Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgang polismodel gemeente Tilburg

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

21-02-2001

Stand van zaken polismodel

Het college van b&w heeft zich deze week gebogen over de voortgang rond het polismodel. Nadat in stadspanels over de discussienota 'Ontwikkeling Tilburgs Polismodel' het 'wat' en 'waarom' aan de orde zijn gekomen wordt nu inzicht gegeven in 'hoe' het polismodel er in de praktijk uit gaat zien en 'hoe' de voorbereidingen verlopen. De notitie komt op 5 maart aan de orde in de raadscommissie Sociale Zaken, Arbeidsmarkt- en Minderhedenbeleid.

Wat de voorbereidingen voor het polismodel betreft kan worden gemeld dat:

· Er een gemeentebrede projectorganisatie is opgezet om deze ombuigoperatie in goede banen te leiden. Per 2002 kan gewerkt worden volgens de uitgangspunten van het polismodel en een verdere uitbouw van de werking van het model wordt mogelijk in de jaren 2002-2003;
· binnen de gemeente subsidiecontracten, zoals bijvoorbeeld met het IMW, tegen het licht worden gehouden en waar mogelijk er al wordt voorgesorteerd op de komst van het polismodel;

· pilots op het gebied van werk, inkomen en zorg worden opgezet met de diverse projectuitvoerders en instellingen in de stad (bijvoorbeeld met Traverse, Ouderenadviseurs, Schuldhulpverlening. Pilots op het gebied van werk vinden plaats bijvoorbeeld met organisaties als SEW, Diamantgroep/fietsenfabriek, Vangnet, La Poubelle, SDA Stelselmatige Dader Aanpak);

· aan het Nibud een opdracht is verstrekt voor een zogenoemde minima-effectraportage. Dit om beter inzicht te krijgen in de inkomens- en koopkrachtsituatie van de Tilburgse minima. Resultaten worden op 2 april in de cie SAM gepresenteerd;

· de omscholing van consulenten bij Sociale Zaken tot casemanager in volle gang is.;

· er gewerkt wordt aan het opzetten van pilots in samenwerking met Zorgnetwerk Reeshof, Informatiewinkel Noord en buurtregieoverleg. Dit om een sluitend netwerk te krijgen voor het opsporen van hulpvragen.
· er ook met ketenpartners afspraken worden gemaakt voor het opsporen en oplossen van hulp- en zorgvragen.

De stand van zaken
In 2000 is voor het bestand uitkeringsgerechtigden voor 915 trajecten een start gemaakt met expliciete trajectbewaking. In 2001 is het aantal trajectbewakingen uitgebreid naar 1750. De uitvoeringskosten van deze trajectbewakingen zijn vooralsnog tijdelijk gefinancierd. In het kader van de perspectiefnota 2002 worden voorstellen voorgelegd om het aantal trajectbewakingen uit te breiden. Daarnaast heeft de minister van SoZaWe het beleidsvoornemen bekend gemaakt om per 2003 voor het hele bestand van bijstandgerechtigden een sluitende aanpak te realiseren. Concreet betekent dit dat met alle bijstandgerechtigden ten minste twee keer per jaar arbeidsmarktgerelateerde gesprekken moeten gaan plaatsvinden. Ook hiervoor worden in het kader van de perspectiefnota voorstellen voorgelegd.

Om rechtszekerheid van klanten te garanderen is het vragen van een second opinion mogelijk, het wisselen van casemanager of het raadplegen van een senior casemanager. Bovendien wordt de rechtszekerheid van de klant in het polismodel in elk geval gewaarborgd door formele regelingen:

1. de huidige, geldende privacywetgeving,

2. de klachtenregeling die in Tilburg van kracht is,
3. de bezwaar en beroepmogelijkheden die in Tilburg van kracht zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie