Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Noodverordening verwijdering bom gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 18-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Noodverordening

Onlangs is door de Explosieven Opruimingsdienst in het gebied Meerhoven een duizend pond zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De exacte locatie van deze bom is een terrein aan de Sliffertsestraat op het grondgebied van de gemeente Eindhoven. De ruiming van deze bom zal plaatsvinden op zondag 18 februari 2001. Tijdens de demontage moet uit veiligheidsoverwegingen een gebied rondom de bom worden ontruimd. De veiligheidszone beslaat een cirkel met een straat van 600 meter met als middelpunt de locatie van het explosief.
De burgemeester van Eindhoven heeft - gelet op artikel 176 van de Gemeentewet - de navolgende noodverordening vastgesteld.

Artikel 1

1. Het is eenieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij het onschadelijk maken van de in de aanhef vermelde vliegtuigbom, verboden zich op zondag 18 februari 2001 vanaf 08.30 uur op te houden en - anders dan binnen een woning of gebouw - vee en andere levende have te laten verblijven binnen het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een dikke zwarte lijn aangegeven gebied, tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de werkzaamheden met betrekking tot het onschadelijk maken van de vliegtuigbom zijn beëindigd en dat het eerder genoemde gebied weer is opengesteld.
2. Eenieder die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op een woning of gebouw binnen het in het eerste lid bedoelde gebied, is verplicht ervoor te zorgen dat op de in het eerste lid genoemde dag en tijdstip alle zich in de woning of gebouw bevindende ramen en deuren zijn gesloten.

3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid worden de wegen, vaarwegen en straten, die op of aan de grens liggen van het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een dikke zwarte lijn aangegeven gebied, beschouwd als deel uitmakende van dit gebied.

Artikel 2

1. Het is eenieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij het onschadelijk maken van de in de aanhef vermelde vliegtuigbom, verboden op zondag 18 februari 2001 vanaf 08.30 uur personenauto's, vrachtauto's en andere voertuigen achter te laten binnen het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een dikke zwarte lijn aangegeven gebied, tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de werkzaamheden met betrekking tot het onschadelijk maken van de vliegtuigbom zijn beëindigd en dat het eerder genoemde gebied weer is opengesteld.

2. Alle personenauto's, vrachtauto's en andere voertuigen, die binnen het in het eerste lid bedoelde gebied gedurende de daarbij aangegeven periode worden achtergelaten kunnen, op kosten van de eigenaar / houder, door of vanwege de politie worden verwijderd.
3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid worden de wegen, vaarwegen en straten, die op of aan de grens liggen van het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een dikke zwarte lijn aangegeven gebied, beschouwd als deel uitmakende van dit gebied.

Artikel 3
Rechthebbenden op een onroerende zaak, gelegen in het gebied binnen de op de bij deze verordening beorende en als zodanig gewaarmerkte kaart aangegeven dikke zwarte lijn, zijn verplicht te gedogen dat de werkzaamheden en maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn in verband met het onschadelijk maken van de onderhavige vliegtuigbom, kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 4
Alle aanwijzingen ter handhaving van de bepalingen van deze verordening, gegeven door de ambtenaren van de Politie Brabant Zuid-Oost in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen, vee, andere levende have en goederen, dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 5
Overtreding van een of meer bapalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 6
Deze verordening treedt in werking onmiddelijk na haar afkondiging.

Eindhoven, 14 februari 2001,
de burgemeester van Eindhoven.

N.B.: Bovengenoemde kaart ligt tijdens openingstijden, maandag van 09.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 09.00-16.00 uur ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie