Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Provincie Friesland, Kommisje Kritebelied

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

15 februari 2001 9.30 uur Provinsjale Kommisje Kritebelied

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden
Secretaris: Sk. A. Brouwers

Hoofdpunten:


-Rapportage Ruimtelijke Ordening 1999.

Jaarlijks wordt door middel van rapportages verslag gedaan over de uitvoering van het beleid voor water, milieu en ruimte. De Rapportage Ruimtelijke Ordening 1999 is in december 2000 vastgesteld door Provinciale Staten. In de rapportage wordt eveneens aangegeven in hoeverre de feitelijke ontwikkelingen achter blijven bij de in het beleid beschreven gewenste ontwikkelingen. Ook worden nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn in de rapportage gesignaleerd. De Provinsjale Kommisje Kritebelied wordt gevraagd de rapportage te bespreken en te adviseren over mogelijke aanpassingen en aanvullingen op het bestaande beleid.

-Evaluatie Streekplan Fryslân 1994
Alvorens besloten wordt om het van 1994 daterende Streekplan ter herzien en / of een nieuwe streekplan op te stellen, is besloten om het Streekplan Fryslân 1994 te evalueren. De evaluatie is nu gereed en wordt aan de Provinsjale Kommisje Kritebelied voorgelegd voor advies. Aan de kommissie worden twee stukken voorgelegd: een basisdocument en een overlegdocument. Het overlegdocument geeft een overzicht van alle conclusies uit het basisdocument. Ook worden per thema een aantal aandachtpunten voor ruimtelijk beleid geformuleerd.


-Bedrijventerreinenvisie.
Door de provincie Fryslân wordt in de voorliggende notitie het beleid voor de komende tien jaar aangegeven met betrekking tot de ontwikkeling en verdeling van bedrijventerreinen in Fryslân. De notitie is een uitvoeringsnotitie van het Streekplan Fryslân 1994 en geeft als zodanig de randvoorwaarden aan voor gemeentelijk beleid. In de notitie wordt berekend hoeveel bedrijventerreinen nodig worden geacht voor de periode tot 2010 en wordt aangegeven welke plannen al bij gemeenten in voorbereiding zijn. Ook wordt aangegeven waar en welk soort terreinen de provincie de provincie wil stimuleren en welke kwaliteitseisen door de provincie aan de bedrijfsterreinen worden gesteld. De commissie wordt gevraagd over de voorliggende notitie te adviseren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie