Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meerderheid voor referendum Groningse Noordzijde vastgelegd

Datum nieuwsfeit: 20-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen

Aantal kiesgerechtigden bij referendum Nieuwe Noordzijde: 145.086 Denk mee over water!
Wie kwijtschelding krijgt, bespaart honderden guldens Aantal kiesgerechtigden bij referendum Nieuwe Noordzijde: 145.086 20 februari 2001
Het aantal kiesgerechtigden in de gemeente Groningen voor het referendum over het plan Nieuwe Noordzijde Grote Markt is vastgesteld op 145.086. Daarmee ligt ook de hoogte van de gekwalificeerde meerderheid vast. Deze grens van 30% van de kiesgerechtigden is vastgelegd in de Groningse referendumverordening en bedraagt 43.526 stemmen.

Wanneer is het referendum geldig?
De uitslag van het referendum is pas geldig als een 'gekwalificeerde meerderheid' tot stand is gekomen. Om het plan Nieuwe Noordzijde Grote Markt te verwerpen moeten er meer tegenstemmers dan voorstemmers zijn. Bovendien moet het aantal tegenstemmers minimaal 30 procent zijn van het totale aantal kiesgerechtigden.
Tegenstemmers moeten dus èn de meerderheid behalen èn het totale aantal tegenstemmers moet tenminste 43.526 mensen bedragen. De eis van de gekwalificeerde meerderheid is vastgelegd in de Referendumverordening 1999, die de gemeenteraad in juni 1999 heeft vastgesteld. De eis van 30 procent is overigens dezelfde als in de Tijdelijke referendumwet en het voorstel voor wijziging van de Grondwet.

Wat gebeurt er na 21 februari?
Als de uitslag van het referendum is bekend gemaakt zijn er drie situaties mogelijk:

1. Er zijn minder tegenstemmen uitgebracht dan de benodigde 30 procent. Dan is niet voldaan aan de eis van de gekwalificeerde meerderheid en wordt het referendum als 'niet gehouden' beschouwd. Het plan Nieuwe Noordzijde Grote Markt gaat door.
2. Er zijn meer tegenstemmen uitgebracht dan de benodigde 30 procent, maar er zijn nog meer stemmen voor. Ook in dit geval gaat het plan Nieuwe Noordzijde Grote Markt gewoon door.

3. Er zijn meer tegenstemmen uitgebracht dan de benodigde 30 procent en de tegenstanders zijn in de meerderheid. In dat geval is voldaan aan de eis van de gekwalificeerde meerderheid en is de uitslag van het referendum geldig. De gemeenteraad zal het plan voor de Nieuwe Noordzijde Grote Markt in dit geval niet uitvoeren.

Definitieve uitslag
Formeel wordt het totale aantal kiesgerechtigden voor het referendum over het plan Nieuwe Noordzijde Grote Markt pas op 23 februari 2001 door het centraal stembureau vastgesteld - zoals gebruikelijk twee dagen na de stemming. De definitieve cijfers zullen vermoedelijk iets lager zijn. Dit wordt veroorzaakt door het overlijden van kiesgerechtigden in de periode tot aan het referendum. Het gaat waarschijnlijk om maximaal twintig kiesgerechtigden.

Meer informatie
Meer informatie over het Groningse referendum is verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum aan de Kreupelstraat. Daar vindt u de brochure Wat u moet weten over het Groninger referendum?, de Referendumverordening 1999, de Startnotitie Nieuwe Noordzijde en de Referendumkrant.

Historie
De Groninger Archieven hebben de historie van de Grote Markt in beeld gebracht.

Denk mee over water!
17 januari 2001
Water wordt steeds belangrijker voor de kwaliteit van onze leefomgeving, ook in de stad. Denk aan: schoner oppervlaktewater, (her)gebruik van regenwater, de rol van het grondwater, de drinkwater-voorziening etc.
In plannen en beleid van gemeente en provincie moet water meer aandacht krijgen. De afgelopen jaren zijn daarvoor basisafspraken gemaakt, ook met de waterschappen en het Waterbedrijf. Die afspraken willen we verder uitwerken in een Waterplan, dat in 2003 klaar moet zijn. Verschillende onderwerpen moeten nog verder uitgewerkt worden en de activiteiten van de verscheidene waterbeheerders moeten beter op elkaar afgestemd worden.
Hiervoor wordt een klankbordgroep samengesteld, die meedenkt over de inhoud en organisatie. In de klankbordgroep zitten niet alleen deskundigen. We werven via een open procedure tien deelnemers uit de echte doelgroep: de bevolking van de stad. We zoeken enthousiaste meedenkers, die niet professioneel betrokken zijn bij het water. Heeft u belangstelling en bent u bereid mee te denken over dit onderwerp? Neem dan contact op met stadsecoloog Wout Veldstra (tel. (050) 367 83 14, e-mail (w.veldstra@roez.groningen.nl)) en meldt u aan. U ontvangt dan achtergrondinformatie en een formulier waarop u kunt aangeven waarom wij ú nodig hebben voor het Waterplan.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 februari 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie