Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen en bouwplannen gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

WET MILIEUBEHEER

Melding

Wij hebben een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer ontvangen van:

TOP Keukens Lisse, Heereweg 380, (Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer).

Op deze niet-vergunningplichtige inrichting zijn de algemene regels van toepassing, zoals die staan vermeld in het eerdergenoemde besluit.
BOUWEN EN WONEN

Aanvragen

Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:


Heereweg 280 - plaatsen dakopbouw

Ter Beek 8 - vergroten woning

Kanaalstraat 268 - verhogen kapconstructie

van de Veldstraat 24 - vergroten dakkapel voorzijde

Grundelstraat 4 - veranderen gevel achterzijde

Centaurstraat 2 - carport, uitbouw bovenverdiepingen plaatsen tuinhuis

Betje Wolffstraat 30 - bouw dakkapel achterzijde

3e Poellaan 27 - plaatsen dakopbouw en interne veranderingen


Deze plannen kunt u elke ochtend tussen 8.30 uur en 12.30 uur inzien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen


Voorgenomen vrijstellingen


Heereweg 225/Grachtweg 2A - veranderen woning naar museum, aanbouwen van een "Gildezaal"

Broekweg 40 - veranderen kapsalon


von Bönninghausenlaan 54 - vergroten woning

De bouwplannen liggen van 16 februari t/m 15 maart 2001 ter inzage.
Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 15 maart 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.


Besluiten

Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Meidoornplantsoen 43 - vergroten woning

Wagenstraat 6 - veranderen vergroten woning

Anna Bijnsstraat 17 - vergroten woning

Chopinstraat 24 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde

Govert Flinckstraat 18 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde

Kievitstraat 34 - bouw dakkapel voorzijde

Rooversbroekdijk 48 - bouw dakkapel achterzijde

Julianastraat 128 t/m 174, Nieuwstraat 22 t/m 42 - slopen 35 woningen

Akervoorderlaan 10 - slopen bedrijfsruimte

Leidsevaart 11 - slopen garage/berging

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.


Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.


DIVERSEN

Ingezamelde kleding Humana 2000

U hebt ze vast wel eens zien staan in Lisse: de kledingcontainers van Humana. Door overtollig textiel niet in de vuilnisbak te gooien maar naar de kledingcontainer te brengen of mee geven met huis-aan-huis inzamelacties wordt de afvalberg kleiner gehouden én u werkt mee aan de broodnodige ontwikkelingssamenwerking. In 2000 heeft Humana in Lisse 104.930 kg ingezameld. Hiermee is een bedrag van 31.480,-- ten goede gekomen aan ontwikkelingssamenwerking, de doelstelling van Humana. Wij hopen dat de organisatie ook dit jaar in Lisse weer veel kleding zal ophalen. Daarom willen wij u op het hart drukken de kleding die u niet meer gebruikt in de "Humanacontainers" te gooien en niet in de vuilnisbak. Let u ook op de kledinginzamelingsacties die in dit blad zullen worden aangekondigd!

Collecte

Tot en met 10 maart 2001 zijn geen collectevergunningen verleend.


Lisse, 14 februari 2001

Burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie