Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Partijraad CDA steunt oproep jongeren: geen gedoogcultuur

Datum nieuwsfeit: 17-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: CDA
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Partijraad ondersteunt oproep CDJA: Schaf de gedoogcultuur af!

De Partijraad heeft op 17 februari met overweldigende meerderheid - er was slechts één tegenstem - een resolutie van het CDJA over de Nederlandse gedoogcultuur aangenomen.

Het CDJA is, zo bleek uit haar resolutie, al langere tijd van mening dat "het afgelopen moet zijn met het permanent gedogen van welke onwettelijke situatie dan ook" en dat "de overheid daadwerkelijk de mogelijkheid moet hebben de regels te handhaven door middel van voldoende bevoegdheden en capaciteit om snel en geloofwaardig op te treden."

Al op 18 september vorig jaar hield het CDJA, samen met alle andere politieke jongerenorganisaties, een pleidooi voor afschaffing van de gedoogcultuur. Volgens het CDJA hebben de gebeurtenissen in Enschede en Volendam Nederland doen beseffen dat er op dit moment op te veel gebieden wordt gedoogd, "het naleven van wetten en regels onvoldoende door de overheid gecontroleerd wordt."
Het CDA wil dat daar definitief een einde aan komt en zal daar in haar verkiezingsprogramma en tijdens de komende verkiezingscampagne zeer zeker nadrukkelijk aandacht aan besteden.

De Partijraad nam ook nog twee andere resoluties aan. Eén van de provinciale afdeling Noord-Brabant over het terugdringen van de schaalvergroting in het onderwijs en één van het Dagelijks Bestuur over ontwikkelingssamenwerking.

CDA wil meer kleinschalig onderwijs
Het CDA is van mening dat kleine scholen over voldoende middelen moeten beschikken om een goed beleid te kunnen voeren; dat ook grote scholen in staat moeten zijn om, desgewenst, kleinschalige onderwijs aan te bieden en dat de overheid niet de concentratie van schoollocaties, maar juist kleinschalig onderwijs, moet aanmoedigen en stimuleren. Ook hieraan moet in het nieuwe verkiezingsprogramma aandacht worden besteed.

En minimaal 0,8% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking Tenslotte vindt het CDA dat Nederland blijvend minimaal 0,8% van het BNP aan ontwikkelingssamen-werking dient te besteden en naar versnelde kwijtschelding van de officiële schulden van de allerarmste landen moet streven.

Het (duurzame) ontwikkelingsbeleid moet zich minder op overheden en multilaterale organisaties en meer op organisaties in het maatschappelijk middenveld, dat wil zeggen non-gouvernementele organisaties, medefinancieringsorganisaties, midden- en kleinbedrijf, vakbonden en boerencoöpera-ties. Medefinancieringsorganisaties dienen zich herkenbaar te profileren, aan eigen fondsenwerving te doen en de overheid zou daar een doeltreffend percentage aan moeten toevoegen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie