Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering geeft 15 miljoen voor noodhulp El-Salvador

Datum nieuwsfeit: 16-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2001

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De zware aardbevingen die El Salvador teisterden en er een grote tol aan mensenlevens eisten, maken dat dit Centraal-Amerikaanse land in een mum van tijd alle inspanningen verloren ziet gaan die het geleverd heeft na het beëindigen van de burgeroorlog eind jaren '80. De inspanningen van de internationale gemeenschap om de ergste nood te lenigen zijn groot. De Vlaamse regering sluit zich daarbij aan en kent een subsidie van 15 miljoen fr. (371.840 euro) toe aan Oxfam-Solidariteit voor de noodhulp aan El Salvador.


* * *

Bij de aardbeving die Gujarat in India trof op 26/1 kwamen meer dan 30.000 mensen om het leven. het was de zwaarste aardbeving in dat land sinds 1956. De Vlaamse regering sluit zich aan bij de internationale solidariteit die sindsdien op gang gekomen is en kent een subsidie van maximaal 15,6 miljoen fr. (386.327 euro) toe aan het Rode kruis Vlaanderen voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in India.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB dat de bestaande Belgische regelgeving aanpast aan de Europese Richtlijn 2000/7/EG betreffende de snelheidsmeter van twee- of driewielige (en sommige vierwielige) motorvoertuigen.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB dat 6 Europese Richtlijnen i.v.m. de technische normen voor voertuigen omzet in Belgische regelgeving.


* * *

Bij de Raad van State zal beroep aangetekend worden tegen het MB van 17/7/2000 van de federale minister van Verkeer en Infrastructuur tot benoeming van de leden van de Nau- tische Toezichtscommissie, dat is de toezichtscommissie voor de Noordzeeloodsen. Het loodsen in de Noordzee en het Kanaal is immers een bevoegdheid van het Vlaams Gewest en niet van de federale overheid.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat het bestaande besluit inzake het algemeen welzijnswerk aanvult met bepalingen inzake de minimale hulp- en dienstverleningsnormen en inzake het kwaliteitshandboek en de kwaliteitsplanning. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Om tegemoet te komen aan een aantal formele opmerkingen van het Rekenhof beslist de Vlaamse regering tot een aanpassing van haar besluit van 1992 betreffende de erkenning en subsidiëring van de culturele centra.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Dirk VAN MECHELEN :

Het Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie voor 2001 wordt goedgekeurd. Voor de uitvoering ervan wordt opnieuw een beroep gedaan op de Stichting FTI, die daarvoor een vergoeding van 45,7 miljoen fr. (1.133.203 euro) ontvangt.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de nadere regels vastlegt inzake de compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Met het oog op de verdere optimalisering van de werking van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap stemt de Vlaamse regering ermee in dat een nieuwe (en derde) reeks projecten van proces- en personeelsplanning met externe begeleiding opgestart en uitgevoerd wordt. Het is de bedoeling dat alle proces- en personeelsplannen voor de onderscheiden entiteiten van de Vlaamse administratie in de loop van 2002 door de bevoegde ministers goedgekeurd kunnen worden.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie