Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota Ambulancezorg in Noord Holland 2001 - 2004

Datum nieuwsfeit: 20-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 20 februari 2001
Nota Ambulancezorg in Noord Holland 2001 - 2004.

Wij ontvingen van GS van Noord Holland de door dit college vastgestelde nota ambulancezorg 2001 - 2004. Eemnes is voor de ambulancezorg ingedeeld in de regio Gooi.


1. Nota voor kennisgeving aannemen.

2. T.k.n. commissie I.

Provinciaal Kunstbeleid 1995 - 2000.
De provincie Utrecht geeft in het boekwerk "Wie wil er een stukje van de maan" een overzicht van het provinciaal kunstbeleid in de jaren 1995 - 2000.

1. V.k.a.

2. T.k.n. naar commissie I.
Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand.
Binnen een jaar zullen er nog maar 2 ambtenaren van de burgerlijke stand zijn. Voor een goede uitvoering van alle taken is het noodzakelijk dat er nog een ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd.
Mevrouw W. Overdiek benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit
Principeverzoek M.R. M.
De heer M. heeft kavel O van de Noordbuurt toegewezen gekregen. Hij vraagt of, vanwege de breedte van de woning die hij wil bouwen, er dichterbij de erfgrens mag worden gebouwd dan 2 meter.

Meedelen dat niet afgeweken kan worden van architectonische randvoorwaarden voor wat betreft de ruimte van de woning tot de zijerfgrens maar dat op grond van het bestemmingsplan de garage wel in de achtertuin op de erfgrens mag worden gebouwd.

Bouwplan Hazebroek.
Firma Hazebroek wil op het bedrijventerrein een pand bouwen op de zij erfgrens.
De Firma Hazebroek meedelen dat de afstand tot de perceelgrens minimaal 1,5 meter moet bedragen en dat de buitenmuur, 60 minuten brandwerend moet worden uitgevoerd.
Intentieovereenkomst samenwerking sociale zaken Gooi en Vechtstreek. 12 gemeenten in Gooi en Vechtstreek, waaronder Eemnes, willen de mogelijkheid onderzoeken naar verdergaande schaalvergroting van samenwerking op het gebied van sociale zaken. Een intentieovereenkomst is opgesteld.
Instemmen met de concept intentieovereenkomst; deze om advies voorleggen aan de OR en ter kennisname aan het GO. Tevens ter informatie aan commissie III.
Fusie en samenwerking SCW en andere woningcorporaties. De SCW deelt schriftelijk mee, dat zij willen fuseren met de woningcorporaties Atrium te Hilversum / Huizen, de Dageraad te Amsterdam en Groene Stad te Almere.
Voorstel:

1. De brief van de SCW voor kennisgeving aannemen.
2. Ter kennisneming brengen aan commissie III. Conform; overigens blijven de bindingseisen ten aanzien van de toewijzing van woningen voor ons gelden zoals voorheen. Investeringsbijdrage aan bouw sporthal te Laren. Extra kosten in verband met duurzaam bouwen maken dat de voorgenomen bouw van de sporthal te Laren duurder uitvalt dan begroot. Omdat de investeringen het exploitatieresultaat van de op te richten stichting BEL sport gunstig beïnvloeden wordt gevraagd of Eemnes bereid is een bijdrage in de extra kosten te doen.
Voorstel:
Verzoek afwijzen; aangeven dat Eemnes ook de uitgangspunten van duurzaam Bouwen hanteert;
bij eventuele vervangingsinvesteringen of uitbreiding van de Eemnesser accommodatie zal derhalve op analoge wijze een exploitatievoordeel voor de stichting ontstaan.
Conform.
Subsidieverzoek Stichting filmtheater Hilversum. Stichting Filmtheater Hilversum heeft een verzoek ingediend voor een eenmalige subsidie.

Subsidieverzoek afwijzen.

Garantiesubsidie Popkoor Dijksound.
Bij besluit d.d. 18 april 2000 heeft u besloten tot het verstrekken van een garantiesubsidie voor een aantal concerten in mei 2000. Het koor heeft ons bij brief laten weten de garantiesubsidie niet nodig te hebben.
Voor kennisgeving aannemen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie