Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Welzijn, Economische Zaken, Verkeer Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 20-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN, ECONOMISCHE ZAKEN EN VERKEER C.A. GEHOUDEN IN HET STADHUIS VAN ENKHUIZEN OP 19 FEBRUARI 2001.
Aanwezig voorzitter
secretaris
leden de heer H. van Doornik
de heer F.W. Baan

de heer F.C. Jans (EB)
de heer J van Keulen (D66)
de heer K. v.d. Veen (PvdA)
de heer K. Kooiman (RPF / SGP)
de heer J. v.d. Werf (CDA)
mevrouw E. Dangermond - Hilderink (VVD)

de heer R.v.d. Pluym (VL/GL)

de heer S. Schippers (EB)
Tevens aanwezig: De heer J. Hekkert (VVD)

De heer J. Slagter, adj.gemeentesecretaris.
Spreekrecht:
De heren Lelyveld, Langbroek, de Vries en Guthschmidt, alsmede mevrouw Kamper.
AGENDA NR. ONDERWERP
Spreekrecht

De heer Lelyveld
geeft namens een initiatiefgroep van Verenigd Links/Groen Links een toelichting op hun herinrichtingsplan van de Melkmarkt aan de hand van een maquette.

De heer Langbroek
deelt, mede namens Mevrouw Lub, mede dat men tegen de afsluiting van de Melkmarkt blijft vanwege de gevolgen voor de Paulus Potterstraat. Men verlangt van de gemeente een besluit met deze strekking.

Mevrouw Kamper
, uitgaande van het voorgestelde collegebesluit inzake de verkeersmaatregelen Westerstraat, verzoekt om een verwijzingsbord voor haar appartementenhotel.

De heer de Vries
is verbaasd over het gebrek aan communicatie voor wat betreft de structuurvisie. Ook over het parkeerterrein ten behoeve van het Sprookjeswonderland wordt al zo lang gesproken zonder dat er feitelijk wat gebeurt.

De heer Guthschmidt
verwijt de gemeente het gebrek aan overleg over de structuurvisie en het achterwege blijven van een oplossing voor het parkeervraagstuk.


1.
Opening.

De voorzitter
opent de vergadering.


2
. Verslag van de vergadering van 22 januari 2001

Het verslag wordt vastgesteld.


3
. Ingekomen stukken en mededelingen.


a.

Structuurvisie REZ.

De commissie dringt aan op een zorgvuldig overleg met de betrokken ondernemers in het recreatieoord. De commissie acht de notitie niet op alle fronten even duidelijk en verwacht een betere meer in samenhang met elkaar gebrachte notitie uitgaande van een zeker kwaliteitsniveau voor het recreatieoord. De aandacht voor het strand mag daaraan overigens niet ondergeschikt worden gemaakt.

De voorzitter
deelt mede dat op korte termijn overleg plaatsvindt met het RSW. Het resultaat zal ter kennis worden gebracht van de commissie. Tevens zal er aandacht zijn voor de betrokkenheid van de ondernemers.


b.
Evaluatie verkeersmaatregelen Westerstraat.

De heer van Keulen
spreekt van minachting voor de commissie. Het college negeert de ambtelijke adviezen, de politie en de opvattingen van de commissie. Er is alleen aandacht voor de ondernemers. Zijn fractie is niet bereid darvoor de veiligheid op te offeren. De heer Schippers stelt zich achter het collegevoorstel op praktische gronden. Ook de heer Kooiman kan zich vinden in het collegevoorstel. De heer v.d. Veen wil graag het verschil weten tussen maximale en minimale veiligheid. Zijn fractie heeft nog geen uitgesproken standpunt. Hij doet de suggestie de toegang AH-plein zijde Korte Westerstraat af te sluiten. De heer v.d. Pluym deelt mede dat zijn fractie na ampel beraad akkoord gaat met het collegevoorstel. Wel moet de veiligheid van de voetgangers en de fietsers gewaarborgd worden. De heer Hekkert sluit zich aan bij het standpunt van De heer v.d. Pluym. De heer v.d. Werf gaat akkoord met het collegevoorstel.

De voorzitter
geeft aan dat het college een andere veiligheidssituatie inschat dan het ambtelijke advies. De heer v. Keulen interrumpeert dat dat een gevoel betreft, geen feit. De voorzitter blijft er bij dat de veiligheid maximaal is gewaarborgd met het collegevoorstel. Op grond daarvan gaat de heer v.d. Veen akkoord met het collegevoorstel.


c.
Procedure afspraken behandeling verkeers- en inrichtingsplannen van de fracties van de P.v.d.A., V.V.D. en Verenigd Links/Groen Links.

De voorzitter
sluit de discussie af met de constatering dat de commissie voorstander is van een aparte vergadering waarbij tevens wordt betrokken een visie van het college over de ingediende plannen. Het herinrichtingsplan voor de Melkmarkt zal eerder betrokken worden bij de voorstellen inzake de afsluiting.


4.
Startnotitie verzelfstandiging campings.

De heer v.d. Veen
sluit zich aan bij het collegevoorstel. Als de Veste strategisch van belang is kan dat leiden tot specifieke eisen. De heer Jans deelt mede dat zijn fractie nog geen eensluidend standpunt heeft ingenomen. De heer v.d. Pluym heeft geen uitgesproken opvatting. Camping De Vest is geen kerntaak van de gemeente. Het betreft wel een strategische locatie.

De heer Slagter
geeft aan dat de notitie een vervolg is op de kerntakendiscussie. De genoemde natuurlijke partner zijn wel genoemd. Er wordt echter niet
1:1 onderhandeld, het wordt een brede inzet van onderhandelingen.

De heer v. Keulen
is van oordeel dat een maximale camping geen bijdrage levert aan een kwaliteitsverbetering van het recreatieoord. Hij wenst eerst de structuurvisie te behandelen.


5.
Intrekking deelsubsidieverordeningen waarderingsbijdrage en jubilea.

De commissie adviseert terzake positief.


6.
Certificaten van aandelen in BV Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram.

De commissie vraagt zich af wat de voordelen zijn. Men betrekt daarbij het besluit tot beëindiging van de subsidierelatie. Mogelijk ontstaat er nu een morele druk op de gemeente indien er een tekort ontstaat.

De voorzitter
geeft in dit verband aan dat om het omzetten van de schuldsanering gaat. De gemeente heeft dat bedrag toch af afgeschreven. Er zijn geen risico's verbonden aan het voorstel.


7.
Eenmalige bijdrage inrichten wijkcentrum IJsselzand.

De commissie adviseert terzake positief behoudens de VVD welke eerst fractieberaad wenst. Afgesproken wordt een werkbezoek af te leggen aan IJsselzand.


8.
Risico-inventarisatie welzijnsaccommodaties.

De commissie adviseert terzake positief.


9.
Rondvraag.

De heer v.d. Werf
informeert naar de huisvestingssituatie van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, locatie Toereppel. De voorzitter antwoordt dat één en ander naar tevredenheid van alle partijen is opgelost.

Naar aanleiding van een vraag van de heer v.d. Werf deelt de voorzitter mede, dat de renovatie van het winkelcentrum Koperwiekplein de goede kant op gaat.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
informeert naar het gemeentelijk initiatief inzake het vrijwilligersjaar. De voorzitter antwoordt dat dit ambtelijk wordt voorbereid.

De heer Kooiman
heeft vernomen dat de ondernemers van het Koperwiekplein via de gemeente over andere (oudere) tekeningen beschikken dan de projectontwikkelaar. De voorzitter antwoordt dat de ondernemers die tekeningen bij de gemeente hebben ingezien waarover de gemeente beschikt. Andere zijn er niet bij de gemeente.


10.
Sluiting.

De voorzitter
sluit de vergadering om plm. 22.30 uur.

F.W. Baan, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...