Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU waarschuwt lidstaten voor wetgeving stralingsbescherming

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/206

Brussel, 14 Februari 2001

De Commissie neemt nieuwe maatregelen tegen negen lidstaten wegens niet-naleving van de wetgeving inzake stralingsbescherming

De Europese Commissie heeft besloten een met redenen omkleed advies te sturen naar België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk voor niet-naleving van twee centrale richtlijnen inzake de bescherming tegen straling: de richtlijn betreffende basisveiligheidsnormen en de richtlijn inzake medische blootstelling. De uiterste termijn voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen was 13 mei 2000. Een met redenen omkleed advies is de tweede stap in de formele inbreukprocedure als vastgelegd bij artikel 141 van het Euratom-Verdrag.

De termijn voor de omzetting van de richtlijn betreffende basisveiligheidsnormen (Richtlijn 96/29/Euratom) en de richtlijn inzake medische blootstelling (Richtlijn 97/43/Euratom) is verstreken op 13 mei 2000. Op diezelfde datum zijn de oude richtlijnen inzake basisveiligheidsnormen (vastgesteld in 1959) ingetrokken.

Bij de richtlijn betreffende basisveiligheidsnormen wordt een nieuw dosimetrisch begrip ingevoerd teneinde de gezondheid van de werkers en de bevolking daadwerkelijk en volledig te beschermen. Te dien einde worden in de richtlijn lagere dosisgrenswaarden vastgelegd, worden nieuwe voorschriften vastgesteld voor de rechtvaardiging van alle activiteiten waarbij ioniserende straling betrokken is, en wordt een uitgebreid ALARA-beginsel ingevoerd dat inhoudt dat de doses zo laag als redelijkerwijs mogelijk moeten worden gehouden. Onder de richtlijn vallen handelingen, werkactiviteiten en noodsituaties. In de richtlijn worden tevens de begrippen 'vrijgave' en 'vrijstelling' van radioactieve materialen verduidelijkt. Niet alleen kunstmatige stralingsbronnen, maar ook natuurlijke straling op de werkplaats worden gereguleerd. Tenslotte bevat de richtlijn nieuwe voorschriften voor de raming van de door de bevolking ontvangen doses.

De nieuwe richtlijn inzake medische blootstelling zorgt voor een hoger niveau van stralingsbescherming voor patiënten en medisch personeel. In de richtlijn wordt voortgebouwd op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medische procedures en apparatuur. Daardoor vormt hij een aanvulling op de richtlijn betreffende basisveiligheidsnormen. In de richtlijn wordt een duidelijkere omschrijving van het rechtvaardigingsbeginsel gegeven, wordt de verdeling van de verantwoordelijkheden gereguleerd en worden eisen voor de gekwalificeerde medische deskundigen vastgelegd.

Tot dusver, zeven maanden na het verstrijken van de uiterste datum voor omzetting van de richtlijnen, hebben België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje nog geen kennisgeving gedaan aan de Commissie van het geheel van hun omzettingsmaatregelen, terwijl het Verenigd Koninkrijk geen omzettingsmaatregelen met betrekking tot Gibraltar heeft medegedeeld.

Deze maatregelen overeenkomstig artikel 141 van het Euratom-Verdrag tonen de vastbeslotenheid van de Commissie om erop toe te zien dat de lidstaten volledige uitvoering geven aan de voorschriften inzake stralingsbescherming krachtens de Euratom-wetgeving.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie