Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederland sluit verdragen uitkeringen-export buiten de EU

Datum nieuwsfeit: 16-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht Ministerraad
16 februari 2001

NEDERLAND SLUIT EEN ZEVENTAL VERDRAGEN OVER EXPORT VAN

UITKERINGEN NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE

Nederland heeft met zeven landen een verdrag gesloten over de export van sociale zekerheidsuitkeringen. Het zijn Malta, Korea, Tunesië, Filippijnen, Hongarije, Slowakije en Tsjechië. In de verdragen zijn afspraken opgenomen over de controle op de verstrekking van uitkeringen. Op grond van de Wet beperking export uitkeringen, die op 1 januari 2000 is ingegaan, zijn dergelijke verdragsafspraken een voorwaarde om een sociale zekerheidsuitkering in het buitenland te kunnen (blijven) ontvangen. Voor mensen die vóór die datum al buiten Nederland wonen geldt een overgangstermijn van drie jaar.

Het gaat om uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheidsregelingen WAO en WAZ. De AOW wordt wel zonder meer buiten Nederland uitbetaald, tot maximaal het bedrag waarop een gehuwde pensioengerechtigde recht heeft. Voor het hogere bedrag waarop de alleenstaande AOW-er recht heeft of voor de partnertoeslag is het wel noodzakelijk dat met het betreffende land een verdrag is gesloten. De controle die door het sluiten van de verdragen mogelijk wordt gemaakt betreft onder meer de vaststelling van de identiteit, leefvorm en het inkomen van de betrokkene of van de partner, samenloop van uitkeringen, arbeidsongeschiktheid en het bestaan en de leeftijd van een kind.

Malta is een van de kandidaat-toetreders tot de Europese Unie. Met dit land is een coördinatieverdrag over de sociale zekerheid overeengekomen waarbij zoveel mogelijk is aangehaakt bij de Europese regelgeving. Met Tunesië is al in 1978 een verdrag over de sociale zekerheid gesloten. Het nieuwe verdrag voegt hier afspraken aan toe over de controle op de uitbetaling van de uitkeringen. In het verdrag met de Republiek Korea zijn op verzoek van het bedrijfsleven afspraken gemaakt om onder meer dubbele premiebetaling te voorkomen. De verdragen met Hongarije, Slowakije en Tsjechië (eveneens kandidaat-toetreders tot de EU) en de Filippijnen bevatten slechts bepalingen over de handhaving die in het kader van de Wet beperking export uitkeringen noodzakelijk is. Deze verdragen zijn inhoudelijk vrijwel gelijk.

RVD, 15.02.2001
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie