Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorbereiding bestemmingsplannen Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

De bestemmingsplannen voor Oranje Nassau en De Morsebel worden voorbereid

De commissie Ruimte en Groen heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de voorontwerp bestemmingsplannen Oranje Nassau en De Morsebel. Deze hoofdlijnen zijn de eerste stap van de gemeente om de oude bestemmingsplannen die voor deze Oranje Nassau en De Morsebel gelden, respectievelijk de 1e partiële herziening van het bestemmingsplan centrum uit 1980 en het bestemmingsplan De Morsebel uit 1993, aan te passen.

Het plangebied waar het bestemmingsplan Oranje Nassau betrekking op heeft ligt, globaal gezien, tussen de Laan van Alkemade, de Rhijngeesterstraatweg, de Geversstraat en de Warmonderweg.

Het plangebied waar het bestemmingsplan De Morsebel betrekking op heeft wordt begrensd door de achterkanten van de bedrijven aan de Haarlemmerstraatweg, de oostelijke oever van de Haarlemmertrekvaart en de singel langs de Haaswijklaan en de Morsebellaan. Op de plankaart van het voorontwerp-bestemmingsplannen kunt u zien waar de grenzen van het bestemmingsplannen precies liggen.

Oranje Nassau

Doelstelling van het bestemmingsplan Oranje Nassau is om de bestaande ruimtelijke en functionele kwaliteiten in het plangebied te handhaven en tevens enige flexibiliteit te bieden voor kleinschalige ontwikkelingen die geen negatieve invloed hebben op de bestaande kwaliteit.

Daarnaast bestaan binnen het plangebied Oranje Nassau bij enkele instellingen en bedrijven plannen voor nieuwbouw en uitbreiding van de bebouwing. Het voorontwerp bestemmingsplan houdt rekening met deze plannen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:
1. De plannen voor het Zendingshuis zijn ingepast. Dit houdt in dat de bestemming van het Zendingshuis wijzigt van bijzondere doeleinden naar woondoeleinden.

2. Voor de Texaco-locatie (hoek Geversstraat Terweeweg) is een wijzigingsbevoegdheid aangegeven. Dit houdt in dat deze plek de bestemming woondoeleinden (in de vorm van een appartementengebouw), horecadoeleinden (in de vorm van een hotel of restaurant) of groen- en verblijfsruimte kan krijgen. Let op: De mogelijkheden die een bestemmingsplan geeft zijn niet hetzelfde als een ingediend bouwplan. Bouwplannen worden in een later stadium bij de gemeente ingediend. Zij zullen dan ook in deze krant worden gepubliceerd, zodat u daarop kunt reageren.

De Morsebel

Het huidige bestemmingsplan voor De Morsebel is een globaal bestemmingsplan. Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft een meer gedetailleerd karakter. De doelstelling van het bestemmingsplan De Morsebel is om de rechtszekerheid van de bewoners van de wijk te verbeteren. Een gedetailleerd bestemmingsplan zal immers een beter planologisch-juridisch kader bieden voor uitbreidingsmogelijkheden en het gebruik van gebouwen. Bij het bepalen van de uitbreidingsmogelijkheden is een afweging gemaakt tussen enerzijds het individuele belang van bewoners en anderzijds het algemene belang van de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving en van De Morsebel als geheel.

Een tweetal belangrijke wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan De Morsebel ten opzichte van het huidige bestemmingsplan zijn dat:
1. Het realiseren van aanlegsteigers in de Haarlemmertrekvaart via het bestemmingsplan zal worden verboden (overigens, ook de gemeente Leiden geeft als eigenaar hiervoor geen toestemming);
2. Het aantal woonwagenstandplaatsen aan de Haaswijklaan zal worden vergroot van zeven naar negen. Voor Oranje Nassau en De Morsebel geldt dat er meer wijzigingen zijn dan hier worden opgesomd. Voor alle wijzigingen wordt verwezen naar de voorontwerp-bestemmingsplannen.

Inspraakreacties

Het college van Burgemeester en Wethouders zal de voorontwerp-bestemmingsplannen vanaf 16 februari aanstaande ter inzage leggen. Gedurende de gehele inspraaktermijn, van 16 februari 2001 tot en met 16 maart 2001, zullen de bestemmingsplannen ter inzage liggen bij de Centrale Balie in het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest.

De plannen kunnen worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur (tot 12:30 uur zijn er desgevraagd ambtenaren aanwezig om een toelichting op de bestemmingsplannen te geven) en op donderdagavonden van 19:00 uur tot 20:00 uur. Voor het inzien van de plannen op andere tijden kan een afspraak worden gemaakt. Schriftelijke inspraakreacties op de plannen kunnen worden gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

U kunt tevens mondeling reageren. Mondelinge inspraakreacties kunnen gegeven worden tijdens informatieavonden. De informatieavond voor het bestemmingsplan De Morsebel zal op 6 maart 2001 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest gehouden worden. De informatieavond voor het bestemmingsplan Oranje Nassau zal op 7 maart 2001 om 20:00 uur plaatsvinden, eveneens in het gemeentehuis.

De informatieavonden gaan door als zich voldoende belangstellenden bij de gemeente hebben aangemeld. Wanneer u wilt komen kunt u dit kenbaar maken door u op te geven bij de heer M.B. Bruins, afdeling VROM, telefoonnummer (071) 51 91 755. Daarnaast kunt u het hieronder weergegeven antwoordformulier invullen of u via e-mail opgeven, het e-mailadres is: (bruins@oegstgeest.nl).

En dan verder

Wat er nu ligt zijn voorontwerp-bestemmingsplannen. Deze plannen zijn eveneens naar de provinciale planologische commissie gestuurd. De reacties van de provincie over de nieuwe plannen voor Oranje Nassau en De Morsebel worden naast alle mondelinge en schriftelijke inspraakreacties gelegd. Dan wordt bekeken of en hoe het voorontwerp-bestemmingsplan moet worden aangepast.

De aangepaste ontwerp-bestemmingsplannen zullen naar verwachting medio 2001 aan de commissie Ruimte en Groen worden voorgelegd. Daarna zal het ontwerp-bestemmingsplan vier weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn kunt u zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast.

Provincie

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ook dan weer vier weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunnen onder voorwaarden bedenkingen worden ingediend bij de provincie. De hele procedure duurt ruim een jaar.

Na het besluit van Gedeputeerde Staten wordt het bestemmingsplan weer ter inzage gelegd en bestaat nog de mogelijkheid om bezwaren in te dienen bij de Raad van State.

Ja, ik kom op de inspraak-avond voor De Morsebel / Oranje Nassau (doorstrepen wat niet van toepassing is) en ik heb de volgende vraag:

Naam :..
Adres : .
Postcode + plaats :..
Telefoon :...

U kunt deze bon opsturen naar de Gemeente Oegstgeest, t.a.v. de heer M.B. Bruins, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, of inleveren bij de receptie van het gemeentehuis.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...