Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Analyse waardering onroerende zaken in Zwijndrecht

Datum nieuwsfeit: 16-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

Analyse waardering onroerende zaken

Eind februari valt bij alle huishoudens in Zwijndrecht de zogenaamde WOZ-beschikking in de bus. De WOZ-beschikking geeft de door de gemeente opnieuw vastgestelde waarde van uw woning (of bedrijfspand) weer. Deze waarde is van belang voor de gemeentelijke onroerende zaak belasting (OZB), de Waterschapslasten en het eigenwoningforfait van de Rijksbelastingdienst. Tegelijk met de WOZ-beschikking ontvangt u ook de aanslag OZB.

Sinds de vorige waardevaststelling (naar peildatum 1 januari 1993) is de gemiddelde waarde van woningen in de gemeente Zwijndrecht met 96% gestegen (nieuwe peildatum is 1 januari 1999), voor bedrijfspanden is dit 40%. Om te voorkomen dat hierdoor de lasten van de burger evenzoveel zouden stijgen, zijn door de gemeente de OZB tarieven fors verlaagd. Uit het oogpunt van lastenverlichting zal met de aanslag OZB tevens de zalmsnip van f 100,- worden verrekend. Gemiddeld genomen stijgt de OZB-aanslag voor burgers en bedrijven in Zwijndrecht in dit jaar met 9,75%. Het nieuwe eigenaars tarief (woningen) bedraagt f 6,36 (was f 11,18) per f 5.000,- van de waarde, het gebruikers tarief (woningen) is f 5,09 ( was f 8,95, ook per f 5000,- van de waarde).

Een voorbeeld:
Een eigenaar van een woning met een waarde van f 250.000, zal voor dit jaar worden aangeslagen voor een bedrag van f 318,- (f 250.000/5.000x6,36); als hij ook zelf gebruiker is van de woning komt daar nog f 254,50 bij (250.000/5.000x5,09). De zalmsnip van f 100,- wordt verrekend met de OZB-aanslag waarmee het totaal te betalen bedrag voor het gehele jaar 2001 op f 472,50 komt.

Omdat in de praktijk sommige woningen meer dan gemiddeld in waarde zijn gestegen, zal voor deze woningen de OZB-heffing hoger kunnen uitvallen dan voorgaande jaren. Anderzijds zijn er ook woningen die minder dan gemiddeld in waarde zijn gestegen en dientengevolge lager zullen worden aangeslagen. Uiteraard zal voor een dure woning meer belasting moeten worden betaald dan voor een goedkope woning.

Met name in Walburg en Centrum zijn de verschillen groot. Vooral de goedkopere huurflats zijn daar veel gevraagd wat leidt tot een hogere waarde-heffing. Anderzijds zal voor een aantal categorieën, minder sterk in waarde gestegen woningen in het lagere koopsegment de aanslag lager kunnen uitvallen dan het vorige jaar. In Noord zijn het juist de goedkopere koopwoningen die meer dan gemiddeld in waarde zijn gestegen en dus een hogere aanslag kunnen verwachten. In Kort-Ambacht, Nederhoven en Heer Oudelands Ambacht zijn de verschillen over het algemeen minder groot, toch zijn ook daar met name de goedkopere huurwoningen in waarde gestegen.

De per WOZ-beschikking vastgestelde waarde is niet alleen van belang voor de aanslag OZB maar wordt ook gehanteerd voor de heffingen van het Waterschap en de heffingen van de Rijksbelastingdienst. Als u van mening bent dat er in het vaststellen van de waarde op de WOZ-beschikking een fout is gemaakt dan heeft u de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen. Hoe u dat moet doen kunt u lezen in de bijsluiter die u binnenkort samen met de beschikking ontvangt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie