Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SER-steun voor kilometerheffing is doorbraak

Datum nieuwsfeit: 16-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stichting Natuur en Milieu

PERSBERICHT

Gezamenlijk persbericht van Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu

Amsterdam, 16 februari 2001

SER-steun voor kilometerheffing is doorbraak

Milieudefensie en Natuur en Milieu noemen het een doorbraak dat nu ook de grote werkgeversorganisaties hun steun aan de invoering van de kilometerheffing hebben uitgesproken. De werkgevers spreken hun steun uit in een vandaag vastgesteld advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over het Nationaal Verkeer en Vervoerplan (NVVP) aan het kabinet. Dit advies is opgesteld door een commissie van de SER waarin ook vertegenwoordigers van Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie zitting hebben.

Het SER-advies stelt een kilometerheffing voor die is gediffentieerd naar plaats, tijd en milieubelasting. De beide milieuorganisaties hebben jarenlang voor een dergelijke heffing gepleit: ook voor milieukosten moet betaald gaan worden. Het advies van de SER is kritisch over het NVVP. De Raad stemt in met de zakelijke benadering die is gericht op de invoering van een mobiliteitsmarkt. De SER plaatst echter nogal wat kanttekeningen bij de uitvoering van de hoofddoelen van het NVVP, namelijk niet alleen het realiseren van bereikbaarheid, maar ook van veiligheid en leefbbaarheid. Volgens de SER moet het NVVP nog veel doen aan de uitwerking van de beleidsinstrumenten om de doelen op het terrein van milieu te kunnen halen: 'de relatie tussen doelen en instrumenten blijft nu op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening in het vage'.

Instemmend citeert de SER het CPB-rapport dat ook al constateerde dat er voor het bevorderen van de leefbaarheid in het NVVP slecht één instrument (het prijsbeleid) concreet wordt uitgewerkt. Belangrijke kritiek van de milieuorganisaties op het NVVP is sinds haar verschijnen geweest dat het NVVP absoluut niet geloofwaardig maakt hoe het kabinet de daarin geformuleerde milieudoelen denkt te realiseren. Terwijl voor het halen van de doelen op het terrein van bereikbaarheid harde instrumenten worden ingezet. De SER bekritiseert tevens dat er voor de doelen op het gebied van bereikbaarheid wél financiering voor handen is, terwijl voor de gestelde doelen op het terrein van leefbaarheid en verkeersveiligheid onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

Niet geheel tevreden zijn Milieudefensie en Natuur en Milieu met de passages over het parkeerbeleid. Het NVVP ziet bij het parkeerbeleid geen taak meer voor het Rijk, de SER daarentegen vindt wel dat het rijk dient te voorzien in kaders en instrumenten voor gemeenten om vorm te geven aan het (ABC)lokatie- en het parkeerbeleid. Voor Natuur en Milieu en Milieudefensie is het parkeerbeleid een belangrijk instrument om het autoverkeer te kunnen beperken. Hoewel een landelijk kader in het advies dus niet wordt losgelaten, hadden de milieuorganisaties hier graag een krachtiger en eenduidiger formulering gezien.

Voor meer informatie: Wijnand Duyvendak, via persvoorlichting Milieudefensie, telefoon 020 5507 333. Stichting Natuur en Milieu, Vera Dalm, telefoon 030-2348282

Mieke van Tankeren Vereniging Milieudefensie tel (020) 5507333

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie