Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwbranche enthousiast over internationale bouwbeurs

Datum nieuwsfeit: 16-02-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bouwbranche IS ENTHOUSIAST OVER INTERNATIONALE BOUWBEURS

Inleiding
USP Marketing Consultancy heeft net na afloop van de Internationale Bouwbeurs onder ruim 300 bedrijven uit de bouwbranche geïnventariseerd of men naar de Bouwbeurs is geweest, hoe men de Bouwbeurs waardeert en wat de algemene houding is ten aanzien van vakbeurzen (de USP Bouwbeurs Barometer). In het onderstaande artikel worden bevindingen gerapporteerd. De USP Bouwbeurs Barometer is uitgevoerd onder directeuren van architectenbureaus, van hoofdaannemers B&U, van afbouw bedrijven zoals schildersbedrijven, stukadoors en tegelzetters en directeuren van installatiebedrijven.

Beursbezoek
Gemiddeld is 36% van alle directeuren van onderzochte bedrijven geweest. Het percentage directeuren dat is geweest, is bij architectenbureaus en aannemers B&U het hoogst. Van de directeuren bij architectenbureaus in Nederland is 47% geweest en van de directeuren bij aannemers 44%. Aan de gesproken directeuren is ook gevraagd of anderen uit de organisatie naar de Internationale Bouwbeurs zijn geweest. Zodoende kon worden bepaald in welke mate van organisaties één of meer werknemers naar de Bouwbeurs zijn geweest. Van gemiddeld 47% van de onderzochte bedrijven is in ieder geval één werknemer naar de Internationale Bouwbeurs geweest. Van de architectenbureaus in Nederland is 66% naar de Internationale Bouwbeurs geweest. Van de aannemers B&U betreft dit 59% van de bedrijven. Van de afbouwers en met name installateurs zijn relatief weinig bedrijven naar de Internationale Bouwbeurs geweest (42% respectievelijk 19%).

Bezoekredenen liggen met name gelegen in het op de hoogte blijven van nieuwe producten en diensten (voor 45% van de Internationale Bouwbeurs bezoekers), het op de hoogte blijven van marktontwikkelingen (24%) en het op de hoogte blijven van het productaanbod voor de bouw in het algemeen (11%). Het onderhouden van relaties met leveranciers en het zoeken van nieuwe leveranciers wordt door minder dan 10% van de Bouwbeurs bezoekers genoemd. De belangrijkste reden om niet naar de vorige week gehouden Internationale Bouwbeurs te gaan ligt gelegen in het feit dat men het te druk heeft op het werk (57% van de niet bezoekers). Andere redenen, zoals "er zijn meer interessante beurzen" of "het is te druk op de Bouwbeurs" worden door minder dan 10% van de niet bezoekers genoemd.

In het onderzoek is ook gekeken welke op de bouw gerichte vakbeurzen men zoal bezoekt. Door architecten, aannemers B&U en afbouwers is de Internationale Bouwbeurs het meest bezocht. Bij installateurs is de VSK het meest bezocht. Na de Internationale Bouwbeurs wordt de Bouwvakbeurs in Zuidlaren door een behoorlijk percentage van aannemers B&U en afbouwers bezocht. Aannemers B&U zijn de meest trouwe beursbezoekers. Slechts 9% stelt nooit naar beurzen te gaan. Bij architecten bedraagt dit percentage 15%, bij installateurs 28% en bij afbouwers 29%.

Ervaringen met Internationale Bouwbeurs
Degenen die naar de Internationale Bouwbeurs zijn geweest is een aantal stellingen voorgelegd om hun ervaringen te pijlen. Ten aanzien van de stelling dat men op de Internationale Bouwbeurs veel nieuwe producten en diensten heeft gezien is gemiddeld 2% het zeer mee eens en 30% het eens. Gemiddeld is zo goed als 50% het echter niet eens met deze stelling. Installateurs staan het meest positief ten aanzien van deze stelling en afbouwbedrijven het minst. De tweede stelling die men voorgelegd heeft gekregen betrof de volgende: 'Op de Internationale Bouwbeurs hebben we veel nieuwe potentiële leveranciers leren kennen'. Van de respondenten was gemiddeld 2% het zeer met deze stelling eens en 22% het eens. Wederom 50% van de respondenten is het echter niet eens met deze stelling. Wederom zijn installateurs het meest de mening toegedaan veel mogelijke nieuwe leveranciers te hebben leren kennen.

De derde stelling welke men voorgelegd heeft gekregen luidde als volgt: 'Op de Bouwbeurs hebben we veel relaties gesproken'. Bijna 60% van de bezoekers is het hiermee eens. Slechts 30% kan zich niet vinden in deze stelling. Aannemers B&U en afbouwers stellen het meest dat ze veel relaties hebben gesproken. Architecten en met name installateurs hebben het minst relaties op de Internationale Bouwbeurs gesproken. De vierde stelling had betrekking op het op de hoogte blijven van het productaanbod binnen de bouw. Ruim 67% van de bezoekers stelt dat men door het bezoek aan de Internationale Bouwbeurs weer beter op de hoogte is geraakt van het productaanbod voor de bouw. Aannemers en architecten zijn het meest met deze stelling eens. Als laatste met betrekking tot de Internationale Bouwbeurs is de volgende stelling voorgelegd: 'Het bezoek aan de Internationale Bouwbeurs was een geslaagde dag'. Ruim 82% van de bezoekers is het hiermee eens. Slechts 9% is het hier niet mee eens. Grote verschillen tussen marktpartijen zijn er niet.

Houding ten aanzien van vakbeurzen voor de bouw in het algemeen Om de houding ten aanzien van vakbeurzen voor de bouw in het algemeen te peilen zijn nog een viertal andere stellingen onderzocht onder zowel degenen die de Internationale Bouwbeurs hebben bezocht als degenen die niet zijn geweest. De eerste stelling luidde als volgt: 'Vakbeurzen leiden tot relaties met nieuwe leveranciers omdat in ons bedrijf regelmatig producten worden gebruikt van fabrikanten die we op vakbeurzen hebben leren kennen'. Gemiddeld is 31% van de respondenten het hiermee eens. Ruim 56% is het niet eens met deze stelling. Verschillen tussen marktpartijen zijn gering.

De tweede stelling betrof de volgende: 'Ik vind het belangrijk dat bekende fabrikanten op de vakbeurzen zijn met een stand'. Van de respondenten is gemiddeld 78% hiermee eens. Wederom zijn er geen grote verschillen tussen de onderzochte marktpartijen.

De derde stelling luidde als volgt: 'Vakbeurzen bieden een goede gelegenheid om met leveranciers over de markt van gedachte te wisselen'. Ruim 52% van de geïnterviewden is het hiermee eens terwijl 37% het niet eens is met deze stelling. Architecten vinden het minst dat vakbeurzen een goede gelegenheid bieden om met leveranciers van gedachte te wisselen. De laatste stelling was de volgende: 'Vakbeurzen zijn nog steeds van deze tijd ook al zijn er genoeg mogelijkheden om informatie sneller te vinden en relaties beter persoonlijk te onderhouden'. Van de geïnterviewden vindt 37% dat vakbeurzen nog zeker een functie hebben. Ruim 45% stelt echter dat vakbeurzen minder van deze tijd zijn.

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de Internationale Bouwbeurs door een groot percentage van de onderzochte marktpartijen bezoekt wordt. Verder blijkt dat de Internationale Bouwbeurs de belangrijkste vakbeurs voor bouwend Nederland is. Middels de Bouwbeurs blijft men op de hoogte van nieuwe producten en kan men veel relaties spreken. De markt vindt ook dat grote fabrikanten vanwege hun marktstatus verplicht zijn op vakbeurzen aanwezig te zijn en dan met name vanwege het relatie onderhoud.

drs. Jan-Paul Schop
De auteur is als managing partner verbonden aan het onderzoeks- en marketingadviesbureau USP Marketing Consultancy te Rotterdam. USP voert continu beschrijvend marktonderzoek binnen de bouwwereld uit, waarbij USP zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van exclusieve onderzoeken waaronder veel klantentevredenheids- en imago onderzoeken. Wanneer u meer informatie wenst over USP kunt u bellen naar USP (tel: 010-2066900). Ook op de site www.uspmarketingconsultancy.nl kunt u meer informatie over USP en door USP uitgevoerde onderzoeken terug vinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie