Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Homepages.nl geen inbreuk op merk Homepages woningkrant

Datum nieuwsfeit: 20-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Uitspraak

ELRO-nummer: AB0140 Zaaknr: 125153/KG ZA 01-51/WV

Bron: Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak: 20-02-2001
Soort zaak: civiel
Soort uitspraak: vonnis

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT

VONNIS van de president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht in het kort geding van:

de vennootschap onder firma
,
gevestigd en kantoorhoudende te Monnickendam, gemeente Waterland,
e i s e r e s,
procureur: mr. G.M. Bots,
advocaat : mr. S.A. van Haarlem te Purmerend,


- t e g e n -


1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
,
statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te Bunnik,

2. ,
wonende te Amersfoort,

3. ,
wonende te Zwolle,

4. ,
wonende te Zwolle,

5. de naamloze vennootschap gedaagde sub 5],
gevestigd en kantoorhoudende te Bunnik, g e d a a g d e n,
advocaat : mr. G. Brunt te Amsterdam.


1. Het verloop van het geding
1.1. Eiseres heeft gedaagden in kort geding doen dagvaarden. Op de dienende dag, 6 februari 2001, heeft zij van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van de exploten van dagvaarding, waarvan fotokopieën aan dit vonnis zijn gehecht.

1.2. Eiseres heeft vervolgens bij monde van haar advocaat haar vordering doen toelichten mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties.
1.3. Gedaagden hebben hierop bij monde van hun advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van een overgelegde pleitnota en overgelegde producties.
1.4. Na voortgezet debat, waarbij ook enige inlichtingen zijn verschaft door de heer (vennoot van eiseres) en door de heer (directeur van gedaagde sub 5), hebben partijen vonnis gevraagd.


2. De vaststaande feiten

2.1. Eiseres drijft een onderneming die zich (onder meer) bezig houdt met de aan- en verkoop van onroerend goed.
Gedaagde sub 5, drijft een onderneming die gespecialiseerd is in IT-architecture en E-commerce. Gedaagde sub 1 vormt een onderdeel van Gedaagde sub 5.
2.2. Op 27 augustus 1999 heeft Eiseres onderstaand beeldmerk gedeponeerd voor de waren en diensten in klasse 36 (makelaardij in onroerende goederen).


2.3. Ongeveer vanaf augustus 1999 heeft Eiseres een tijdschrift verspreid, waarop het onder 2.2 bedoelde merk is weergegeven en waarin informatie is opgenomen met betrekking tot de aan- en verkoop van onroerend goed.

2.4. De rechtsvoorgangster van Gedaagde sub 5 heeft op 15 september 1999 de domeinnaam "homepages.nl" geregistreerd.


3. Het geschil en de beoordeling ervan 3.1. Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven houdt de vordering in:
1. dat Gedaagden verboden wordt de domeinnaam "homepages.nl" te gebruiken;

2. dat Gedaagden gelast wordt al datgene te doen dat nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaam op naam van Eiseres wordt gezet;
3. dat Gedaagden wordt gelast een verzoek te richten tot de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, inhoudende dat de domeinnaam op naam van Eiseres wordt gezet;

4. dat Gedaagden wordt gelast aan de raadsman van Eiseres een afschrift te zenden van alle in het kader van het voorgaande gevoerde correspondentie;
5. te bepalen dat het in deze te wijzen vonnis in de plaats treedt van het onder 3 bedoelde verzoek. 3.2. Het verweer van Gedaagden komt in het volgende voor zoveel nodig aan de orde. 3.3. Gedaagden hebben vooreerst gesteld dat Eiseres niet-ontvankelijk is in haar vorderingen, voor zover deze zich richten tegen gedaagden sub 1 tot en met 4. 3.4. Deze stelling slaagt. Uit de door eiseres overgelegde internet-pagina, waarop de meest recente gegevens van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland zijn weergegeven met betrekking tot de registratie van de domeinnaam "homepages.nl", blijkt dat Gedaagde sub 5 daarin als de registrerende partij ("registrar") van de domeinnaam is opgenomen. Aangenomen moet worden dat alleen de rechthebbende op de registratie van de domeinnaam aan de onderhavige vorderingen kan voldoen. Dit brengt met zich dat Eiseres ten aanzien van de overige gedaagden niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. 3.5. Eiseres heeft voorts gesteld dat (de rechtsvoor-gangster van) Gedaagde sub 5 door het registreren van de domeinnaam "homepages.nl" inbreuk heeft gemaakt op het door haar gedeponeerde beeldmerk. 3.6. Vooropgesteld wordt - ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 BMW - dat de president van deze rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen, voor zover deze op het merkenrecht zijn gebaseerd, nu (enkele van de) gedaagden in dit arrondissement gevestigd/woonachtig zijn. 3.7. Niet in geschil is dat domeinnamen slechts eenmaal worden uitgereikt, te weten aan degene die de domeinnaam het eerst doet registreren (en haar rechtsopvolgers). Deze persoon is daarmee in beginsel de rechthebbende op de domeinnaam geworden. Dit lijdt echter uitzondering, indien in rechte wordt geoordeeld dat door de registratie inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten en/of handelsnaamrechten van een andere partij, danwel anderszins geoordeeld moet worden dat sprake is van onrechtmatig handelen door de eerst-registrerende partij.
3.8. Het overeenstemmende bestanddeel tussen het merk van Eiseres en het door Gedaagde sub 5 gebruikte teken vormt het woord "HOMEPAGES". Door het verschil in kleurstelling van de delen HOME (zwarte kleur) en PAGES (groene kleur) in het door eiseres gedeponeerde merk moet er in dit kort geding van worden uitgegaan dat het in aanmerking komende publiek dit merk niet zal opvatten in de betekenis "internetpagina's", maar in de betekenis (letterlijk vertaald) "huispagina's". Hieraan draagt bij dat Eiseres het merk (voornamelijk) gebruikt ter aanduiding van een tijdschrift waarin zij huizen te koop aanbiedt. Opmerking verdient voorts nog dat het merk specifiek voor dat doel (makelaardij in onroerende goederen) is gedeponeerd. 3.9. De president is gezien het voorgaande dan ook voorshands van oordeel dat het in het onderhavige geval slechts een zuiver beschrijvend merk betreft. Van inburgering van het merk - zoals gesteld door Eiseres - is, gezien de korte periode dat het van het merk voorziene tijdschrift bestaat, naar het voorlopig oordeel van de president geen sprake. 3.10. Ten overvloede merkt de president op dat - zelfs indien het publiek het merk wel in eerstgenoemde betekenis ("internetpagina's") zou opvatten - niet geoordeeld kan worden dat het merk voldoende onderscheidend vermogen bezit om voor bescherming door de BMW in aanmerking te komen. Immers, het woord "homepages" is een gangbaar woord in het Nederlands taalgebruik. Het kan dan ook niet door middel van het merkenrecht gemonopoliseerd worden. 3.11. Tenslotte heeft Eiseres gesteld dat Gedaagde sub 5 door het registeren en te koop aanbieden van de domeinnaam "homepages.nl" onrechtmatig jegens haar handelt.
3.12. Deze stelling wordt afgewezen. Eiseres heeft onvoldoende argumenten aangedragen die los van de merkenrechtelijke toets tot de conclusie zouden kunnen leiden dat er sprake is van het op ongeoorloofde wijze aanhaken aan het bedrijfsdebiet van Eiseres. 3.13. De vorderingen zullen dan ook - voor zover deze zich richten tot Gedaagde sub 5 - worden afgewezen. 3.14. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld.


4. De beslissing

De president:
4.1. verklaart Eiseres niet-ontvankelijk in haar vordering voor zover deze zich richt tot gedaagden sub
1 tot en met 4;
4.2. wijst de vorderingen - voor zover deze zich richten tot Gedaagde sub 5 - af; 4.3. veroordeelt Eiseres in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Gedaagden begroot op f. 1.550,-- (éénduizend vijfhonderdvijftig gulden) voor salaris van hun procureur en op f. 400,-- (vierhonderd gulden) exclusief BTW voor verschotten. 4.4. verklaart onderdeel 4.3 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M.E van der Burg - van Geest, fungerend president, en is in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2001.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...