Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Symposium 'Het veranderende beeld van de medisch specialist'

Datum nieuwsfeit: 20-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten

Symposium 'Het veranderende beeld van de medisch specialist'

20 februari 2001

Een zaal vol met uitgenodigden werd voor ongeveer drie uur vermaakt met interessante toespraken, onder andere door minister Borst. De toespraken stonden in het teken van enerzijds de geschiedenis van het medische specialisme, anderzijds de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Na een welkomstwoord van de algemeen voorzitter van de Orde dr. R.M. Valentijn waarin een aantal karakteristieken van de oud-bestuursleden uit de doeken werd gedaan, was het woord aan prof. Dr. M.J. van Lieberg met een toepasselijke presentatie in het teken van 'De emancipatie van de medische specialist: fragmenten in een tijdas'. Het publiek werd in de tijd meegenomen middels beeldmateriaal waarin de ontwikkeling van het specialistendom te zien was. Meerdere malen zorgde dit voor hilariteit in de zaal. Zoals bij het 'Kop zetten' van de inwendige geneeskunde (zie foto). Professor van Lieberg wist het publiek al beeldend de ontwikkelingen te vertellen met daarbij zijn geanimeerde commentaar zoals 'het snijdende vak is lange tijd verboden geweest door de factor geweld!'.

De volgende spreker mevrouw M.J.M. Le Grand-van den Boogaard richtte zich op 'Professionals en medische-specialistische zorg in de toekomst; visie en advies van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg' (RVZ). Zij sprak over de ingrijpende veranderingen die het beroep van de medisch specialist en de medisch-specialistische zorg de afgelopen decennia hebben ondergaan en in de toekomst zullen ondergaan. Dit naar aanleiding van de twee adviezen van de RVZ, waarvan de meeste recente 'Medisch-specialistische zorg in de toekomst' dateert van 7 februari jongstleden. Dit advies maakt duidelijk dat er in de gezondheidszorg grote problemen heersen, maar zeker ook uitdagingen zijn. De overheid heeft een grote rol in het oplossen (uitdaging) van een verschillende problemen. Zo zou de overheid vraaggerichte medisch-specialistische zorg moeten stimuleren, door niet per definitie de zorg te koppelen aan een type instelling, locatie of professional. Daarnaast melde Le Grand, kan de overheid de keuzemogelijkheden voor patiënt en verzekeraar vergroten door het creëren van meer ruimte voor mededingingsperspectief.

'Doorzichtige dokters in een betoverende wereld' was het onderwerp van voormalig algemeen voorzitter van de Orde, F.B.M. Sanders. Ook hier werd het publiek eerst teruggenomen in de tijd met een stuk geschiedenis van de medische professie. Zo liet Sanders beelden zien uit zijn vakgebied van de technische ontwikkelingen die de geneeskunde heeft doorgemaakt. Hij sprak over de confrontatie tussen de onttovering van de medische wereld en de betovering die nu weer aanwezig is en over de toenemende spanning tussen zorgvraag en zorgaanbod. Daarnaast sprak Sanders over sturing stelsel en context, die onder druk staan door de Europese regelgeving.

Prof. dr. W. Lemstra, voorzitter NVZ vereniging van ziekenhuizen begon zijn toespraak 'It takes two to tango' met een persoonlijk woord aan voormalig algemeen voorzitter Sanders. De toespraak kreeg een intermezzo doordat Sanders een boek uit de 'Medicus & Management' serie overhandigde met de woorden: "Managementtraining is belangrijk voor medisch specialisten. Je kan medisch directeur worden en als dat niet lukt kun je ook nog anesthesist en in mijn geval radioloog worden".

Minister Borst van VWS sprak, zonder de problemen in de zorg uit de weg te gaan, over de zaken die goed gaan in de zorg en zoals zij het weergaf: "en dat zijn er gelukkig vele". In haar toespraak schetste de minister nogmaals haar aanpak. Het gaat om drie grote operaties: Zorg Verzekerd, (oftewel het volume afstemmen op de vraag), een nieuw verzekeringssysteem en Modernisering Curatieve Zorg. Deze operaties, samen met de in gang gezette acties gericht op modernisering van de AWBZ en het geneesmiddelenbeleid, zijn het raamwerk voor de grote veranderingen die de minister in de zorg zou willen realiseren. De minister is van mening dat er geen enkele beleidssector is waar de modernisering zich zo ingrijpend voltrekt als in de zorg. Tot slot keek de minister terug op de afgelopen jaren met de Orde. Zij constateerde dat de Orde en met name de voorzitter als geen andere een open oog hebben gehad voor de noodzaak tot veranderingen. "Men heeft daar ook in mijn beleving zeer constructief op ingespeeld, daarbij altijd de weg zoekend van de hoogwaardige dialoog. Ik hoop en verwacht dat dit ook in de toekomst zo zal blijven", aldus minister Borst.

Het symposium werd afgesloten door algemeen voorzitter Valentijn met zijn toespraak 'Het veranderende beeld van de medisch specialist'. Het publiek kreeg een schets in hoofdlijnen over de 'vraagsturing ', wat we daarmee achter ons hopen te laten en wat we daarmee vervolgens hopen te winnen. Valentijn noemde een paar belangrijke doelstellingen. Ten eerste vraagsturing met de patiënt als uitgangspunt. De patiënt is de aangewezen persoon die kan aangeven welke eisen er aan de zorg moeten worden gesteld. " De verzekeraars moeten dié zorgaanbieders contracteren die op die eisen inspelen. Dit betekent meer vrijheidsgraden op lokaal niveau, iets waarmee in het Convenant een begin is gemaakt." Een tweede belangrijke doelstelling volgens Valentijn is dat professionals en zorgaanbieders de ruimte krijgen. Hier gaat het om de wijze waarop professionele organisaties worden bestuurd. De burn-out onder specialisten, houdt meer verband met de problemen die zij ondervinden met de omgeving waarin zij werken dan met de invulling en inhoud van het vak. "Het vinden van een nieuwe relatie daarin vergt wederzijds begrip van management en professie". Vorig jaar is in de nieuwe Model toelatingsovereenkomst, een formele vertaling van de vernieuwde relatie tussen management en professie bereikt. De volgende doelstelling behelst de 'Bekostiging die de zorg volgt'. Het begint volgens Valentijn bij het reëel ramen en het vaststellen van de verzekeraarsbudgetten op een reëel niveau. Meer en betere zorg kan tot hoger kosten leiden en dat zal in een publieke discussie ondersteuning moeten vinden. Daarbij moet het bouwen van bekostigingsystemen, het DBC is zo'n systeem, zoveel mogelijk aansluiten bij de praktijk van de zorgprocessen. Tot slot noemt Valentijn de doelstelling 'Toezicht dat nodig is'. Het geven van ruimte aan professionals en zorgaanbieders impliceert volgens Valentijn een mandaat, maar wel een die men moet verdienen door een transparante en toetsbare opstelling door bijvoorbeeld de ontwikkeling van richtlijnen, visitaties -en complicatieregistraties. Afgezien daarvan is Valentijn van mening dat toezicht nodig is waarbij de Inspectie voor de Gezondheidszorg een cruciaal onderdeel is. " Daarmee is uitdrukkelijk gezegd dat inhoudelijk toezicht de komende jaren meer accent zou moeten gaan krijgen, terwijl tegelijkertijd de vrijheidsgraden in de organisatie en de financiering van de zorg, zullenl moeten toenemen. Een gezonde balans tussen de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen voor de kwaliteit van zorg
- goed afgestemd met de kwaliteitssystemen van de ziekenhuizen - en het externe toezicht daarop is een belangrijke waarborg in een veranderend zorgsysteem", aldus Valentijn.

© copyright ORDE 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie