Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cursus praktijkgerichte aanpak beleidsontwikkeling

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

herstructurering

21 februari en 14 maart 2001 Meeting Circle te Utrecht

Tweedaagse cursus
Interactieve planvorming
Een praktijkgerichte aanpak voor interactieve besluitvorming in beleidsontwikkeling en planontwikkeling logo0012-kl.jpg (4947 bytes)Wat leert u?

* wanneer u wel of juist niet moet kiezen voor interactieve planvorming

* welke stijlen u kunt onderkennen in interactieve besluitvorming
* hoe u een procesarchitectuur opbouwt voor interactieve planvorming
* hoe u interactieve planvorming kunt inpassen in een specifieke politiek-bestuurlijke omgeving

* hoe u interactieve planvorming inpast in bestaande beleidsprocessen procedures

* welke communicatiestrategie past in uw procesarchitectuur en hoe u deze kunt uitwerken

* hoe u de communicatie binnen uw eigen organisatie kunt vormgeven en kunt omgaan met cultuurverschillen

* hoe u uw interactieve plan kan evalueren
Maximaal 16 deelnemers per cursus!

Uw Docenten:
drs. R.A. Iedema
Hoofd Adviesgroep Omgevingskwaliteit,
Arcadis Heidemij Advies

dr. I.M.A.M. Pröpper
Directeur Partners+Pröpper
Bestuurskundig onderzoek en advies

Verbeter de kwaliteit van het planproces!
Het maken van beleidsplannen doet u steeds meer in samenwerking met andere partijen. Zonder overleg plannen kan tegenwoordig bijna niet meer. Plannen en projecten worden integraler en completer. Met interne partners stemt u beleidsvelden op elkaar af en met externe partners kijkt u naar hun mogelijke bijdragen of verantwoordelijkheden. Dit alles maakt een planproces complexer en soms lastiger aan te sturen, maar het biedt tegelijkertijd kansen op betere resultaten op de langere termijn.

De cursus
Interactieve planvorming is geen doel op zich en kent bovendien verschillende gezichten. Welke vormen van interactieve planvorming er zijn en hoe u kunt kiezen voor de juiste vorm, leert u bijvoorbeeld in deze cursus.
De cursus Interactieve planvorming richt zich primair op de vraag hoe een plan- of beleidsproces zo kan worden ingericht dat de juiste mate van openheid met de juiste randvoorwaarden wordt gekozen. Strategievorming is belangrijk en de vertaling daarvan. Daarmee krijgt u de bouwstenen aangereikt die uw basis zullen gaan vormen voor een goede kwaliteit van het planproces.

Hoe maakt u interactieve planvorming tot een succes? Er bestaat zo langzamerhand een groot aantal stappenplannen, methoden en hulpmiddelen voor interactieve planvorming. Deze cursus gaat verder. Het gaat ons om een andere manier van denken en van werken. Elke situatie vraagt om een andere aanpak want geen situatie is hetzelfde. Dit geldt voor de problematiek, de betrokken partijen, het politiek-bestuurlijk kader en het doel dat men kan stellen voor interactieve planvorming.
Dit stelt nogal wat eisen aan de interne organisatie en groepsprocessen en aan uw persoonlijke vaardigheden. Kiest u er bijvoorbeeld voor de begeleiding van interactieve planvorming uit te besteden en zelf te monitoren? Of gaat u het proces zelf aan en wat zijn hiervan dan de voor- en nadelen?
In deze cursus krijgt u niet alleen een denkkader aangereikt waarmee u zelf alle afwegingen kunt maken om tot een kwalitatief goed plan te komen, maar ook leert u kritisch naar uw eigen werkwijze te kijken en die van anderen. Daarbij gaat het ook om het kunnen identificeren en leren omgaan met de eigen communicatiestijl, zowel op organisatie- als persoonsniveau. De cursus biedt dan ook ruimte voor cursisten om zelf een casus te laten behandelen.

Cursusmateriaal
De filosofie en werkmethode van de cursus zijn vastgelegd in een cursusboek dat ook een stappenplan en checklist bevat. Daarnaast hebben de docenten een reader samengesteld. Daarmee wordt de cursus nog praktijkgerichter en een echte leerervaring.

Meer resultaat met een in company cursus
Er zijn in uw organisatie ongetwijfeld veel mensen die met interactieve planvorming te maken hebben of krijgen. Juist omdat het hier om een andere manier van denken en werken gaat en om het vergroten van de effecten van het leren tijdens zon cursus binnen uw organisatie, is in-company de optimale werkvorm. Mocht u (als organisatie) hiervoor kiezen, dat kunnen wij met u in een voorbespreking bekijken hoe de cursus zo goed mogelijk aansluit bij uw situatie. Een in-company cursus is bijzonder geschikt voor gemeenten, waterschappen en provincies, maar bijvoorbeeld ook voor samenwerkingsverbanden.

Voor wie is deze cursus van belang?
Projectleiders en planmakers van ingrepen in het stedelijk en landelijk gebied, zoals onder meer planologen, stedebouwkundigen, beleidsmedewerkers en communicatiemedewerkers van:
* Ministerie van Verkeer en Waterstaat, VROM en LNV;
* Directies Rijkswaterstaat;

* Provincies

* Gemeentelijke samenwerkingsverbanden;

* Waterschappen;

* Hoogheemraadschappen;

* Woningcorporaties en woningbouwverenigingen en medewerkers van planologische en stedenbouwkundige adviesbureaus

De deelnemers van de cursus krijgen het boek De aanpak van interactief beleid: elke situatie is anders van Igno Pröpper en Deanneke Steenbeek mee naar huis! (uitgave: Coutinho, 1999)Programma Dag 1
9.00 Ontvangst deelnemers

9.30 Opening door de cursusleider

* Kennismakingsronde

* Eigen ervaringen met interactieve planvorming
10.30 Wat is interactieve planvoering

* Wat is er wel en niet nieuw aan?

* Stijlen van interactieve planvoering

* Mogelijke doelen, kansen en risicos

11.30 Voorwaarden voor interactieve planvoering
* Keuzes en afwegingen

* Barrières en stimulansen

* Wanneer wel en wanneer niet

12.30 Lunch

13.30 Ontwerp van aanpak van een interactief proces
* Goede voorbereiding

Proces-architectuur

* Welke aanpak in welke situatie?

* De stappen in de procesgang

Organisatorische aspecten

* Attitude eigen organisatie

* Politiek-bestuurlijke inkadering

* Hoe ziet een projectteam eruit?

* Kenmerken van een goede projectleider?

* De rol van de communicatie-adviseur

* Wat besteed je wel en niet uit?

15.45 Praktijkcasus

* Een integraal inrichtingsvraagstuk of herinrichting stedelijk gebied

16.45 Vragen over interactieve planvorming in uw eigen praktijk Een korte vragenlijst ter evaluatie van een voorbeeld van interactieve planvorming uit de eigen praktijk van de deelnemers (thuis in te vullen ter voorbereiding van dag 2).
17.00 Einde dag 1


Programma Dag 2
9.00 Ontvangst deelnemers

9.30 Korte herhaling dag 1
9.45 Lessen aan de hand van praktijk van cursisten Bespreken zelfevaluatie praktijkcasus van de deelnemers:
* De inhoudelijke problematiek

* De betrokken partijen en de wijze van selectie
* De procesdoelstellingen

* De voorwaarden voor interactief beleid

* De gekozen bestuursstijl(en)

* De resultaten tot nu toe

* Succes- en faalfactoren

11.00 De menselijk maat in interactieve planvorming
* Interactieve planvorming als mensenwerk
11.45 Politiek-bestuurlijke aspecten

* Interactieve planvorming en democratie

* Consequenties voor politiek-primaat

* Verhouding tussen dagelijks bestuur en volksvertegenwoordiging
* Verhouding bestuur en ambtelijke organisatie
* Rol bestuurders/volksvertegenwoordigers tijdens interactief proces
12.30 Lunch

13.30 Communicatie-stijlen

14.30 Methoden en technieken van interactieve planvorming
* Overzicht en bespreking van een aantal praktische methoden en technieken

15.30 Praktijkcase

* Analyse procesarchitectuur van een praktijkcasus (bij voorkeur een casus van een van de deelnemers)

16.45 Conclusie

* Vuistregels en checklist voor een afgewogen interactief beleidsproces

17.00 Afsluiting van de cursus


Datum en plaats
21 februari en 14 maart 2001, Meeting Circle te Utrecht

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen geen 1040 euro (2288,=), maar 520 euro (1144) ex. BTW per persoon. Deze speciale prijs is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik (StiR) van het Ministerie van VROM. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide documentatie inbegrepen.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Daphne Elstak
Telefoon 040 - 212 94 99
e-mail daphne@ckc-seminars.nlinfo@ckc-seminars.nl
| index | profiel | agenda | adresgegevens | | aanmeldingsformulier | informatieformulier |

www.ckc-seminars.nlreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie