers hebben m.n. het afgelopen jaar gemerkt dat zij de gewenste mensen simpelweg niet kunnen krijgen of alleen tegen zeer hoge prijzen en dat heeft de verwachtingen voor 2001 ongetwijfeld ook getemperd. Bovendien zal de vraag naar arbeid extra afnemen indien sterke loonstijgingen gepaard gaan met een geringe productiviteitsgroei. De arbeidsproductiviteitsontwikkeling staat onder druk. Vooral in de industrie is de arbeidsproductiviteitsstijging in vergelijking met de vorige prognose meer dan gehalveerd. Daardoor zal de vraag naar arbeid versneld afnemen.

Arbeidsmarkt
MKB-Nederland ziet dat de arbeidsmarkt nog steeds gespannen is. Weliswaar is het aantal openstaande vacatures 30.000 lager dan in het vorige kwartaal, maar ligt met momenteel 153.000 openstaande vacatures nog steeds op een vergelijkbaar hoog niveau als een jaar geleden. Verhoudingsgewijs veel openstaande vacatures zijn in de dienstverlening en de bouw, die ongeveer de helft van de openstaande vacatures voor hun rekening nemen. Bijna driekwart van de openstaande vacatures zijn bovendien in het westen en zuiden van ons land. In het noorden van het land zijn de minste vacatures en is het optimisme over de economische vooruitzichten relatief groot.

MKB-Nederland constateert dat de verschillen tussen de sectoren groot zijn. Qua winstontwikkeling gaat het verhoudingsgewijs goed in de bouw en groothandel. Het minst gaat het in de detailhandel en auto-/reparatiesector waar de winsten de komende twee jaar nauwelijks stijgen. Ondanks de hoge economische groei van de afgelopen jaren doen deze sectoren het al jaren structureel minder dan andere sectoren, omdat sprake is van scherpe (prijs)concurrentie waardoor hogere kosten nauwelijks kunnen worden doorberekend. De dienstensector kent weliswaar een relatief gunstige ontwikkeling van de afzet, maar de winstontwikkeling ligt onder het gemiddelde van het mkb. De industrie lijkt een iets minder goede tijd tegemoet te gaan, omdat zowel afzet- als winstontwikkeling duidelijk achterblijven bij de rest van het mkb.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie