Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 15 februari 2001
De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 15 februari om 10.15 uur.
Na een hamerstuk debatteert de Kamer over de gemeentelijke herindeling van s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht. Door de samenvoeging wordt de provinciegrens tussen Utrecht en Noord-Holland gewijzigd. De nieuwe gemeente (Wijdemeren) komt in Noord-Holland te liggen. Loosdrecht gaat van de provincie Utrecht over naar Noord-Holland.

Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtdragers (Appa). Door de wijziging worden uitkeringen en pensioenen van gedeputeerden en wethouders centraal geregeld. In de Waterschapswet wordt een artikel opgenomen inzake uitkeringen en pensioenen van Waterschapsbestuurders voor zover ze geen ambtenaar zijn.

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de beperking van de kabeljauwvangst, naar aanleiding van EU-richtlijnen (dit overleg had plaats op
31 januari jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van de heer Van de Camp (CDA) inzake de wijziging van de Gemeente Wet en de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van wapengeweld. Door de wijziging wordt de bevoegdheid van gemeente vergroot inzake het handhaven van de openbare orde en het optreden tegen wapengeweld (voortzetting, te beginnen met het antwoord van de initiatiefnemer in eerste termijn).

*Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over structuurverbetering van de glastuinbouw.
Justitie en Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over het actualiseren van de onteigeningswet. Deze wet is in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit door een werkgroep geëvalueerd.

Financiën en Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 13.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Zalm (Financiën) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over diverse onderwerpen op het gebied van internationale samenwerkingsverbanden, ontwikkelingen in de wereldeconomie en de oorzaken en bestrijding van armoede.

Justitie: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over de toelating, voogdij en opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMAs).

Buitenlandse Zaken en Defensie: 14.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken), de Grave (Defensie) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de Nederlandse deelname aan de internationale vredesmacht in Ethiopië en Eritrea (UNMEE).

Economische Zaken: 14.30 tot ca. 16.30 uur Thorbeckezaal
(Economische Zaken) over:

-de juridische status van
sale and lease back-constructies van
regionale electriciteitsnetwerken;

-de inwerkingtreding van de
overgangswet voor de electriciteitsproductiesector. Buitenlandse Zaken en Defensie: 16.00 tot ca. 18.00 uur
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken), de Grave (Defensie) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over:

-de situatie in Zuid-Servië en Kosovo;
-hulpverlening van Nederland en de Europese lidstaten aan de Westelijke Balkan;

-veranderingen in de Nederlandse bijdrage aan de Navo-luchtcomponent Bosnia and Kosovo Air Component.
Europese Zaken, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Troelstrazaal Justitie: 16.15 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: procedure.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie