Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CAO-akkoord defensiepersoneel getekend

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Arbeidsverhoudingen

CAO-akkoord defensie getekend

13-02-2001

DV/PB034

Na precies een jaar onderhandelen hebben defensie-staatssecretaris Henk van Hoof, de CCOOP en het AC dinsdag hun handtekening gezet onder een CAO-akkoord voor het defensiepersoneel. De twee overige Centrales van Overheidspersoneel, de ACOP en de CMHF, wezen het akkoord af. Door de steun van de CCOOP en het AC concludeerde Van Hoof dat er voldoende draagvlak was om de CAO voor al het defensiepersoneel tot stand te brengen.

De belangrijkste bepalingen uit het nu bereikte resultaat zijn:


- De salarissen in de sector Defensie worden met terugwerkende kracht per 1 augustus 2000 structureel verhoogd met 3,6 procent. De structurele eindejaarsuitkering wordt met 0,2 procent verhoogd naar 0,6 procent. Het defensiepersoneel krijgt een eenmalige eindejaarsuitkering ter grootte van één procent van het jaarsalaris (inclusief de vakantie-uitkering).


- In het resultaat zijn ook de maatregelen, waarvoor in de Defensienota 2000 honderd miljoen gulden is gereserveerd, meegenomen. Inmiddels is dit bedrag (voorjaarsnota en begroting 2001) opgelopen tot 170 miljoen structureel. Deze maatregelen moeten leiden tot een verbetering van de arbeidsmarktpositie van Defensie. Hieronder valt bijvoorbeeld de flexibilisering van het salarissysteem, de verbetering van aanvangssalarissen van militairen, tal van inkomensmaatregelen voor bepaalde (knelpunt-)categorieën, bindingspremies, voorzieningen op het gebied van Arbeid en Zorg, verruiming van de kinderopvang, en ouderschapsverlof.


- Voor wat betreft de ontslagleeftijd van militairen hadden partijen een resultaat bereikt voor een modernisering van het stelsel. Dit heeft tot gevolg dat voor militairen die met ingang van 1 januari 2002 in dienst treden een ontslagleeftijd geldt van 58 jaar. Voor militairen die op dat moment al in dienst zijn, wordt met ingang van 1 januari 2006 de ontslagleeftijd in acht jaar tijd stapsgewijs verhoogd naar 58. Overigens geldt nu al dat militairen op vrijwillige basis na kunnen dienen.


- Eveneens waren partijen vergaande mogelijkheden tot keuzen op het gebied van arbeidstijd overeengekomen. Hierbij gaat het onder meer over de mogelijkheid vrije tijd en geld te ruilen en om te kiezen voor flexibele arbeidsduur. Zo krijgt het burger- en militair personeel (Beroepsmilitairen Onbepaalde Tijd) de mogelijkheid in plaats van 38 uur veertig uur te gaan werken. Ook is het voor burgerpersoneel mogelijk te kiezen voor een 36-urige werkweek, terwijl militairen
-voor wie de werkweek van 38-uur in de praktijk gehandhaafd blijft- de uren uit arbeidsduurflexibilisering kunnen sparen.

Het accoord geldt voor een periode van veertien maanden (tot 1 oktober 2001). In totaal zijn meer dan 73.000 personen (burger en militair) werkzaam in de sector Defensie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie