Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst vergadering college B&W gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 16-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 13 februari 2001

Oosterhout loopt achterstand bij invoering euro snel in

De gemeente Oosterhout loopt de achterstand die zij bij de invoering van de euro heeft ten opzichte van andere gemeenten, snel in. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage over de invoering van de euro in de gemeentelijke organisatie. In een begin dit jaar verschenen rapportage blijkt dat Oosterhout bij de invoering van de euro zou achterlopen. Dat beeld, dat gebaseerd is op onderzoek uit het najaar van 2000, klopt inmiddels niet meer. Door allerlei procedures in elkaar te schuiven, is die achterstand momenteel voor een belangrijk deel ingelopen.

Uit het overzicht blijkt dat de inventarisatiefase inmiddels is afgerond. In die fase is duidelijk geworden welke systemen, processen en producten binnen de Oosterhoutse organisatie zouden moeten worden aangepast aan de invoering aan de euro. Dat is nu duidelijk in beeld.

De planning- en analysefase is voor ongeveer 95 procent afgerond. In deze fase wordt duidelijk op welke manier de euro-inpassingen moeten worden doorgevoerd. Vervolgens staat de realisatiefase op het programma (het daadwerkelijk invoeren van die veranderingen), gevolgd door de testfase en de daadwerkelijke "omslag" van guldens naar euro.

Wel signaleert de rapportage een aantal mogelijke risicos, maar die zijn, naar het zich nu laat aanzien, beheersbaar. Die risicos hebben onder andere te maken met de noodzaak van extra computercapaciteit en het niet tijdig of niet goed uitvoeren van aanpassingen door leveranciers.

Noodmaatregelen voor verbeteren brandveiligheid Heuvel 19-23

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het treffen van noodmaatregelen aan het gebouw van de Stichting Kunstzinnige Vorming aan de Heuvel 19-23. Die maatregelen bestaan onder andere uit het aanbrengen van een automatische brandmeldinstallatie, het aanpassen van de nood- en transparantverlichting en verbetering van de blusmiddelen. Deze investeringen zullen zon 100.000 vergen. Dat geld kan ten laste worden gebracht van het bestaande krediet voor investeringen ten behoeve van SKV.

De noodmaatregelen lopen vooruit op een grotere aanpassing van het SKV-gebouw. Het college vindt het echter onverantwoord met het treffen van maatregelen daarop te wachten. Dat zou namelijk betekenen dat het pand Heuvel 19-23 voor enige tijd gesloten zou moeten worden. Omdat er geen goede vervangende huisvesting voorhanden is, leidt dat tot onverantwoorde uitval van lessen.

Het college wil het kredietvoorstel, dat dient in de raadsvergadering van april, maandag 19 februari bespreken met de commissie Onderwijs, Welzijn en Cultuur. Als die zich in het voorstel kan vinden, willen b. en w. opdracht geven tot het uitvoeren van de maatregelen, vooruitlopend op behandeling in de raad.

College vraagt raad subsidieregeling "Wonen boven winkels" in te trekken

Het college van b. en w. gaat de raad voorstellen de uit 1993 daterende subsidieverordening "Wonen boven winkels" in te trekken. De regeling, die tot doel had de leefbaarheid van het centrum te vergroten, heeft erin geresulteerd dat in de periode tot en met 1998 vijftien bovenruimten in de binnenstad tot woning zijn omgebouwd. Er resteert nu nog een restantkrediet van 53.000 waarop al een aantal jaren geen beroep is gedaan. Het college wil eigenaren/ondernemers in de binnenstad nog tot 1 november 2001 de kans geven van de subsidiemogelijkheid gebruik te maken; het bedrag dat daarna nog resteert, zal worden toegevoegd aan de algemene middelen.

Overigens heeft de stimuleringsregeling wel het neveneffect gehad dat er meer aandacht is gekomen voor wonen boven winkels. In de afgelopen jaren zijn er in de binnenstad een kleine honderd woningen boven winkels gebouwd, die op een andere manier zijn gefinancierd. Het gaat dan ondere andere om de locaties Torenkwadrant, Hema, Albert Heijn en Need.

B. en w. stemmen in met Nationaal Akkoord Wonen

Burgemeester en wethouders gaan akkoord met het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het rijk en de woningbouwcorporaties gesloten Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005. Daarin leggen gemeenten, rijk en woningcorporaties hun gezamenlijke ambities en inspanningen vast op het gebied van volkshuisvestingsbeleid. De nota is een vervolg op de kabinetsnota "Mensen, wensen, wonen".

Uitgangspunten voor deze nota zijn de keuzevrijheid voor de burger en meer zeggenschap over de eigen woonomgeving, een hogere kwaliteit van woningen en woonomgeving, het revitaliseren van dorpen en steden en het verlenen van diensten op maat.

Deze uitgangspunten zijn in het akkoord vertaald in afspraken over onder andere nieuwbouw (vergroten verscheidenheid), verkoop van huurwoningen (draagt bij aan differentiatie en speelt in op toegenomen vraag naar koopwoningen), duurzaamheid (realiseren energiebesparing), huurbeleid en huursubsidie (huursubsidie blijft kerninstrument van het woonbeleid) en voorzieningen voor zorgbehoevenden (bouwen levensloopbestendige woningen).

Het college stemt in met het akkoord, omdat de daarin opgenomen afspraken in Oosterhout al in praktijk worden gebracht. Bovendien mogen gemeenten op lokaal niveau de afspraken, in overleg met de woningcorporaties, nader invullen. Dat zal gebeuren in het op te stellen gemeentelijk Beleidskader Wonen (volkshuisvestingsplan). Dat de Woningbouwstichting Oosterhout de richting van het akkoord onderschrijft, speelt ook een rol in de positieve beoordeling door b. en w.

Illegaal geplaatste bouwwerken perceel Bergsebaan moeten verdwijnen

Het Oosterhoutse gemeentebestuur gaat de eigenaar van een perceel grond aan de Bergsebaan aanschrijven dat hij met onmiddellijke ingang acht lichtmasten en een containerunit moet verwijderen van dat terrein aan de Bergsebaan. Het terrein wordt gebruikt als oefenterrein voor honden. De lichtmasten en de containerunit zijn ter plaatse zonder bouwvergunning en in strijd met het geldende bestemmingsplan neergezet. Het bestemmingsplan laat ter plaatse alleen land- en tuinbouw toe. Dat betekent dat er alleen gebouwen mogen staan die nodig zijn agrarische bedrijfsvoering; de lichtmasten en de containerunit vallen niet in die categorie, aldus b. en w.

Al in september van het vorig jaar heeft de gemeente laten weten dat legalisatie van de containerunit niet mogelijk was. Tegen het gebruik van het perceel als oefenterrein zou de gemeente echter niet optreden. Een eventuele nieuwe bestemming voor dit perceel willen burgemeester en wethouders betrekken bij de op handen zijnde wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied.

Het college constateert nu echter dat de containerunit er nog steeds staat en dat er inmiddels ook acht lichtmasten in strijd met de regels zijn bijgeplaatst. Vrijstelling van het bestemmingsplan is niet mogelijk. Daarom hebben b. en w. de eigenaar aangeschreven met de lastgeving dat uiterlijk binnen zes weken de containerunit en de lichtmasten verwijderd moeten zijn.

Aantal openbare telefooncellen in Oosterhout neemt aanzienlijk af

Het aantal openbare telefooncellen in Oosterhout zal afnemen van 29 naar tien. Dat blijkt uit een contract dat de gemeente zal sluiten met KPN. KPN wil landelijk het aantal openbare cellen aanzienlijk verminderen, omdat het gebruik ervan door het publiek sterk afneemt. Dat heeft alles te maken van de snelle groei van de mobiele telefonie. Steeds vaker moet KPN geld toeleggen op de exploitatie van telefooncellen.

Op grond van landelijke regelgeving is de KPN echter verplicht om in iedere woonkern per 5000 inwoners een telefooncel te handhaven. Voor woonkernen met minder dan 5000 inwoners geldt geen verplichting tot het plaatsen van een cel.

Deze nieuwe regeling komt er in Oosterhout op neer dat van de 29 bestaande cellen er nog tien overblijven: vier in Oosterheide (Burg. Holtroplaan, Burg. Van Oerslaan, Hildebrandlaan en Vondellaan), vijf in Slotjes/centrum (Sint Antoniusstraat, Van Boischotlaan, Schapendries, Torenplein en Leijsenhoek) en één in noord (Arkendonk). De kerkdorpen Oosteind, Dorst en Den Hout - alle drie minder dan 5000 inwoners - verliezen dus hun telefooncel.

College wil niet meewerken aan bouw tweede bedrijfswoning Groenendijk

B. en w. willen niet meewerken aan de bouw van een tweede bedrijfswoning op het perceel Groenendijk 56 in Oosteind. Daar zijn gevestigd een volwaardig agrarisch bedrijf (inclusief bedrijfswoning) en een agrarisch loonbedrijf. Voor de manager van dat loonbedrijf zou op het perceel een tweede woning gebouwd moeten worden.

Een tweede woning ter plaatse is in strijd met het bestemmingsplan. Daarvan kunnen b. en w. slechts in uitzonderlijke gevallen vrijstelling verlenen. Van zon uitzonderlijk geval is hier geen sprake, constateert het college.

Oosterhout, 15 februari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...