Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Wet Milieubeheer

Te verlenen vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan:
* Landelijk selectie en Opleidings Instituut Politie (L.S.O.P.).
Het betreft een vergunning voor het oprichten of in werking hebben, voor een periode van vijf jaar, van instructie- en oefenlokaliteiten voor pistoolschieten, gelegen Van Vorstlaan ongenummerd. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 14 februari 2001 tot 14 maart 2001ter inzage bij:
* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03).

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (259 46 03) een afspraak maken.
Tot laatst genoemde datum kunnen door eenieder schriftelijk bedenkingen worden ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De bedenkingen moeten worden gericht aan ons college en kunnen worden toegezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Wij maken u erop attent dat de bedenkingen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.
Het is ook mogelijk om, gedurende de genoemde termijn, mondelinge bedenkingen in te brengen. Hiervoor kan telefonisch (259 46 03) een afspraak worden gemaakt, waarna een bijeenkomst zal worden georganiseerd.

Verleende vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan:

Total Fina Nederland N.V.
Het betreft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een grondwaterzuiveringsinstallatie, gelegen Huizingalaan 2. De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van van 14 februari 2001 tot 28 maart 2001 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken.
Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door:
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beschikking treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* Dunaway Group B.V., Doornakkersweg 26, kantoorgebouw;
* R. Derias, Stationsplein 22, horecabedrijf;
* Amusements Activities Nederland B.V., Kruisstraat 182, horecabedrijf;

* Rijwielcentrale B.V., Nieuwstraat 30, opslag vuurwerk;
* Rijwielcentrale B.V., Hoogstraat 324, opslag vuurwerk;
* Restaurant Caramèl, Dommelstraat 13, horecabedrijf;
* DC Direct Communications Venk B.V., Bedrijventerrein Esp, woon- en verblijfsgebouw;

* Rifra B.V., Gestelsestraat 62, detailhandel en ambachtsbedrijf;
* Triumph, Parmentierweg ongenummerd, woon- en verblijfsgebouw;
* Van Berlo Studio's, Beemdstraat 29, detailhandel en ambachtsbedrijf;

* Arco International Groep B.V., Bedrijventerrein Esp ongenummerd, opslag- en transportbedrijf;

* Jacobs Architecten B.V., Keizersgracht 14, woon- en verblijfsgebouw;

* Café de Opera, Stratumseind 31, horecabedrijf;
* Parket groothandel De Eik B.V., Dillenburgstraat 17, bouw- en houtbedrijf;

* Schiphol Real Estate B.V., Kantoorverzamelgebouw Flight Forum, woon- en verblijfsgebouw;

* Peelsbouw Mij., Leegwaterstraat / Marconilaan, opslag propaan in de bouw;

* Vleesspecialist Henri Adriaans, Rielsedijk 57, horecabedrijf;
* Kleinkaffee De Belg, Dommelstraat 25, horecabedrijf.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie