Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rotterdams plan van aanpak voor kansarme Antillianen

Datum nieuwsfeit: 20-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Plan van aanpak voor kansarme Antillianen

De Gemeente Rotterdam heeft voor kansarme Antillianen een uitgebreid plan van aanpak ontwikkeld. Het plan, dat 'Lus di Trafiko' heet, bevat maatregelen op het gebied van huisvesting, inburgering, werk, registratie, onderwijs en voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Aanleiding is de grote toestroom van kansarme Antillianen, hun achterstandspositie en de criminaliteit onder Antilliaanse jongeren. Lus di Trafiko is samen met de politie en de Antilliaanse gemeenschap opgezet en heeft een looptijd van vier jaar. Coördinerend wethouder Herman Meijer: 'Ik wil geen overspannen verwachtingen wekken. Wel beschouw ik de samenwerking met het Antilliaans Beraad als een grote stap voorwaarts'.

Kansarme Antillianen die in Rotterdam aankomen, krijgen opvang en begeleiding aangeboden. Voor hen worden 300 woningen gereserveerd en 350 jongeren met gedragsproblemen krijgen intensieve begeleiding. Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten is hierbij een belangrijk doel. Daarnaast komt er een internaat voor maximaal 35 jongeren zonder vaste huisvesting. Een team begeleiders krijgt als taak jongeren intensief te begeleiden en is de schakel tussen school, politie en de jongeren. Rotterdam telt 16.000 Antillianen waarvan de helft jonger dan 25 jaar is.

Speciale aandacht is er ook voor Antilliaanse tienermoeders. Van de moeders onder de 18 is één op de drie van Antilliaanse afkomst. Deze groep krijgt ondersteuning op het gebied van kinderopvang, scholing, werk en schuldsanering. Voor 600 Antillianen die langdurig werkloos zijn, komt er een programma dat gericht is op scholing en werk.

De aanpak van de kleine maar aandacht vergende groep criminelen is een ander speerpunt. Kenmerkend is de jeugdige leeftijd en het veelvuldig voorkomen van geweldsdelicten. Door onder meer een repressieve aanpak, een verbeterde registratie en uitwisseling van gegevens moet voorkomen worden dat 40% na veroordeling weer terugvalt in crimineel gedrag.

In Lus di Trafiko werken gemeentelijke diensten, deelgemeenten, politie en justitie en Antilliaanse organisaties intensief samen. Iets wat voorheen bij de opvang van Antillianen te weinig gebeurde. De basis van het plan is centrale intake door de gemeentelijke sociale dienst. Daar wordt bepaald welk programma het best is toegesneden op de individuele situatie. Zo zal de dienst nagaan of iemand leerplichtig is, een inburgeringscursus moet volgen of extra begeleiding nodig heeft. Met een speciaal registratiesysteem worden Antilliaanse cliënten gevolgd totdat ze hun plek gevonden hebben.

Lus di Trafiko, Papiaments voor verkeerslicht, richt zich zowel op degenen die al in Nederland wonen (oudkomers) als op Antillianen die zich voor het eerst hier vestigen (nieuwkomers). Het verkeerslicht staat symbool voor het stoppen van de overlast (rood), meer samenhang (oranje) en betere opvang (groen). Lus di Trafiko krijgt een programmaleider die moet zorgen voor een goede afstemming tussen de deelnemende partijen. Het plan heeft een jaarlijkse begroting van fl. 4,2 miljoen, waarvan fl. 1,3 miljoen rijksbijdrage is.

Lus di Trafiko komt binnenkort in de verschillende raadscommissies en in de gemeenteraad aan de orde. Nog voor de zomer moet de programmaleider beginnen met de uitvoering.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie