Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Handhavingsbeleid brandveiligheid Tilburg verder uitgewerkt

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

14-02-2001

Handhavingsbeleid brandveiligheid verder uitgewerkt

Mogelijkheden tot tijdelijk verhogen maximum bezoekeraantal vastgelegd

Het college van B&W heeft maandag j.l. het handhavingsbeleid en de controle van uitgaansgelegenheden op brandveiligheid nader uitgewerkt. Concreet betreft dit de wijze waarop de oppervlakte wordt berekend, strafrechtelijke handhaving bij herhaling van overtreding en overkappingen in afwijking van regels. Daarnaast wordt ingegaan op verantwoorde maatregelen die getroffen kunnen worden door de ondernemer, gericht op het tijdelijk verhogen van het maximum toegestane bezoekersaantal.


· De wijze waarop de oppervlakte wordt berekend. Op basis van de bepalingen uit de bouwverordening (artikel 6 lid 5, 6 en 7) blijkt het niet eenvoudig te zijn om per individueel bedrijf te bepalen hoeveel personen op basis van de vloeroppervlakte en wijze van exploitatie precies in een bedrijf gelijktijdig aanwezig mogen zijn. Het is met name moeilijk om de netto vloeroppervlakte vast te stellen. Om die reden wordt er wanneer er sprake is van meubilair en andere inventaris gerekend met 2 personen per bruto m2. Wanneer een ondernemer een opstellingsplan indient bij de gemeente, met daarin een exacte bepaling van de netto vloeroppervlakte, mag voor de bepaling van het aantal personen dat gelijktijdig in het bedrijf aanwezig mag zijn, uitgegaan worden van 4 personen per netto m2. Voor de berekening van het maximum toegestane bezoekersaantal is echter niet alleen de oppervlakte van de onderneming maatgevend, maar ook de breedte van de uitgangsmogelijkheden. Hierbij geldt het laagste in aantal.


· Strafrechtelijke handhaving bij herhaling van overtreding Bij de eerste overtreding krijgt de ondernemer na een waarschuwing de mogelijkheid om binnen één uur het bezoekersaantal terug te brengen op het toegestane niveau. Bij een tweede constatering krijgt de ondernemer een bevel van de burgemeester om binnen één uur het bezoekersaantal terug te brengen op het toegestane niveau. Anders dan bij de eerste waarschuwing zal de onderneming na sluitingtijd voor onbepaalde tijd worden gesloten. Als hieraan geen gehoor gegeven wordt zal de politie een proces-verbaal opmaken, op basis van artikel 184 Sr.


· Overkappingen in afwijking van regels.
De zijkanten van overkappingen mogen dicht zijn als de overkapping niet dieper is dan 2 meter.


· Verantwoorde maatregelen gericht op het tijdelijk verhogen van het maximum toegestane bezoekersaantal.
De brandweer zal, daarbij gesteund door andere betrokken diensten, nagaan in hoeverre er verantwoorde mogelijkheden zijn voor een individueel bedrijf om tijdelijk aanpassingen te plegen. Het bezoekersaantal zal daarbij nooit hoger zijn dan de berekening op basis van de vloeroppervlakte. Als verantwoorde mogelijkheden kunnen gelden:


1. Alternatieve vluchtmogelijkheden
Gedacht wordt aan zaken als het scheppen van een tijdelijk "recht van overpad" (privaatrechtelijk). Ook kan er sprake zijn van vluchtwegen die niet leiden naar de openbare weg, maar naar bijvoorbeeld een kleine binnenplaats. Indien deze voldoende opvangcapaciteit heeft en bescherming biedt bij brand en de brandweer een verantwoorde inzet kan plegen, kan het bezoekersaantal verruimd worden. De opvangcapaciteit c.q. oppervlakte van de binnenplaats is hierbij bepalend. Maximaal te overbruggen hoogteverschil (springen/klimmen) is 100 cm. Een vaste opstap van voldoende breedte en op een logische plaats gesitueerd ten opzichte van de vluchtweg is noodzakelijk. Deze vluchtweg dient als zodanig te worden aangegeven.


2. Portiers (die tevens gediplomeerd bedrijfshulpverlener zijn) Een naar binnen draaiende deur mag bijvoorbeeld meegerekend worden voor 25 personen, terwijl als daar een gecertificeerde bedrijfshulpverlener (bijvoorbeeld portier) bij staat de deur voor de volledige breedte meegeteld kan worden: een breedte van 80 cm levert dan 72 personen op.


3. Extra tijdelijke nooduitgangen
In bijzondere gevallen kan bijvoorbeeld een raam beperkt als nooduitgang aangemerkt worden. Voorwaarden daarbij zijn:
- het raam is altijd met één beweging zonder sleutels te openen
- indien niet met één beweging zonder sleutels te openen kan de permanente aanwezigheid van een portier bij het raam een oplossing zijn. De ondernemer moet er in die gevallen zorg voor dragen dat de portier (gecertificeerde bedrijfshulpverlener) de juiste instructies krijgt hoe in noodsituaties binnen enkele seconden toch een uitgang gecreëerd kan worden,

- de hoogte van de onderkant van het raam is maximaal 100 cm, waarbij een vaste opstap noodzakelijk is, indien de onderkant hoger is dan 50 cm. De breedte van het raam bedraagt minimaal 60 cm,
- de minimale hoogte bedraagt 1.50 meter,

- er dient een goede verdeling te zijn van de (nood-)uitgangen over de totale ruimte (een goede maat is dat de afstand tot een andere uitgang minimaal 5 meter bedraagt),

- het raam mag niet bekleed zijn

- het raam is als nooduitgang aangegeven.
Daarnaast zal het tijdelijk geaccepteerd worden, dat rolluiken voor uitgangen niet verwijderd hoeven te worden. Wel dient de ondernemer er tijdens openingstijden voor te zorgen dat de rolluiken geopend zijn.


4. Entreedeur vastzetten
Dit mag alleen tijdens carnaval vanwege de zogeheten twaalf dagen regeling.


5. Deur van binnen naar buiten laten draaien Dit is niet mogelijk als de entreedeur daarbij over het openbare terrein draait en er geen permanente terrasvergunning is.

Genoemde verantwoorde maatregelen zullen gehandhaafd worden, waarbij mogelijke sancties nog nader worden uitgewerkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie