Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en aanvragen gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde

AANVRAAG BOUWVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 26-01-2001 tot 09-02-2001 de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

* Voor het vergroten van een woning, Industrieweg 26 Vriescheloo.
* Voor het veranderen van een woning, Oosterstraat 18A Blijham.
* Voor het vergroten van een dakkapel, Rhederweg 1 Bellingwolde.
* Voor het plaatsen van een lichtreclame, Hoofdweg 53 Bellingwolde.
* Voor het oprichten van een overkapping, Bisschopsweg 6 Vriescheloo.

* Voor het oprichten van een dakkapel, Voorstraat 11 Oude Schans.
* Voor het intern veranderen van het Gemeentehuis, Hoofdweg 2 Wedde.
* Voor het veranderen van een woning, Oosterstraat 67 Blijham.
AANVRAAG GEBRUIKSVERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK
* Voor het in gebruik nemen van een kamerverhuurbedrijf Hamdijksterweg 1 Klein Ulsda.

De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen cq. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

AANVRAAG MONUMENTVERGUNNING


- voor het veranderen van een tuin, behorende bij de Poortweg 1 te Oudeschans.

(Zie publicatie elders in deze rubriek)

AFGEGEVEN BESCHIKKINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:

op 31-01-2001:

* Voor het vernieuwen/uitbreiden van een garage/schuur Weverslaan 6 Wedde.

* Voor het oprichten van een garage/berging Hoofdweg 29 Blijham.
* Voor het oprichten van een garage/berging Kastanjelaan 34 Bellingwolde.

* Voor het slopen van een garage/schuur Hoofdweg 29 Blijham.
op 06-02-2001:

* Voor het oprichten van een garage en het intern veranderen van een woning

Veelerveensterweg 107 Veelerveen.

* Voor het oprichten van een toiletgebouw Molenweg 2 Wedde.
* Voor het veranderen van een winkel/woning in cafe/winkel/woning Hoofdweg 154 Bellingwolde.

* Voor het gebruik van cafe/winkel/woning Hoofdweg 154 Bellingwolde.
Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde Postbus 18 9695 ZG Bellingwolde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

AANVRAAG VERGUNNING MONUMENTENZORG

De burgemeester van Bellingwedde maakt ingevolge het bepaalde in artikel 12 van de Monumentenwet 1988 bekend dat met ingang van 15 februari tot en met 1 maart 2001 ter secretarie op de afdeling VROM, Hoofdweg 158 te Bellingwolde, een aanvraag monumentenvergunning voor een beschermd rijksmonument ter inzage ligt:

* voor het veranderen van een tuin, behorende bij de Poortweg 1 te Oudeschans.

Een ieder is bevoegd om gedurende bovengenoemde termijn, schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Na afloop van de vermelde termijn en na advisering door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, neemt het college van B en W een beslissing op de genoemde aanvraag.

Bellingwolde, 9 februari 2001

De burgemeester voornoemd,
Drs. E. Drenth

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie