Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op vragen Groen Links gevolgen artiestenregeling

Datum nieuwsfeit: 16-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Financiën


www.minfin.nl

MINFIN: Gevolgen van de artiestenregeling

PERSBERICHTNR. 01/052 Den Haag 16 februari 2001

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN, OP VRAGEN VAN HET

LID VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL PLATVOET (GROENLINKS) OVER

DE GEVOLGEN VAN DE ARTIESTENREGELING. (INGEZONDEN 25 JANUARI 2001)

VRAGEN


1.
Heeft u kennisgenomen van het artikel in Het Parool van dinsdag 23 januari 2001 onder de kop 'Belastingwet funest voor kleine podia in popcircuit'?


2.
Deelt u mijn mening dat het niet de bedoeling kan zijn dat kleine poppodia zich als gevolg van de Wet Inkomstenbelasting 2001 gedwongen voelen om de deuren te sluiten?


3.
Herinnert u zich dat u tijdens het debat in de Eerste Kamer over de Veegwet Wet Inkomstenbelasting 2001 op 12 december 2000 de toezegging hebt gedaan naar aanleiding van een vraag hierover mijnerzijds , dat ook popgroepen begrepen kunnen worden onder die amateurgezelschappen die hun inkomsten tot een bepaald maximum kunnen beschouwen als een onkostenvergoeding?


4.
Bent u bereid om in het beleidsbesluit dat naar de belastinginspecteurs wordt gezonden, nadrukkelijk op te nemen dat ook popgroepen onder deze kostenvergoedingsregeling kunnen vallen en dat de poppodia hierover door de desbetreffende belastinginspecteur worden geïnformeerd?


5.
Bent u bereid om, nu duidelijk wordt wat de gevolgen van de Wet Inkomstenbelasting 2001 zijn, met deze poppodia te overleggen teneinde tot afspraken te komen die een reële verhouding waarborgen tussen 'papieren rompslomp' en de bedragen waar het uiteindelijk om gaat?

ANTWOORDEN


1.
Ja.


2 t/m 5
Voor de beantwoording van deze vragen sluit ik aan bij het antwoord op de vragen van de Tweede Kamerleden Reitsma en Visser-van Doorn, ingezonden op 25 januari jl. (2000105320). Op deze vragen heb ik geantwoord dat mij meerdere signalen hebben bereikt anders dan genoemd in het artikel in Het Parool van 23 januari jl., dat podia moeten sluiten of hun activiteiten moeten beperken als gevolg van de artiestenregeling. Uit de berichtgeving en anderszins heb ik kennis genomen van de zorg van de sector over de uitvoering van de regeling. Om mij grondig te laten informeren over de problematiek voer ik momenteel gesprekken met artiesten, vertegenwoordigers van artiesten, (grote) poppodia en podiumkunstenorganisaties. In deze gesprekken zal worden geïnventariseerd welke knelpunten de eerder genoemde artiesten en organisaties in de praktijk ervaren als gevolg van de artiestenregeling. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal worden bezien of eventuele knelpunten in de uitvoeringssfeer kunnen worden opgelost of dat aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk is.
Naast de Tweede Kamer zal ook de Eerste Kamer zo snel mogelijk over de uitkomsten van de gesprekken en de verdere inzichten per brief worden geïnformeerd.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
Telefoon: 070-3428403

16 feb 01 11:52

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie