Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Economie groeit in 2000 met 3,9%

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB01-082
12 april 2001 Economie groeit in 2000 met 3,9% 9.30 uur

De Nederlandse economie heeft ook in 2000 een goed jaar doorgemaakt. De volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP) is in 2000 uitgekomen op 3,9%. Dit is even hoog als in 1999. Het is het vierde jaar op rij met een economische groei rond 4%. Ook in het vierde kwartaal van 2000 groeit de economie onvertraagd verder. De uitvoer is in 2000 de belangrijkste motor voor de economische groei. Dit blijkt uit de nieuwste uitkomsten van de Kwartaalrekeningen van het CBS.

Geen groeivertraging in de loop van 2000 De kwartaalcijfers laten in de loop van 2000 een aflopende economische groei zien ten opzichte van een jaar eerder. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een kleiner aantal werkdagen in de tweede helft van 2000. Na correctie voor dit kalendereffect en na correctie voor seizoeneffecten is de kwartaal-op-kwartaalgroei vrijwel stabiel in alle kwartalen van 2000. Het vierde kwartaal laat zelfs een iets hogere groei zien.
Ditzelfde verloop binnen het jaar komt terug in de bestedingen. De volumegroei van invoer en uitvoer is in het vierde kwartaal nauwelijks lager dan het jaargemiddelde. De consumptiegroei vlakt in de loop van het jaar af, maar veert op in het vierde kwartaal. De consument heeft in dat kwartaal extra aankopen gedaan, vooruitlopend op de belastingverhogingen per 1 januari 2001. In de loop van 2000 vertraagt de groei van de investeringen. Deze vertraging zit vooral bij de bouwwerken en hangt samen met een kleiner aantal werkbare dagen in de tweede helft van 2000.

CBS-Persdienst Prijsstijging BBP versnelt Postbus 4000
2270 JM Voorburg Het prijspeil van het BBP in 2000 ligt 3,2% hoger dan een jaar eerder. tel. (070) 337 58 16 In 1999 was de prijsstijging 1,7%. In de loop van 2000 is de BBP- fax (070) 337 59 71 prijsstijging opgelopen tot 3,6% in het vierde kwartaal. De E-mail:
(persdienst@cbs.nl) prijsontwikkeling van het BBP omvat naast de prijzen van de consumptie en investeringen ook het verschil in ontwikkeling tussen de uitvoerprijzen en de invoerprijzen. Het CBS In het vierde kwartaal versnelt niet alleen de consumptieprijsstijging, is een dienst van maar stijgt ook, voor het eerst in twee jaar, de uitvoerprijs meer dan de het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB01-082 pagina 1 van 6
invoerprijs. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan een periode van ruilvoetverlies, in het bijzonder door energieprijsstijgingen.

Commerciële diensten koploper
Aan de productiekant van de economie groeit de commerciële dienstverlening met 5,0% het snelst. In 1999 was dit ook al het geval. Telecommunicatie en financiële dienstverlening zijn de koplopers. Bij de goederenproducenten is de industriële productie aangetrokken. De groeiversnelling zit vooral bij elektrotechniek en chemische basisproducten. De toename van de bouwproductie is minder uitbundig dan in 1999.

Investeringsgroei lager
Aan de bestedingenkant loopt vooral de investeringsgroei terug, van 6,5% in 1999 tot 4,0 % in 2000. Boven dit jaarcijfer liggen de groeicijfers van de investeringen in weg- en waterbouwkundige werken, bedrijfsgebouwen en machines. De investeringen in woningen en computers zijn nauwelijks hoger dan een jaar eerder.

Forse versnelling uitvoergroei
De grootste bijdrage aan de economische groei komt in 2000 van de uitvoer. De volumestijging van de uitvoer versnelt van 5,6% in 1999 tot 9,1% in 2000. Dit is het hoogste percentage sinds meer dan tien jaar. De invoer blijft in de pas met de uitvoer en groeit eveneens 9,1%. Een deel van de hoge groeipercentages komt voor rekening van het snel toenemend belang van de wederuitvoer. Exclusief wederuitvoer zijn de groeipercentages circa tweeënhalf procentpunt lager. Groeipercentages in de dubbele cijfers doen zich bij de uitvoer voor bij de elektrotechnische machines en optische apparaten en bij energie (aardgas). Bij de invoer zitten de toppers bij chemische producten en elektrotechnische en optische apparatuur.

Groei gezinsconsumptie krachtig
De volumegroei van de individuele consumptie in 2000 (3,8%) is opnieuw krachtig, maar iets minder uitbundig dan in de beide voorafgaande jaren (4% of meer).
Niet alle consumptiecategorieën dragen in gelijke mate bij aan de groei in 2000. Aan voedings- en genotmiddelen is nauwelijks meer uitgegeven dan een jaar eerder. Bij duurzame goederen valt de stijging ­ ondanks anticipatie-aankopen van vooral personenauto's ­ lager uit dan in de afgelopen jaren. De volumegroei van de uitgaven aan diensten versnelt van 3,5% naar 4,4% in 2000. De uitgaven aan diensten vormen verreweg de grootste consumptiecategorie.

CBS Persbericht PB01-082 pagina 2 van 6
Technische toelichting
De economische groei wordt afgemeten aan de volumegroei van het bruto binnenlands product, het totaal van de in het productieproces gevormde inkomens (de `toegevoegde waarde').
In dit persbericht is de tweede raming van de economische groei in het vierde kwartaal van 2000 en daarmee over heel 2000 gepubliceerd. In vergelijking met de eerste raming van 15 februari is de groei voor het tweede en derde kwartaal 0,2% opwaarts bijgesteld. De groei voor het vierde kwartaal is neerwaarts bijgesteld van 3,1% naar 2,8%. Het jaarcijfer is per saldo ongewijzigd 3,9%. De bijstellingen hangen samen met in de tussentijd beschikbaar gekomen nieuwe statistische informatie.
De in dit persbericht opgenomen groeipercentages `ten opzichte van een jaar eerder' zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de `op jaarbasis gebrachte' kwartaalgroeicijfers (`annual rates') van onder andere de VS. In aflevering 3 van de CBS-publicatie De Nederlandse conjunctuur 2000, worden beide methoden uitgebreid besproken. De belangrijkste verschillen zijn de volgende:
Een `annual rate' is de seizoengecorrigeerde groei ten opzichte van het voorgaande kwartaal (zie de rechterkolom van tabel 1), die op jaarbasis is gebracht door hem op een bepaalde manier tot de vierde macht te verheffen (bijvoorbeeld bij 0,8%: 1,0084). Het cijfer geeft dus weer wat de jaargroei zou kunnen zijn als alle kwartalen met ditzelfde tempo zouden groeien. 'Annual rates' leiden doorgaans tot grotere schommelingen tussen opeenvolgende kwartalen en tussen opeenvolgende ramingen over hetzelfde kwartaal. Door de seizoencorrectieprocedure zijn de `annual rates' minder objectief en minder vergelijkbaar tussen landen.
Net als de meeste andere Europese landen, presenteert het CBS de kwartaalgroei ten opzichte van de overeenkomstige periode van een jaar eerder. Het optreden van incidentele factoren en werkdageffecten wordt beschreven in de persberichten. Om een indicatie te krijgen van de uiteindelijke groei in een kalenderjaar worden cumulatieve mutaties berekend voor meerdere kwartalen ten opzichte van dezelfde kwartalen een jaar eerder. Voor het signaleren van omslagen of tempowisselingen worden seizoengecorrigeerde mutaties ten opzichte van het voorgaande kwartaal als aanvullende informatie verstrekt (zie de rechterkolom van tabel 1).
De goederenproducenten omvatten de bedrijven in de landbouw, delfstoffenwinning, industrie, energie- en waterleidingbedrijven en de bouwnijverheid. De commerciële dienstverlening betreft handel, horeca, vervoer, post en telecommunicatie en de financiële en zakelijke dienstverlening. De niet-commerciële dienstverlening heeft betrekking op overheid, onderwijs en zorgsector.

CBS Persbericht PB01-082 pagina 3 van 6
Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie