Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regels voor eerlijke concurrentie tussen markt en overheid

Datum nieuwsfeit: 19-02-2001
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 024
Datum: 19-02-2001

REGELS VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE TUSSEN MARKT EN OVERHEID

Op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de Ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel omtrent marktactiviteiten van overheidsorganisaties en ondernemingen die van overheidswege over een bijzondere positie beschikken (Wet markt en overheid). Dit wetsvoorstel heeft als doel een gelijk speelveld tussen het bedrijfsleven en de overheid te creeren. Bovendien draagt het bij aan een heldere afbakening tussen publieke activiteiten en marktactiviteiten. Met marktactiviteiten wordt bedoeld: 'het leveren van goederen en diensten aan derden in concurrentie met private ondernemingen'.

Het wetsvoorstel geeft invulling aan het voornemen in het regeerakkoord van 1998 om spelregels voor het marktoptreden van de overheid wettelijk te verankeren en deze regels afdwingbaar te maken voor belanghebbenden. Dit wetsvoorstel betekent niet dat marktactiviteiten door overheidsorganisaties verboden worden maar stelt wel bepaalde regels en voorwaarden aan de wijze waarop deze activiteiten mogen worden verricht.

Het wetsvoorstel onderscheidt twee doelgroepen:

1. overheidsorganisaties (de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen, PBO-organen (lichamen ingesteld in het kader van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie), openbare lichamen van beroep, zelfstandige bestuursorganen en openbare lichamen op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen). Overheidsorganisaties kunnen direct of via het deelnemen in overheidsbedrijven de markt betreden.
2. ondernemingen waaraan door overheidsorganisaties bijzondere of uitsluitende rechten zijn verleend.

Voor marktactiviteiten van overheidsorganisaties zijn toetredingsregels van toepassing. Volgens deze toetredingsregels dient aan marktactiviteiten van overheidsorganisaties een transparante en zorgvuldige besluitvormingprocedure vooraf te gaan. Door deze voorgestelde uniforme besluitvormingprocedure is het voor belanghebbenden (bijv. ondernemers), die door deze marktactiviteiten worden geraakt, eenvoudiger bezwaar of beroep in te stellen.
De gedragsregels betreffen voorschriften ten aanzien van de administratie van marktactiviteiten en integrale kostendoorberekening. De gedragregels gelden voor overheidsorganisaties en voor ondernemingen met bijzondere of uitsluitende rechten.

Voor nieuwe marktactiviteiten worden de spelregels onmiddellijk na inwerkingtreding van de wet van kracht, voor bestaande marktactiviteiten geldt dat in principe binnen vijf jaar aan de vereisten uit de wet moet worden voldaan.
Tenslotte wordt een Commissie Markt en Overheid ingesteld om in de eerste jaren na de inwerkingtreding van de wet de toepassing van de toetredingsregels te ondersteunen. Handhaving van de gedragsregels wordt opgedragen aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

De Ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van state zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie