Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Buhrmann Resultaten 2000

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Bron: Buhrmann NV
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT

Datum 15 februari 2001
Nummer 005

Resultaten 2000


* NETTOWINST GESTEGEN NAAR 211 MILJOEN EURO (+53%)
*

* NETTOWINST PER GEWOON AANDEEL GESTEGEN TOT 1,80 EURO (+16%)
*

* 4e KWARTAAL: NETTOWINST PER GEWOON AANDEEL
GESTEGEN TOT 0,65 EURO (+27%)

in euro 4e kwartaal 2000 januari - december 2000 Omzet EBITDA Nettowinst* voor afschrijving goodwill na afschrijving goodwill 2.629 mln 205 mln 90 mln 75 mln + 37% + 95% + 55%
+ 50% 9.603 mln 659 mln 266 mln 211 mln + 65% + 148% + 80% + 53%
Nettowinst* per gewoon aandeel
voor afschrijving goodwill na afschrijving goodwill 0,80 0,65 + 33% + 27% 2.35 1.80 + 40% + 16%

Vooruitzichten voor 2001 De autonome groei van Office Products zal naar verwachting hoger liggen dan in 2000 Divisies Paper Merchanting en Graphic Systems zullen op hetzelfde hoge niveau blijven Belangrijke investeringen in eCommerce Integratie van Samas Office Supplies zal de Europese divisie Office Products verder versterken Groeidoelstelling Groeidoelstelling winst per aandeel van gemiddeld 15% per jaar voor 2000-2002 gehandhaafd.


* uit bedrijfsuitoefening

VOORUITZICHTEN VOOR 2001


* Nu het kritieke deel van de integratie van Corporate Express achter ons ligt en een groot deel van de beoogde synergie bereikt is, verwachten wij, gezien onze sterke positie in de markt, dat de Office Products Divisies in Noord-Amerika en Europa meer autonome groei te zien zullen geven dan in 2000.

*

* Door de op handen zijnde integratie met de divisie Office Supplies van Samas en de synergie die voortkomt uit de integratie van Corporate Express zullen ook de resultaten van de Divisie Office Products Europe verbeteren.

*

* Wat betreft de Paper Merchanting Divisie verwachten wij dat het papierverbruik de trend op de lange termijn volgt en op diverse markten sneller zal blijven groeien dan het bruto nationaal product. De papierprijzen zullen in 2001 waarschijnlijk redelijk stabiel blijven.
*

* De orderportefeuille van de Graphic Systems Divisie was vergeleken met 1999 aan het eind van 2000 groter en daarom verwachten wij dat de omzetcijfers en de winstgevendheid op het huidige hoge niveau gehandhaafd kunnen worden.

*

* In 2001 zal de piek bereikt worden in de in oktober jl. aangekondigde extra investering in eCommerce-projecten ter waarde van 100 miljoen euro, wat ons bedrijf in een goede uitgangspositie plaatst om versneld door te kunnen groeien.

Zoals gebruikelijk zullen wij nauwkeuriger verwachtingen met betrekking tot de resultaten voor het lopende boekjaar bekendmaken, zodra de resultaten over het eerste kwartaal bekend zijn.

GROEIDOELSTELLING

Wij blijven ernaar streven de winst per aandeel (EPS, na afschrijving van goodwill) te laten stijgen met gemiddeld 15% per jaar gedurende de periode 2000-2002.
eCOMMERCE

De Divisies genereren op dit moment verkopen op jaarbasis ter waarde van 720 miljoen euro uit business-to-business transacties via het internet, een groei van 80% ten opzichte van vorig jaar (400 miljoen euro). Hoewel de omzet uit eCommerce op dit moment ongeveer 7,5 % vertegenwoordigt van de totale omzet, zal naar verwachting dit verkoopkanaal aanzienlijk sneller groeien dan het bedrijf als totaal. Buhrmann heeft een agressief eBusiness-beleid gevoerd om klanten beter van dienst te kunnen zijn en om op kosteneffectieve wijze nieuwe markten te kunnen betreden.

In oktober 2000 zijn extra investeringen ter waarde van 100 miljoen euro over een periode van drie jaar aangekondigd om de eBusiness-mogelijkheden uit te breiden. Deze strategische investering richt zich op de vier belangrijkste benaderingen van eBusiness: een volstrekt nieuw systeem voor bestellingen via het internet; een verbeterde interface met derden op het gebied van eProcurement; een systeem voor kleine en middelgrote bedrijven; en een multi-vendor systeem. Deze vier methoden van aanpak zijn bepaald op basis van de manier waarop bedrijven, zowel grote als kleine, hun inkoopbeleid via het internet ten uitvoer brengen. De nieuwe eBusiness-strategie van Buhrmann biedt klanten bijkomende voordelen in de vorm van verhoogde efficiëntie en nauwkeurigheid bij het bestellen van producten en door voorraadsystemen.
OMZET EN RESULTAAT VOOR DE GEHELE ONDERNEMING

Jaarresultaat

Het jaar 2000 werd gekenmerkt door goede vooruitgang in omzet en winst. Dit gold voor alle drie van Buhrmanns belangrijkste activiteiten: Office Products, Paper Merchanting en Graphic Systems.

De omzet steeg met 65% van EUR 5,834 miljard tot EUR 9,603 miljard. Zonder het effect van acquisities mee te wegen bedroeg de omzetgroei 16%, waaraan valuta-effecten (hoofdzakelijk de Amerikaanse dollar) voor ongeveer 8% bijdroegen. De autonome groei bedroeg derhalve 8%.

EBITDA nam met 148% aanzienlijk toe, van EUR 266 miljoen naar EUR 659 miljoen. Aan deze stijging leverden alle divisies een bijdrage.

De netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening (voor afschrijving van goodwill) steeg met 80% naar EUR 266 miljoen (1999: EUR 148 miljoen). Na afschrijving van goodwill nam de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening met 53% toe tot EUR 211 miljoen (1999: EUR 138 miljoen).

De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel vóór afschrijving van goodwill nam toe met 40%, van EUR 1,68 tot EUR 2,35. Na afschrijving van goodwill bedroeg de stijging 16%, tot EUR 1,80 (1999: EUR 1,55).

De sterke groei van omzet en resultaat werd in belangrijke mate beïnvloed door de overname van het Amerikaanse bedrijf Corporate Express, Inc., eind oktober 1999. Deze goede resultaten zijn een gevolg van de combinatie van een succesvolle integratie met goede prestaties van alle divisies. De autonome groei als gevolg van de activiteiten van de Groep stemt tot tevredenheid.

Het buitengewoon resultaat na belastingen bedroeg EUR 10 miljoen. Dit is een combinatie van een al eerder gemelde buitengewone last in verband met desinvesteringen gedurende het vierde kwartaal en een buitengewone bate als gerapporteerd in augustus, als gevolg van een terugbetaling door het Buhrmann pensioenfonds in Nederland.

De nettowinst (na buitengewone baten en lasten) over 2000 bedroeg EUR 221 miljoen (1999: EUR 83 miljoen).

Dividend
Aan de op 18 april 2001 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een ten opzichte van 1999 ongewijzigd dividend uit te keren van EUR 0,60 per gewoon aandeel. Naar keuze van de aandeelhouder zal het dividend in contanten of in aandelen worden uitgekeerd. Vierde kwartaal 2000

De omzet in het vierde kwartaal van 2000 bedroeg in totaal EUR 2,629 miljard. Dat is een stijging van 37% in vergelijking met dezelfde periode van het vorig jaar (EUR 1,924 miljard). De autonome omzetgroei bedroeg 15% (7% na het elimineren van valuta-effecten).

EBITDA bedroeg in totaal EUR 205 miljoen, hetgeen neerkomt op een stijging van 95% in vergelijking met het vierde kwartaal van 1999 (EUR 105 miljoen). De groei is hoofdzakelijk te danken aan belangrijke verbeteringen in de gang van zaken en wordt verder positief beïnvloed door het feit dat Corporate Express (overgenomen eind oktober 1999) één maand extra ten opzichte van vorig jaar heeft meegewogen.

De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening (voor afschrijving van goodwill) steeg met 55% naar EUR 90 miljoen (1999: EUR 58 miljoen). Na afschrijving van goodwill steeg de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening met 50% naar EUR 75 miljoen (1999: EUR 50 miljoen).

De goede stijging van de winstgevendheid was te danken aan goede prestaties van alle divisies. De EBITA marge steeg van 4,5% naar 6,6%, wat voornamelijk te danken was aan hogere marges van de divisies Office Products Noord-Amerika en Graphic Systems.

De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel vóór afschrijving van goodwill nam toe met 33% tot EUR 0,80 (1999: EUR 0,60). Na afschrijving van goodwill bedroeg de stijging 27%, tot EUR 0,65 (1999: EUR 0,51). ResultATEN PER DivisiE

Office Products Noord-Amerika

In miljoenen euro 4e kwartaal januari-december
2000 1999 2000 1999
Netto-omzet 1.260 805 4.703 1.603
Bedrijfsresultaat (EBITA) 98 34 333 62
Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld) 995 504 837 286 Rendement op omzet 7,8% 4,2% 7,1% 3,9%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 39,4% 27% 39,8% 21,7%

De netto-omzet in het vierde kwartaal van 2000 steeg naar EUR 1,260 miljoen (1999: EUR 805 miljoen). De autonome groei bedroeg 3%. Het bedrijfsresultaat steeg van EUR 34 miljoen in 1999 naar EUR 98 miljoen in 2000. Deze stijging was toe te schrijven aan de overname van Corporate Express, eind oktober 1999, en aan de synergievoordelen die voortkwamen uit de succesvolle integratie van de activiteiten.
Afgelopen jaar heeft de Divisie Office Products Noord-Amerika met succes een complexe integratie van vestigingen afgerond, waarbij 68 verkoopkantoren en 13 distributiecentra betrokken waren. Aan het eind van het vierde kwartaal bedroegen de in totaal behaalde synergiebesparingen circa EUR 80 miljoen (inclusief Corporate Express in Europa).

In 2000 voltooide de onderneming de moeilijke taak van systeemintegratie door de migratie van bijna 14.000 accounts, met een totale waarde van meer dan EUR 700 miljoen aan omzet per jaar, van Buhrmanns oude systeem naar ISIS, het moderne orderverwerkingssysteem dat was ontwikkeld door Corporate Express. De divisie integreerde ook de twee eCommerce-tools van het bedrijf in één platform, E-Way genoemd. Dit betrof de accounts van 4.000 klanten met 100.000 gebruikers, met een totale jaaromzet van EUR 270 miljoen. Zoals verwacht had deze conversie een negatief effect op de omzetgroei in de tweede helft van het jaar. Nu deze conversie succesvol is afgerond , wordt verwacht dat de omzetgroei versneld zal doorzetten, hetgeen blijkt uit de recente verwerving van nieuwe accounts.
Office Products Europa / Australië

In miljoenen euro 4e kwartaal januari-december
2000 1999 2000 1999
Netto-omzet 356 291 1.330 754
Bedrijfsresultaat (EBITA) 15 11 41 27
Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld) 230 188 226 115 Rendement op omzet 4,2% 3,8% 3,1% 3,6%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 26,1% 23,4% 18,1% 23,5%

De groei in omzet en bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2000 ten opzichte van dezelfde periode in 1999 was het gevolg van de overname van Corporate Express en de uitstekende prestaties van Corporate Express Australië.

Office Products Europa

Hoewel de overname van Corporate Express de verkoopcijfers omhoog stuwde, werd de winstgevendheid van Office Products Europa negatief beïnvloed als gevolg van het samengaan met de minder winstgevende Corporate Express bedrijven, waardoor de winstmarges afnamen. Het was nog niet mogelijk om de hogere transportkosten (het gevolg van hogere energieprijzen), hogere inkoopkosten (het gevolg van verhoogde grondstofprijzen), en de negatieve effecten van koerswisselingen (voornamelijk de Amerikaanse dollar) volledig aan onze klanten door te berekenen. De onderneming heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de integratie van de overgenomen Corporate Express bedrijven en de reeds bestaande activiteiten, en zich daarmee een goede uitgangspositie verworven om de winstgevendheid in 2001 te vergroten.

Aan het eind van 2000 werd een principe-akkoord bereikt met de Nederlandse Samas Groep N.V. over de overname van de kantoorartikelendivisie van Samas. De kantoorartikelen van Samas worden verkocht in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. De afwikkeling van de overname zal naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2001 plaatsvinden. Deze overname betekent een versterking voor Buhrmanns tweede plaats op de Europese markt voor kantoorartikelen.

Office Products Australië

De Divisie Office Products Australië behaalde een stevige groei van de omzet, die het gevolg was van aanzienlijke autonome groei en overnames die in de loop van het jaar plaatsvonden. De autonome groei kwam voort uit de trend onder afnemers om één leverancier te zoeken die tegemoet kan komen aan alle behoeften op het gebied van kantoorbenodigdheden. Hierdoor groeide de vraag op het gebied van computer- en IT-producten, print management services, reclame- en promotieproducten en kantoormeubilair.

De brutomarges bleven op acceptabel niveau omdat het effect van hogere kostprijzen, die gedeeltelijk werden veroorzaakt door dalende wisselkoersen, in de markt met succes gecompenseerd kon worden. De winstgevendheid vertoonde derhalve een uitstekende groei.
Paper Merchanting

In miljoenen euro 4e kwartaal januari-december
2000 1999 2000 1999
Netto-omzet 825 669 3.014 2.397
Bedrijfsresultaat (EBITA) 39 28 130 86
Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld) 686 555 628 496 Rendement op omzet 4,7% 4,2% 4,3% 3,6%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 22,7% 20,2% 20,7% 17,3%

De omzet steeg in het vierde kwartaal met 23% naar EUR 825 miljoen in vergelijking met dezelfde periode in 1999 (EUR 669 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 14%, ten gevolge van zowel hogere omzet als hogere papierprijzen. Het bedrijfsresultaat nam met 39% toe tot EUR 39 miljoen (1999: EUR 28 miljoen).

Buiten de effecten van acquisities, en gerekend met constante wisselkoersen, nam de gemiddelde verkoopprijs per kilo over het jaar toe met 9%. Daarnaast droegen hogere volumes, operationele efficiëntieverbeteringen en meer magazijnverkopen met een hogere marge, bij aan een aanzienlijke winstgroei. De divisie voert een mix van producten die "direct" (vanuit de fabriek) worden verkocht en producten die uit het eigen magazijn worden geleverd. Directe levering is momenteel goed voor 53 procent van het omzetvolume van Buhrmanns Paper Merchanting Divisie. De brutomarges op directe leveringen zijn lager, doordat de bestellingen groter zijn en ze direct door de papierfabriek worden geleverd. Bij levering uit magazijn gaat het daarentegen normaal gesproken om kleinere bestellingen van producten uit de eigen voorraden van Buhrmann. Vanwege de extra toegevoegde waarde in de vorm van voorraadbeheer en logistiek hebben deze producten aanzienlijk hogere brutomarges. Buhrmann heeft de levering uit voorraad, gerekend in omgezet volume, verhoogd tot 47 procent, ten opzichte van de 44 procent in 1999. De divisie zal zich in 2001 concentreren op een verdere toename van de leveringen uit magazijn.

Specialistische markten bieden Buhrmann verdere groeimogelijkheden. Deze nichemarkten kennen een hoge toegevoegde waarde en vormen daarmee een manier om de marges te vergroten. Dat wil zeggen dat nichemarkten met hoge marges, zoals die voor verpakkingsproducten en ADP-toepassingen (Adhesive & Display Products) voor bijvoorbeeld bewegwijzering en grootformaat advertenties (op billboards, bussen, vliegtuigen en gebouwen), extra kansen bieden om winstgevende groei te realiseren. In het kader van deze strategie heeft de divisie haar verkoop van speciality-producten in 2000 vergroot, door middel van acquisities en door in te spelen op kansen in de markt. Graphic Systems

In miljoenen euro 4e kwartaal januari-december
2000 1999 2000 1999
Netto-omzet 188 159 556 528
Bedrijfsresultaat (EBITA) 23 15 50 45
Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld) 107 83 95 76 Rendement op omzet 12,2% 9,4% 9,0% 8,5%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 86,0% 72,3% 52,6% 59,2%

De netto-omzet groeide in het vierde kwartaal met 18% tot EUR 188 miljoen (1999: EUR 159 miljoen).

Het bedrijfsresultaat nam met 53% toe tot EUR 23 miljoen (1999: EUR 15 miljoen).
Het hoge niveau van omzet en bedrijfsresultaat was voor een belangrijk deel het gevolg van de installatie van een groot aantal drukpersen veroorzaakt door vertraagde leveringen door Heidelberg in het voorgaande kwartaal.

Een goede orderontvangst in het vierde kwartaal heeft geleid tot een goedgevulde orderportefeuille aan het eind van het jaar; een stijging van 8% ten opzichte van het eind van 1999.


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie