Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpak bestemmingsplannen gemeenten Z-Holland succesvol

Datum nieuwsfeit: 20-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

20-02-2001

Aanpak verouderde bestemmingsplannen gemeenten
Tussentijdse evaluatie positief

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat het programma van de provincie Zuid-Holland om gemeenten te stimuleren hun bestemmingsplannen aan te passen succesvol is. Het programma beoogt verouderde bestemmingsplannen met voorrang aan te passen om provinciaal beleid te effectueren. In totaal is twee miljoen beschikbaar, dat vanaf 1998 tot 2002 wordt uitgegeven. Voor het actualiseren van een bestemmingplan kan een gemeente maximaal 35.000 krijgen. Op dit moment zijn veertig gemeentelijke plannen gehonoreerd. Voor de jaren 1998 tot en met 2000 is de provincie verplichtingen aangegaan voor 1,2 miljoen. Het blijft een wettelijke taak van gemeenten om bestemmingsplannen eens in de tien jaar te herzien.

In 1998 is geconstateerd dat het huidige wettelijke instrumentarium (overleg en aanwijzing) ter actualisering van bestemmingsplannen tekort schiet en dat aanvulling daarop noodzakelijk is om provinciaal beleid zoals dat is omschreven in streekplannen en provinciale projecten te realiseren. Op diverse manieren zijn gemeenten op de mogelijkheid gewezen om voor subsidie in aanmerking te komen. Een bijdrage is verstrekt aan veertig plannen. Voor de jaarschijven 1998, 1999 en 2000 zijn verplichtingen aangegaan voor 1,2 miljoen. In die plannen wordt het gewenste provinciale beleid planologisch gerealiseerd.
Tot op heden zijn negen plannen in de PPC behandeld en heeft uitbetaling plaatsgevonden. Verder zijn nog vijf plannen aan de provincie aangeboden.

Aan de hand van het aantal aanvragen en de verstrekte bijdragen aan diverse structuurvisies en bestemmingsplannen mag de tussentijdse conclusie worden getrokken dat aan het doel van het programma wordt voldaan. Procedures zijn gestart om te komen tot ontwikkeling van door de provincie gewenste plannen. Over de komende twee jaar wordt nog met de gemeentebesturen overleg gevoerd.

Aanvulling op bestaand beleid
Overigens is het stimuleringsprogramma is niet bedoeld om bijdragen te verstrekken aan plannen die ouder zijn dan tien jaar. Een uitzondering is gemaakt voor plannen waar heel zwaarwegende provinciale belangen in het geding zijn en het vigerende plan ongewenste ontwikkelingen niet kan tegen houden. Voor het actualiseren van plannen die ouder zijn dan tien jaren wordt
gemaakt van het bestaande wettelijke instrumentarium.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie