Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten 2000 Axa Stenman Industries

Datum nieuwsfeit: 19-02-2001
Bron: AXA Stenman Industries NV
Zoek soortgelijke berichten
AXA Stenman Industries NV

PERSBERICHT

Namens onze cliënt AXA STENMAN INDUSTRIES N.V. zenden wij u hierbij het heden voor publicatie vrijgegeven persbericht toe.

Veenendaal, 19 februari 2001

AXA STENMAN INDUSTRIES BOEKT AANZIENLIJK HOGERE WINST

AXA STENMAN INDUSTRIES, producent van hang- en sluitwerk en fietsaccessoires, heeft het boekjaar 2000 afgesloten met een winstgroei van 36,6%.


* Omzet EUR 74,7 miljoen + 72,2% (1999: EUR 43,4 miljoen)
* Bedrijfsresultaat EUR 11,0 miljoen + 39,2% (1999: EUR 7,9 miljoen)
* Nettowinst EUR 6,9 miljoen + 36,6% (1999: EUR 5,0 miljoen)
* Nettowinst per

* gewoon aandeel EUR 2,22 + 11,6% (1999: EUR 1,99)
* Cash flow* EUR 10,0 miljoen + 51,2% (1999: EUR 6,6 miljoen)
* Cash flow = nettowinst + afschrijvingen
De stijging van de omzet is met name te danken aan de acquisitie van Basta (fietsaccessoires) en de uitstekende ontwikkelingen van de productlijn hang- en sluitwerk. De verbetering van de resultaten is voornamelijk te danken aan een hogere omzet.

Vooruitzichten
De omstandigheden voor de Nederlandse bouwmarkt zullen in 2001 naar verwachting niet belangrijk veranderen. Er zijn geen grote veranderingen voorspeld in het aantal nieuw te bouwen woningen. De belangrijkste impulsen voor groei zullen uit de renovatiesector komen en uit de verbetering van de beveiliging van bestaande woningen.

Het aantal fietsen dat in 2001 in Nederland en andere Europese landen verkocht zal worden, blijft naar verwachting stabiel. De vraag naar duurdere en kwalitatief betere fietsen zal aanhouden. Het samengaan van AXA en Basta heeft de basis gelegd voor het versterken van de positie van de onderneming in de Europese markten.

Uitgaande van de verwachte marktomstandigheden en de activiteiten van de onderneming, verwacht AXA STENMAN INDUSTRIES, onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, in 2001 een verdere groei van zowel omzet als winst. De onderneming streeft naar een gemiddelde jaarlijkse groei van de winst per aandeel van ongeveer 10%.

Basta Group
Per 1 januari 2000 heeft de consolidatie plaatsgevonden van de Basta Group (producent van fietssloten en fietsverlichting). Deze acquisitie had een aanmerkelijke invloed op de groei van omzet en winst in 2000. In de loop van 2000 is het integratieproces begonnen van de Basta Group met de productlijn fietsaccessoires van AXA STENMAN INDUSTRIES.

Resultaten
De nettowinst steeg van EUR 5,0 miljoen in 1999 naar EUR 6,9 miljoen dit jaar. Hogere verkoopvolumes waren de belangrijkste factor voor de verbetering van de resultaten. Alle werkmaatschappijen, inclusief de Basta Group, hebben een positieve bijdrage hieraan geleverd.

Het bedrijfsresultaat is met 39,2% gestegen tot EUR 11,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van de toename van de omzet. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet (14,7%) was lager dan de 18,2% in 1999. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de lagere bruto marge als gevolg van sterke stijgingen van grondstofprijzen en door het hogere niveau van productiekosten van het Basta-assortiment. De bedrijfsresultaatmarge is echter verbeterd in vergelijking met de 13,3% in 1999, die gebaseerd is op de gecombineerde pro forma resultaten van AXA en Basta.

Mede door een lagere belastingdruk kon een verbetering van de nettowinst van 36,6% gerealiseerd worden.

Resultaat per productlijn
Het bedrijfsresultaat voor de productlijn hang- en sluitwerk bedroeg EUR 6,2 miljoen en voorfiets accessoires EUR 4,8 miljoen. De bedrijfsresultaatmarge van de productlijn hang- en sluitwerk kon verbeterd worden dankzij een toename van het resultaat van de Poolse werkmaatschappij AXA-MAG. De marge van de productlijn fietsaccessoires was lager door de lagere winstgevendheid van het Basta-assortiment.

Omzet
De totale omzet steeg met 72,2%. Beide productlijnen hebben positief bijgedragen aan de omzetgroei. Hang- en sluitwerk en fietsaccessoires droegen respectievelijk voor 11,5% en 60,7% bij aan de groei van de totale omzet.

De omzet uit export nam toe van EUR 5,9 miljoen tot EUR 27,6 miljoen. De export naar voornamelijk West-Europese landen vertegenwoordigt 37% van de totale omzet (1999: 14%).

Productlijn hang- en sluitwerk
De productlijn hang- en sluitwerk behaalde een omzet van EUR 31,5 miljoen, een verbetering van 18,8% ten opzichte van de EUR 26,5 miljoen in 1999. Op de Nederlandse markt werd hiervan meer dan 90% omgezet. De vraag naar hang- en sluitwerkproducten in 2000 was hoog, met name in het 1e halfjaar. Het bedrijf profiteerde van de uitwerking van het in 1999 van kracht geworden Bouwbesluit waardoor een grotere vraag naar veiligheidsproducten ontstond. De voortdurende belangstelling van de consument voor het beveiligen van de woning leidde ook tot verdere groei in deze productgroep.

De verkoop van raamuitzetijzers werd positief beïnvloed door de introductie van een vernieuwd assortiment. De omzet in de productgroep d-line deurbeslag ontwikkelde zich goed door de toenemende vraag vanuit de utiliteitssector. Verkopen van deursloten namen toe doordat verscheidene belangrijke projecten werden verkregen.

De verkoop naar exportlanden was nog relatief beperkt. Wél kon er een opwaartse trend worden waargenomen in de vraag naar hang- en sluitwerk in Polen.

Productlijn fietsaccessoires
De productlijn fietsaccessoires realiseerde een omzet van EUR 43,2 miljoen, hetgeen meer dan een verdubbeling was ten opzichte van de EUR 16,9 miljoen in 1999. Tot dit jaar werd ongeveer 70% van de omzet van fietsaccessoires in de Nederlandse markt afgezet. Met de acquisitie van de Basta Group zijn de verkopen buiten Nederland toegenomen tot ruim 50% van de totale omzet van fietsaccessoires.

In Nederland bleef de vraag naar fietsaccessoires op een goed peil. Er was een kleine toename in de verkoop van fietssloten, de grootste toename was echter in de verkoop van fietsverlichting en dynamo's. De toevoeging van de Basta fietsverlichtingsproducten had een grote invloed op de toename van de omzet in Nederland.

De vraag naar kwaliteitsfietsen in andere Europese landen maakte het de onderneming mogelijk haar marktpositie te versterken. Er was een voortgaande groei van de verkoop van zowel AXA als Basta-producten.

Dividend
Aan de op vrijdag 20 april 2001 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend in contanten vast te stellen op EUR 0,97 per gewoon aandeel.

Het jaarverslag zal op vrijdag 23 maart 2001 beschikbaar worden gesteld aan de aandeelhouders.

Bedrijfsprofiel

AXA STENMAN INDUSTRIES is een industriële onderneming die hang- en sluitwerk en fietsaccessoires ontwikkelt, produceert en verkoopt voor respectievelijk de bouw- en fietsenmarkt. De onderneming neemt een sterke positie in op de markten waarin het actief is. In haar assortiment hang- en sluitwerk produceert de onderneming onder meer raamuitzetters, raamsluitingen en veiligheidsbeslag. Fietssloten, dynamo's en fietsverlichting vormen het assortiment fietsaccessoires. Deze producten hebben als gemeenschappelijke noemer: Veiligheid en Beveiliging.

De onderneming heeft drie dochtermaatschappijen. Stenman Holland in Nederland verkoopt zowel hang- en sluitwerk als fietsaccessoires onder de merknaam AXA. In Veenendaal vinden productontwikkeling, productie, verkoop en marketingactiviteiten plaats. In Edam worden aluminium beveiligings hang- en sluitwerkproducten vervaardigd. In Siewierz, Polen, bevindt zich de werkmaatschappij AXA-MAG. Hier worden hang- en sluitwerkproducten voor zowel de Nederlandse als de Poolse markt vervaardigd.

De werkmaatschappij Basta heeft productielocaties en verkoopkantoren in Denemarken (fietssloten) en Frankrijk (fietsverlichting) en verkoopkantoren in de Benelux, Duitsland en UK. Dit assortiment fietsaccessoires wordt verkocht onder de merknaam Basta in een groot aantal Europese landen.

Bij AXA STENMAN INDUSTRIES waren in 2000 circa 650 personen werkzaam.

Voor meer informatie:

AXA STENMAN INDUSTRIES N.V.
De heer C. Oosterhoorn, Algemeen Directeur
De heer J.R. Roberts, Financieel Directeur

Tel. 0318-536111

Bijlagen: Winst- en verliesrekening en balans 2000/1999 in Euro Dividend procedure

Bijlage bij persbericht AXA STENMAN INDUSTRIES N.V. d.d. 19 februari 2001

Winst- en verliesrekening 2000/1999
Euro x 000's
2000 1999
Hang- en sluitwerk 31.523 26.528
Fietsaccessoires 43.135 16.834
Netto-omzet 74.658 43.362
Som der bedrijfslasten (63.677) (35.472)

Bedrijfsresultaat (EBIT) 10.981 7.890
Rentelasten (967) (188)

Resultaat voor belasting 10.014 7.702
Belasting (3.162) (2.666)

Resultaat na belasting 6.852 5.036

Aandeel derden - (21)

Netto resultaat 6.852 5.015

Netto cash flow 10.041 6.639

Balans 2000/1999
Euro x 000's
2000 1999
Vasta activa 17.772 10.122
Vlottende activa 26.301 13.457

Totaal activa 44.073 23.579

Groepsvermogen 14.886 11.058
Langlopende schulden 3.680 2.747
Voorzieningen 2.472 733
Vlottende activa 23.035 9.041

Totaal passiva 44.073 23.579

Ratio's

Bedrijfsresultaat marge 14,7% 18,2%
Netto marge 9,2% 11,6%
Solvabiliteit 33,8% 46,9%

Netto resultaat per gewoon aandeel* EUR 2,22 EUR 1,99


* gewogen gemiddeld aantal aandelen

Bijlage bij persbericht AXA STENMAN INDUSTRIES N.V. d.d.19 februari 2001

Dividend procedure

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april a.s. wordt voorgesteld om over het boekjaar 2000, per gewoon aandeel van EUR 0,45 nominaal, een dividend uit te keren van EUR 0,97. Bij de uitkering, die in contanten plaats zal vinden, geschiedt verrekening onder aftrek van 25% dividendbelasting.

De ex-dividend notering van het aandeel zal aanvangen op 24 april 2001. De betaalbaarstelling van het contante dividend zal met ingang van 3 mei 2001 plaatsvinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...